Annons:
Arbetsmarknad
Debatt
AVBo JangenäsBerndt Molin0 kommentarerTyck till!

Det krävs mycket mer för att nå målet

Även om alla lediga jobb kunde tillsättas direkt skulle arbetslösheten bara minska med en halv procentenhet, skriver Bo Jangenäs och Berndt Molin. De vill återskapa Arbetsförmedlingens nära samverkan med kommuner, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer och andra aktörer.

Regeringens mål är att vi år 2020 ska ha lägst arbetslöshet i EU. I Publikts ledare i nr 6-2015 påpekas helt riktigt att aviserade åtgärder inom infrastruktur, byggande, utbildning och forskning bör ökas ytterligare. Men generella åtgärder kommer inte heller att vara på långt när tillräckligt. Det kan då i stället finnas risk för att vi både kommer att ha en fortsatt hög arbetslöshet och ökad arbetskraftsbrist.

Situationen under många år med sex till åtta arbetslösa på varje ledigt jobb är självfallet en omöjlig ekvation. Politiker både till höger och vänster hävdar ändå att det är »matchningen« mellan sökande och lediga platser som är det viktigaste problemet. 

Ett exempel är Arbetsförmedlingens uppdrag att jaga arbetslösa i menings­lös kontroll av arbetssökandet som i de miljontals skriftliga »aktivitetsrapporter« arbetslösa tvingas lämna för bedömning och beslut om deras rätt till ersättning.

Antalet sysselsatta ökar inte genom att många arbetslösa tvingas söka samma jobb eller jobb de inte kan få. Aktuell forskning (bland annat från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar att sökintensitet inte påverkar arbetslöshetsnivån.

Politikerna nämner också ständigt att vi har brist på arbetskraft. Men det gäller i stort sett enbart utbildade inom ett begränsat antal yrken. Om alla lediga jobb skulle kunna till­sättas direkt, skulle arbetslösheten ändå bara minska med en dryg halv procentenhet av dagens arbetslöshet på cirka 8 procent av arbetskraften.

Det svåraste problemet är i stället den kvarts miljon arbetslösa, de »utsatta grupperna«, som är långtids­arbetslösa eller riskerar långvarig arbets­löshet därför att de inte efterfrågas hur många jobb de än söker och som inte heller kommer att få något av de jobb som ökade investeringar leder till. 

För att kunna nå regeringens mål kommer det – utöver ökade investeringar och andra generella åtgärder – att krävas individanpassade åtgärder av en helt annan art och omfattning än vad som gällt under många år. Det kommer också att krävas att den offentliga sektorn, främst kommunerna, än mer medverkar genom att skapa jobb till en del av de långvarigt arbetslösa.

Det är lätt att inse att Arbetsförmedlingens uppdrag i många fall varit omöjligt och att man fått klä skott för politikens misslyckanden. Vi behöver dock en resursstark Arbetsförmedling som förmår påverka situationen för de hundratusentals arbetslösa i de »utsatta grupperna« och som kan medverka till att minska brist på arbetskraft. Det är vad marknadens aktörer inte klarar på egen hand som staten ska påverka.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna vara en drivande kraft i att minska långvarig arbetslöshet och arbets­krafts­brist krävs att vi åter­skapar den nära samverkan som funnits med kommuner, arbets­marknadens parter, ideella organisa­tioner och andra på lokala/funktio­nella arbets­marknader, där de arbets­lösa och arbets­givarna finns. Centraliseringen av Arbetsförmedlingens resurser, som skett sedan omorganisationen 2008, har inte löst några problem. Att fortsätta lägga ned ett stort antal arbetsförmedlings­kontor är fel väg.

Bo Jangenäs, tidigare generaldirektör vid inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Berndt Molin, tidigare analyschef vid arbetsförmedlingen

 

 

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.