Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter Nordebo2 kommentarerTyck till!

Digitalisering ska samlas i en myndighet

Regeringen vill samla ansvaret för digitaliseringen i offentlig sektor i en myndighet. Syftet är att stärka styrningen av samarbete och samverkan över myndighetsgränserna.

Genom att samla ansvaret i en myndighet kan styrningen av digitaliseringen i den offentliga sektorn bli effektivare, samtidigt som förutsättningarna för en medborgarcentrerad, innovativ och effektiv verksamhetsutveckling förbättras, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför får den pågående utredningen om effektiv styrning av digitala tjänster ett utökat utredningsuppdrag och förlängd utredningstid till 31 december 2017. Utredningen ska också föreslå regler för statliga och kommunala myndigheters anslutning till Mina meddelanden.

”Vi har i dagsläget en otillräcklig nationell samordning av den digitala infrastrukturen för offentlig sektor. Skattebetalarna betalar i dag för liknande it-lösningar i 347 myndigheter, 290 kommuner och 20 landsting. Det är inte ändamålsenligt att betala flera gånger för information som ägs av en annan del av förvaltningen, myndigheterna måste tala med en röst gentemot medborgare och företag”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt Ardalan Shekarabi är ambitionen att den digitala tjänsten Mina meddelanden ska införas i alla myndigheter, samtidigt som kommuner och landsting ska ges möjlighet att ansluta sig. Målet är att fasa ut myndighetsbrev per post. Därmed ska medborgaren enklare kunna hantera sin myndighetspost på ett ställe.

”Vi ser också att uppgifter endast ska behöva lämnas en gång. Har man som företagare en gång lämnat in en uppgift till exempelvis Skatteverket så ska Bolagsverket kunna hämta uppgifterna därifrån. Det ska vara enkelt att ha kontakt med det offentliga Sverige, och så långt det är möjligt, ska man som medborgare och företag inte behöva lämna samma uppgift flera gånger”, skriver Ardalan Shekarabi.

Enligt civilministern kan flera miljarder kronor frigöras i den offentliga förvaltningen genom ökad digitalisering. För att driva på den digitala utvecklingen ska ansvaret samlas till en myndighet.

Inlagt av Anders tors, 12/08/2016 - 18:42
Äntligen blir det förhoppningsvis lite ordning på IT-infrastrukturen. Finns dock en oro hos mig hur alla dessa samkörningar kommer att se ut. Nu är det digitaliseringens lovsång som gäller och då kan man undra hur de kommer att granskas så att vi inte far snett.
Inlagt av Fredrik Jonsson tors, 12/08/2016 - 08:54
Ett bra initiativ, som borde initieras mycket snabbare än vad som nu verkar vara fallet. Att exempelvis verka för en heltäckande digitalisering av myndighetspost via Mina Meddelanden borde inte kräva mer än en tydlig styrning till samtliga myndigheter via regleringsbrev eller instruktion.
Örebro universitetNyhetDen professor vid Örebro universitet som anmälde en kollega för sexuella trakasserier fick ingen legitim utredning — i stället utsattes hon för repressalier, anser Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, som nu stämmer universitetet för brott mot diskrimineringslagen.
StatsbudgetenNyhetOsäkerheten om politiska prioriteringar försvårar den statliga planeringen, konstaterar Arbetsgivarverket. Samtidigt leder uppräkningen av förvaltningsanslagen till en viss stabilitet, skriver myndigheten.
it-säkerhetNyhetInformation som den offentliga sektorn lagrar i molntjänster från Microsoft och Google riskerar att lämnas ut till amerikanska myndigheter. Men trots att juridiska experter varnar för att sekretessbelagda uppgifter i molnet ska anses som »röjda« saknas politiska initiativ för att bygga en gemensam, statlig molntjänst i Sverige.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
REGERINGENNyhetFör första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.
ItalienNyhetDen italienska regeringen vill få bättre kontroll på hur statstjänstemännen sköter sina jobb. Redan nästa år väntar biometriska kontroller av anställda. Och myndigheter eller kontor som inte gör vad de ska kan hamna på en lista som publiceras på webben.
HögskolanNyhetStudenter på högskolan har i genomsnitt 11 timmar lärarledd tid per vecka. Men det är stora skillnader mellan och inom olika utbildningsområden, visar en studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, erbjuder en ny webbutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering. Utbildningen ska hjälpa till att minska kostnaderna för onödig efterfrågan.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är mycket kritiskt till huvudförslaget från den statliga mottagandeutredningen. Förslaget går ut på att kommunerna skulle få ett större ansvar och särskilda ankomstcentra och utresecentra skulle startas.
ArbetsmiljöNyhetStress och depression är de vanligaste sjukdomsorsakerna för kvinnor, medan män oftast drabbas av rygg- eller ledbesvär. Det visar en rapport från AFA Försäkring över privatanställda arbetare som får ersättning från kollektivavtalsförsäkringen.
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät, tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 minst 40 procent ledamöter av vardera könet, enligt en genomgång av socialdepartementet.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, rapporterar Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre dömdes efter att ha närvarat på bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete, enligt en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.