Annons:
Arbetsmarknad
Debatt
AVBo JangenäsBerndt Molin0 kommentarerTyck till!

Det krävs mycket mer för att nå målet

Även om alla lediga jobb kunde tillsättas direkt skulle arbetslösheten bara minska med en halv procentenhet, skriver Bo Jangenäs och Berndt Molin. De vill återskapa Arbetsförmedlingens nära samverkan med kommuner, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och andra aktörer.

Regeringens mål är att vi år 2020 ska ha lägst arbetslöshet i EU. I Publikts ledare i nr 6-2015 påpekas helt riktigt att aviserade åtgärder inom infrastruktur, byggande, utbildning och forskning bör ökas ytterligare. Men generella åtgärder kommer inte heller att vara på långt när tillräckligt. Det kan då i stället finnas risk för att vi både kommer att ha en fortsatt hög arbetslöshet och ökad arbetskraftsbrist.

Situationen under många år med sex till åtta arbetslösa på varje ledigt jobb är självfallet en omöjlig ekvation. Politiker både till höger och vänster hävdar ändå att det är »matchningen« mellan sökande och lediga platser som är det viktigaste problemet. 

Ett exempel är Arbetsförmedlingens uppdrag att jaga arbetslösa i menings­lös kontroll av arbetssökandet som i de miljontals skriftliga »aktivitetsrapporter« arbetslösa tvingas lämna för bedömning och beslut om deras rätt till ersättning.

Antalet sysselsatta ökar inte genom att många arbetslösa tvingas söka samma jobb eller jobb de inte kan få. Aktuell forskning (bland annat från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar att sökintensitet inte påverkar arbetslöshetsnivån.

Politikerna nämner också ständigt att vi har brist på arbetskraft. Men det gäller i stort sett enbart utbildade inom ett begränsat antal yrken. Om alla lediga jobb skulle kunna till­sättas direkt, skulle arbetslösheten ändå bara minska med en dryg halv procentenhet av dagens arbetslöshet på cirka 8 procent av arbetskraften.

Det svåraste problemet är i stället den kvarts miljon arbetslösa, de »utsatta grupperna«, som är långtids­arbetslösa eller riskerar långvarig arbets­löshet därför att de inte efterfrågas hur många jobb de än söker och som inte heller kommer att få något av de jobb som ökade investeringar leder till. 

För att kunna nå regeringens mål kommer det – utöver ökade investeringar och andra generella åtgärder – att krävas individanpassade åtgärder av en helt annan art och omfattning än vad som gällt under många år. Det kommer också att krävas att den offentliga sektorn, främst kommunerna, än mer medverkar genom att skapa jobb till en del av de långvarigt arbetslösa.

Det är lätt att inse att Arbetsförmedlingens uppdrag i många fall varit omöjligt och att man fått klä skott för politikens misslyckanden. Vi behöver dock en resursstark Arbetsförmedling som förmår påverka situationen för de hundratusentals arbetslösa i de »utsatta grupperna« och som kan medverka till att minska brist på arbetskraft. Det är vad marknadens aktörer inte klarar på egen hand som staten ska påverka.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna vara en drivande kraft i att minska långvarig arbetslöshet och arbets­krafts­brist krävs att vi åter­skapar den nära samverkan som funnits med kommuner, arbets­marknadens parter, ideella organisa­tioner och andra på lokala/funktio­nella arbets­marknader, där de arbets­lösa och arbets­givarna finns. Centraliseringen av Arbetsförmedlingens resurser, som skett sedan omorganisationen 2008, har inte löst några problem. Att fortsätta lägga ned ett stort antal arbetsförmedlings­kontor är fel väg.

Bo Jangenäs, tidigare generaldirektör vid inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Berndt Molin, tidigare analyschef vid arbetsförmedlingen

 

 

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.