Annons:
Minnesplats vid häktet i Huddinge efter mordet 2011. Bild:Elis Hoffman
Uppföljning
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Efter mordet – så fungerar säkerhetsarbetet på häktet i dag

Sju år efter dödsmisshandeln av en kriminalvårdare på häktet i Huddinge återvänder Publikt till arbetsplatsen där kollegerna aldrig kommer att glömma det som hände.
Johan Lindgren. Bild:Elis Hoffman
ST Press, Publikts föregångare, nummer 12-2011.

Då: Kriminalvårdare slogs ihjäl på jobbet

I oktober 2011 misshandlades en ung kvinnlig kriminalvårdare till döds på häktet i Huddinge. Hon var ensam med en intagen man och överfölls när hon vände ryggen till för att öppna en dörr. Händelsen ledde till chock och förstämning, men också till kritik mot brister i säkerhetsarbetet, något som Publikts föregångare ST Press skrev om. Knappt tre år senare åtalades tre chefer inom Kriminalvården för arbetsmiljöbrott. De friades dock av såväl tingsrätt som hovrätt.

Nu: "Säkerhetsarbetet ligger på en helt annan nivå i dag"

Sedan mordet på kriminalvårdaren 2011 har Huddingehäktets säkerhetsarbete utvecklats. Men minnet av händelsen lever kvar.

– Vi som arbetade på häktet då och är kvar nu kommer aldrig att glömma den 3 oktober 2011, säger Johan Lindgren, som Publikts föregångare ST Press intervjuade första gången strax efter dödsmisshandeln.

Johan Lindgren har länge varit fackligt engagerad, och är i dag klubbordförande för ST Stockholm Syd, där häktet ingår. Han säger att den tragiska händelsen satte djupa spår.

– Den var en rejäl ögonöppnare för alla, från oss på golvet till generaldirektören, och den ledde till ett stort förändringsarbete.

Säkerhetsarbetet ligger på en helt annan nivå i dag, bedömer han. En av de frågor som har diskuterats mycket är ensamarbete.

– Man utgår ofta från att ensamarbete är farligt, men det man ska undvika är det farliga ensamarbetet. Numera är vi generellt två när vi är med de intagna.

När dörrar öppnas för vistelser på promenadgården sker det i dag med automatik, utan personal närvarande. Personalen bevakar och styr från ett annat rum.

– Men i övrigt har vi mycket kontakter med de intagna och har mer strukturerade aktiviteter på avdelningarna.

Säkerhetsbedömningarna har också blivit mycket bättre, anser han, och de görs numera skriftligt i stället för muntligt.

– Vi gjorde förstås säkerhetsbedömningar även förr, men de har blivit mer systematiska. Vi går dagligen igenom de intagna och bedömer om någon exempelvis är våldsam eller mår dåligt. Dokumentationen finns lätt tillgänglig för alla, och man kan bli uppmanad att gå in och läsa på.

Kriminalvården har byggt upp en underrättelsetjänst som samarbetar med andra myndigheter, och man har generellt blivit bättre på att dokumentera sådant som incidenter, behandlingsinsatser och annat, säger Johan Lindgren.

En annan förbättring han ser är att placeringar av intagna görs mer noggrant.

När de tre cheferna friades från arbetsmiljöbrott efter mordet, skrev hovrätten att det var "enskilda arbetstagares misstag eller glömska den aktuella dagen som fick till följd att rutinerna inte följdes".

Johan Lindgren känner inte till några fall från senare år där risken för våldsincidenter ökat på grund av att rutinerna inte följts.

Men även om det skett väsentliga förändringar är inte alla risker i arbetet undanröjda, understryker han.

– Det kan braka loss även om man kartlagt noga. Vi får inte glömma bort att vi hanterar individer som ofta är i dåligt psykiskt skick och som har lättare att ta till våld än vad normalmedborgaren har.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.