Annons:
Högskolan
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

”Egentligen har ingen kompetens”

– De som tillsätts som prefekter är till 90 procent icke professionella chefer. När jag själv hade chefsansvar sov jag dåligt om nätterna.

Den som säger det är Janne Backlund, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Efter att ha varit ställföreträdande chef tackade han nej till att bli prefekt vid sin institution.

Till skillnad från Ulla Lundgren.
– Ingen vettig människa skriver på ett sådant här papper, säger hon och skrattar.

Men Ulla Lundgren undertecknade det avtal som innebar att hon blev chef, prefekt, på finsk-ugriska institutionen på Uppsala universitet. I avtalet delegerar rektor ansvar till prefekterna för: verksamhet, förvaltning, ekonomi, arbetsmiljö, lokaler, inredning, utrustning, säkerhet, miljön enligt miljöbalken och andra lagar, personuppgiftslagen och, i förekommande fall, djurskyddslagen.

– Egentligen har ingen den kompetensen, kommenterar Ulla Lundgren.

För hennes del underlättades jobbet av att hon dessförinnan varit studierektor i nio år. Hon tycker sig också ha fått ett gott stöd från såväl den centrala förvaltningen som institutionsstyrelsen.

– Och ingen institution skulle klara sig en dag utan administratörer, även om man låtsas som att de inte behövs, säger hon. Själv skulle jag till exempel inte klara att göra en budget på egen hand.

Lektorskollegan Janne Backlund tackade däremot nej till prefektuppdrag. Han har i flera år varit ställföreträdande prefekt på institutionen för ABM (Arkiv, Bibliotek, Museum), estetik & kulturstudier, och erfarenheterna är inte uppmuntrande.

– Det är en soppa, man ska ta hand om högt och lågt, ena dagen är det ett personalärende, nästa en krånglande kopiator. Det ekonomiska ansvaret var också jobbigt och nervöst.

– Jag erbjöds att gå kurser men hade aldrig tid. Som chef skulle man behöva kliva av ett tag och gå på utbildning i flera månader. Dessutom ville jag åt ett annat håll. Jag hade haft uppdraget som ställföreträdande prefekt i fem år och inte fått tillfälle att forska.

Den chefsutbildning universitetet erbjuder är en femdagars ledarskapskurs, kortare kurser i ekonomi och arbetsmiljö samt, med ojämna mellanrum, juridiska kurser.

Bengt Benson, avdelningsdirektör på universitetets enhet för utveckling och utvärdering, har tidigare arbetat med chefsutbildning i statsförvaltningen. Skillnaderna mot universitetet är påtagliga, anser han.

– Problemet är de korta löptiderna, säger Bengt Benson. Här startar cheferna på en mycket låg kunskapsnivå och sitter ett par, tre år. Sedan kommer en ny. Ett resultat av det blir att man alltid skjuter upp vissa frågor. Man orkar inte riktigt ta besluten.

Janne Backlund framhåller att det är en svår valsituation för alla som tillfrågas om prefektuppdrag.

– Ofta vill egentligen ingen, men till slut är det någon som tar på sig det.

– Jag satt med i valberedningen när vi skulle tillsätta en ställföreträdande prefekt på vår institution, berättar Rosemari Finn, administrativ chef på pedagogiska institutionen. Vi frågade flera personer men ingen var intresserad.

Sett ur ett könsperspektiv är Ulla Lundgren och Janne Backlund otypiska. Det typiska på Uppsala universitet är att prefekten är en man. Med 84 manliga och 15 kvinnliga prefekter placerar sig Sveriges äldsta universitet mycket långt ner på jämställdhetslistan bland landets universitet och högskolor.

– Kvinnor tar inte på sig det jobbet lika lätt som män. Personalansvaret är tungt och männen kanske inte tänker på vilken arbetsbörda det är, tror Carin Söderhäll, forskningsingenjör på institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, tillika ordförande för ST-sektionen på universitetet.

Många kvinnor vittnar också om svårigheterna att komma in i de kollegiala strukturerna.

– Kvinnor ingår inte i kollegialiteten, säger Ulla Lundgren.

– Inte den administrativa personalen heller, tillägger Rosemari Finn. Det är inte så länge sedan chefer här skrev ”Käre bror” i brev till varandra.

Jämställdhetshandläggare Anneli Wennström bekräftar att det är svårt att vara inbrytare i en manlig miljö.

– Det är ett ensamt arbete och stödstrukturerna är dåliga.

Den kollegiala beslutsprocessen innebär att facket inte har möjlighet att driva jämställdhetsfrågor vid tillsättning av prefekter. Eftersom det formellt inte gäller tillsättning av en tjänst utan ett uppdrag sker inga MBL-förhandlingar. Beslutet tas av den högre chefen, dekanen, efter omröstning i institutionsstyrelsen.

Men problemet med chefer som ska ta ett mångfacetterat ledaruppdrag, samtidigt som de befinner sig i en forskar- och lärarkarriär, diskuteras ändå på universitetet.

– Det finns inte en prefekt som inte skulle önska sig en civilekonom vid sin sida, anser Janne Backlund.

På vissa större institutioner finns chefsadministratörer, men de flesta institutioner har hittills inte ansett sig ha råd med det och de som finns får inte kallas administrativ chef, eftersom det skulle innebära ett ledningsansvar, påpekar Rosemari Finn. Och så vill universitetsförvaltningen inte ha det.

– Det finns en rädsla överhuvud taget för chefer som inte kan kärnverksamheten, det vill säga utbildning och forskning, inflikar Janne Backlund. Och det tar hus i helsike om en administrativ person får högre lön än en lektor.

Även Carin Söderhäll uppfattar att det finns ett motstånd mot chefsadministratörer.

– Det kan ju ha att göra med att det enbart är kvinnor som har de tjänsterna, säger hon.

Uppsala universitet
Uppsala universitet grundades 1477 och har cirka 5 000 anställda.

Institutionerna och fakulteterna är samlade i tre vetenskapsområden: Humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Alla områdeschefer är män.

Rektor är professor Bo Sundqvist, styrelseordförande är förra justitieministern Laila Freivalds.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.