Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Din röst väger tungt

Några av valrörelsens frågor har stor betydelse för facket och dess medlemmar. ST tar inte partipolitisk ställning. Men som medlem är det klokt att ta valet på allvar – och använda sin röst.
Detta nummer av ST Press utkommer i valkampanjens sista, heta dagar. Som vanligt tar varken Fackförbundet ST eller
ST Press partipolitisk ställning. Däremot finns det anledning att uppmana alla att ta valet på allvar och utnyttja möjligheten att rösta. Vem som styr landet de närmaste åren kommer att påverka STs medlemmar på många sätt – inte minst som anställda i staten. Genom att intervjua samtliga partiledare har ST Press försökt lyfta fram och sprida kunskap om hur partierna ser på statens uppgifter och arbetslivets villkor. (Samtliga intervjuer kan läsas på vår hemsida.)

Trots att en del kommentatorer hävdar att de politiska huvudalternativen nu ligger ovanligt nära varandra, går det inte att bortse från att de i många fall pekar ut helt olika färdriktningar. Socialdemokraterna vill höja taket i a-kassan och lovar lagstiftning om rätt till heltid. Däremot blir det ingen sänkning av inkomstskatterna för de allt fler som – i strid med skattereformens intentioner – måste betala statlig skatt.

Den borgerliga alliansen lovar att sänka inkomstskatten, men sänker även förtidspensionerna och taket i sjukförsäkringen, som regeringen nyligen höjde. Man vill också ha större frihet för arbetsgivarna att göra tidsbegränsade anställningar än vad den nuvarande riksdagsmajoriteten nyligen beslutat om.

På vardera sidan om blockgränsen finns också röster som vill gå längre. Vänsterpartiet vill höja skatterna, särskilt för höginkomsttagare. I moderaternas ekonomiska motioner föreslås betydligt större skattesänkningar än de som den borgerliga alliansen är överens om. Centerpartiet vill ha särskilda ungdomsavtal utan anställningsskydd.

En fråga som uppmärksammats i valkampanjen är villkoren för a-kassan. Tyvärr har inte den borgerliga alliansen lyssnat på kritiken mot planerna på att höja avgifterna och minska ersättningen vid arbetslöshet. Resultatet har blivit en olycklig konfrontation som tvingat ut TCO, den fackliga allians som ST ingår i, i en kampanj mot detta förslag. »TCO tar inte ställning i den partipolitiska debatten, men vi ser det som vår skyldighet att värna om arbetstagarna. Förslaget slår direkt mot våra medlemsgrupper«, skriver organisationen, och konstaterar att en försämrad a-kassa också riskerar att leda till färre medlemmar i facket och därmed göra det svårare att tillsammans med arbetsgivarna komma överens om stabila spelregler i kollektivavtal.


Givetvis bör inte TCO avstå från den pedagogiska uppgiften att förklara vad politiska förslag får för följder för medlemmarna och samhället.

För en enskild fackmedlem kan dock andra saker väga tyngre i partivalet än frågan om a-kassan och fackets styrka. Det är ett personligt ställningstagande som tjänstemannafacken av hävd lämnar till sina medlemmar – något som är nödvändigt för att kunna vara ett starkt fack som kan företräda alla.

Däremot finns det alla skäl att uppmana till att göra ett medvetet och insatt ställningstagande – och att utnyttja sin röst. På så sätt avgör STs medlemmar och alla andra svenskar vem som ska styra landet och vilken politik som ska föras. Ett val som är viktigt och värt att ta på stort allvar.

Alexander Armiento
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.