Annons:
Runt 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet om sexuella trakasserier. I den senaste medarbetarenkäten till de cirka 6 800 anställda på domstolar och Domstolsverket ställs ingen fråga specifikt om sextrakasserier.Bild:Getty Images
#metoo
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

”Det handlar väldigt mycket om ledarskapet”

Uppemot 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet #medvilkenrätt om sexuella trakasserier i juristbranschen. HR-chefer på Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten säger att de tar vittnesmålen på stort allvar.

– Framför allt känner vi stor sympati med dem som drabbas, säger Maria Isaksson, avdelningschef på Domstolsverkets HR-avdelning.

Hon framhåller att man ska kunna vara stolt över att vara jurist och över sin arbetsplats.

– Jag blev verkligen berörd av berättelserna, och det tror jag att de allra flesta här blev. Detta får över huvud taget inte förekomma. Det är väldigt allvarligt om vi har anställda som beter sig på ett sätt som inte är acceptabelt.

I den senaste medarbetarenkäten till de cirka 6 800 anställda på domstolar och Domstolsverket ställs ingen fråga specifikt om sextrakasserier. Men på en fråga om man utsatts för någon form av mobbning, trakasserier eller diskriminering på jobbet svarar fem procent ja. Bara var tredje drabbad uppger att de talat med en chef om saken.

– Alla vi chefer har ett stort ansvar att skapa ett klimat med ömsesidig respekt och förtroende för oss som arbetsgivare, så att man vågar kliva fram, konstaterar Maria Isaksson. Det handlar väldigt mycket om ledarskapet, och hur maktstrukturerna och karriärvägarna ser ut.

Har ni gjort tillräckligt för att skydda era anställda mot sexuella trakasserier?

– När man ser vittnesmålen är varje fall ett fall för mycket, så vi har inte gjort tillräckligt. Men vi gör mycket, och på flertalet arbetsplatser fungerar det väldigt väl.

Hon pekar på att domstolarna arbetar med att integrera jämställdhetsfrågor i all verksamhet, en e-utbildning lanseras i dagarna. Ett webbseminarium om trakasserier på arbetsplatsen är också inplanerad sedan länge, och på kommande chefsdagar är temat en god förvaltningskultur.

Anette Jellve, STs avdelningsordförande inom Sveriges domstolar, säger att hon får samtal från medlemmar om sextrakasserier några gånger per år.

– Det kan vara notarier och handläggare. Men de är i en sådan beroendeställning, så de vill ofta inte anmäla.

Hon tror att arbetsgivaren nu kommer att ta tag i frågan.

– Och vi från facken håller ju koll. Det kommer inte att glömmas bort.

På Åklagarmyndigheten med runt 1 400 anställda har endast 2-3 personer svarat i en anonym medarbetarenkät 2015 att de utsatts för sextrakasserier, enligt biträdande personaldirektör Margareta Sandholm.

– Det är jättesvårt att säga om det är rättvisande, säger hon. Men vi upphandlar genomförandet av enkätenoch den är anonym. Och vi arbetar ständigt med detta i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Åklagare börjar som aspiranter på en provanställning som kan vara i upp till ett år, vilket försätter dem i en sårbar situation.

Margareta Sandholm säger att myndigheten försöker förebygga kränkningar av aspiranter och andra anställda på flera sätt.

– Vi tar upp frågan redan under anställningsintervjun. Vi är också noga med att aspiranterna har en handledare som är en annan person än chefen.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.