Annons:
Cecilia Sandström skadades i axeln när hon genomgick grundutbildningen inom Kriminalvården.Bild:Julia Lindemalm
PERSONSKADEAVTALET
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Drabbades ekonomiskt av skadan på jobbet

Statsanställda som råkar ut för arbetsskador har sämre skydd än de som jobbar inom kommu­nal eller privat sektor. Bland annat fordras minst 15 dagars sjukskrivning för att få rätt till ersättning för inkomstförlust efter en olycka. Nu lyfter ST frågan i avtals­förhandlingarna.

– Så här kan vi inte ha det. Nu måste Arbetsgivarverket se till att statligt anställda inte har det sämsta skyddet mot arbetsskador på hela arbetsmarknaden, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetstagare som råkat ut för en olycka eller en sjukdom kopplad till arbe­tet kan förutom eventuell ersättning från Försäkringskassan också få rätt till kompletterande ersättning via kollektivavtalet. För statligt anställda gäller personskadeavtalet, PSA.

För att få ersättning enligt person­skadeavtalet måste en rad kriterier vara uppfyllda. För att en statligt anställd ska få ersättning för inkomst­förlust vid arbetsolycksfall, måste han eller hon ha varit sjuk­skriven i minst femton dagar. För att få ersättning för inkomstförlust fullt ut vid arbets­sjukdom måste den anställde kunna visa att arbetsgivaren vållat sjuk­domen genom vårdslöshet.

Det är något som ST vill ändra på. Men hittills har förbundet inte fått något gehör för förändringar från mot­parten Arbetsgivarverket. I slutet av juni lämnar de förbund inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, som ST förhandlar tillsammans med över sina avtalskrav till Arbetsgivarverket. Kravet på förbättringar av personskadeavtalet blir ett av dem.

– Vi vill att statsanställda ska få ersättning från dag ett och ha samma skydd som anställda i privat, kommunal och landstingskommunal sektor, säger Jenny Ekenstierna, ombudsman på ST.

Bestämmelsen om femton dagars sjukskrivning har drabbat ST-medlemmen Cecilia Sandström. Hon blev skadad på en obligatorisk nödvärns­övning när hon genomgick grund­utbildningen inom Kriminalvården.

– En annan kursdeltagare sparkade mot en skyddskudde som jag höll i. Trots att jag var beredd på sparken hade den en sådan kraft att jag flög baklänges och landade på axeln, berättar hon.

Cecilia Sandström medverkade ändå tills passet var slut, eftersom det inte var så lång tid kvar.

– Det gjorde väldigt ont, men jag ville inte missa något. Nästa dag kunde jag inte röra varken axel eller arm och uppsökte läkare som konstaterade en muskel­skada.

Det här var i februari. Cecilia Sandström blev sjukskriven i två veckor. Men efter drygt en vecka avbröt hon sjukskrivningen eftersom klassen skulle på praktik.

– Den ville jag inte missa.

Då visste hon inte om att det krävdes minst 15 dagars sjukskrivning för att få ersättning. Cecilia Sandström säger att hon fortfarande, efter fyra månader, behandlas hos sjukgymnast för kvarstående besvär efter skadan.

– Det är ändå en principsak, tycker jag, att om man blir skadad under en obligatorisk del av arbetet ska man inte behöva bekosta inkomstbortfallet själv.

Hon konstaterar också att det verkar saknas rutiner för vad arbetsgivaren ska göra om någon skadar sig.

– Instruktörerna var bra på sitt jobb, men det verkar som om de saknade kunskap om arbetsskador. Jag blev bollad fram och tillbaka då det gällde att skriva arbetsskadeanmälan, säger Cecilia Sandström.

ST vill även att skador som upp­kommer för kriminalvårdare och polis­anställda i samband med ingripanden ska omfattas av personskadeavtalet.

– I dag omfattas exempelvis inte skador som uppkommer när personal håller emot eller håller fast, säger Jenny Ekenstierna.

Ett annat av STs krav på förbättringar av personskadeavtalet gäller möjligheten till ersättning vid arbets­sjukdom. I dag måste arbetstagaren själv bevisa att arbetsgivaren vållat arbets­sjukdomen genom vårdslöshet för att få ersättning fullt ut för inkomst­förlust. Det kravet fanns tidigare på alla avtalsområden men är numera borttaget för anställda i kommuner och landsting.

– Som det är nu hamnar medlemmen i ett läge där han eller hon ska försöka bevisa att arbetsgivaren varit vållande. Då ställs anställda mot anställda och det blir lätt en inkvisitorisk stämning, konstaterar Jenny Ekenstierna.

Hon anser att dagens regler inte hör hemma på en arbetsplats.

– Det händer säkert att arbetsgivare erkänner att de har brustit, men ofta blir det ett försvarsbeteende.

Vägen till ersättning för arbetssjukdom från personskadeavtalet är lång. Frågan om vållande avgörs av en särskild nämnd. Enligt ST kan dock försäkringen inte utnyttjas fullt ut i dag. Avtalet ger arbetstagaren rätt till ersättning om arbetssjukdomen kvarstår efter 180 dagar, men nämnden tar bara ställning till arbetssjukdomar som godkänts av Försäkringskassan.

Enligt Jenny Ekenstierna innebär det i praktiken att det måste finnas ett läkar­intyg som intygar att personen inte kommer att kunna gå tillbaka till arbetet det närmaste året.

– Vid exempelvis stressrelaterade sjukdomar är läkarna ofta ovilliga att göra en så lång prognos. Det kan gå många år av rehabilitering innan det går att få ett intyg. Det är en lucka i systemet.

Viktiga skillnader mellan olika personskadeavtal
 1. Ersättning för inkomstförlust vid arbets­oförmåga efter arbetsolycksfall:
  Statlig sektor: Ersättning enbart vid sjukskrivning minst 15 dagar. Misshandel kan ge ersättning från första dagen.
  Kommunal sektor: Ersättning från första dagen.
  Privat sektor: Ersättning från första dagen.
 2. Ersättning för inkomst­förlust, utöver livränta, och för sveda och värk vid arbetssjukdom:
  Statlig sektor: Ersättning endast om arbetssjukdomen vållats i tjänsten genom vårds­löshet av arbets­givare. Även fel eller försummelse i tjänsten hos en annan arbets­tagare hos arbetsgivaren ger rätt till ersättning.
  Kommunal sektor: Ersätter utan vållande­prövning.
  Privat sektor: Som i statlig sektor.
Detta gäller vid arbetsskada
 • Arbetsgivaren är skyldig att göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och vid allvarliga arbetsolyckor även till Arbetsmiljöverket.
 • Anställda måste själva ansöka om sjukpenning, eller vid bestående inkomstförlust om livränta, från Försäkrings­kassan.
 • Ansökan om ersättning från personskadeavtalet görs via AFA Försäkring.
 • Anställda på bolag omfattas av arbetsskadeförsäkringen TFA, som även den administ­reras av AFA försäkring.

Mer info om villkoren i försäkringarna finns på afaforsakring.se.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.