Annons:
Bild:Getty Images
Fruktkorg
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Ekologiskt och svenskt ska det vara i korgen

Att ha en fruktkorg är upp­skattat bland anställda på landets arbetsplatser. Den mest populära frukten är bananen. Och ekologiskt och svenskt efter­frågas alltmer, berättar företrädare för fruktkorgs­företag.

– Det som alltid går åt först är bananer. Vi äter mest bananer i snitt i världen om man bortser från de banan­producerande länderna, säger Mikael Engqvist på företaget Fruktdealen.

Svenskarna är också ganska konven­tionella, menar han, de kan gärna ta en mango eller en melon som lite extra, men utan att tulla på bananer, päron, äpplen och säsongsfrukt som apelsin.

Allt fler vill också ha svenskt och ekologiskt, något som hans företag tagit fasta på. Sedan flera år tillbaka levererar de till exempel bara eko­logiskt odlade bananer.

Den klassiska fruktkorgen i rotting, som länge varit mest efterfrågad, har också fått konkurrens. Trenden går mot leverans i lådor eller ställ, för­klarar Mikael Engqvist.

– Och så vill man ha mer service, att frukten packas upp och att mjölken till kaffet som vi ofta levererar också kommer ända in i kylen.

På Ekonomistyrningsverket, ESV, har man diskuterat fruktkorgens vara eller inte vara, men beslutat sig för att behålla den som en förmån.

– Vi anser att det är en generös förmån från arbetsgivarens sida som vi vill tillhandahålla för vår personal. Vi upplever att frukten är uppskattad av våra anställda på det stora hela, säger Helena Wingemo, HR-chef på ESV.

Fruktkorg – en skattefri förmån

Personalvårdsförmåner som kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring är skattefritt för den anställda. Förutsättningen är att det som erbjuds inte kan ses som en hel måltid.

En frukt med traditioner

Äpplet har en lång historia. Det har gjorts fynd av äppelrester vid boplatser från yngre stenåldern och bronsåldern i Centraleuropa. De homeriska hymnerna inne­håller också vittnesmål om äppelodlingar i Grekland och romerska riket. I Norden nämns äpplen i Snorre Stur­lassons Edda. I Sverige har man grävt fram ett förkolnat äpple nära Omberg i Östergötland från 2500 år före Kristus.

Bananen i poppistoppen
 1. Banan
 2. Äpple
 3. Apelsin
 4. Småcitrus
 5. Päron

Rankinglistan bygger på fruktförsäljningen i 1400 Ica-butiker.

Källa: Ica

Vi äter för lite frukt och grönsaker

Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna äter cirka 500 gram frukt och grönsaker varje dag – ungefär hälften frukt och hälften grönsaker. Ett medelstort äpple väger ungefär 125 gram och en banan utan skal något mindre. I dag är det bara två av tio svenskar som äter 500 gram frukt och grönsaker per dag eller mer.

1909

1909 började bananer importeras till Sverige.

Kostnaden för frukt varierar

Publikt frågade sexton statliga verksamheter om de bjuder sina anställda på frukt eller inte, samt hur mycket frukten kostar per anställd. Tio svarade. Av dessa har sex fruktkorg. De fyra som inte har det är Försäkringskassan Aktivitetsstöd & Etablerings­förmåner Syd, Högskolan Väst, Krono­fogden och Postnord. Summorna avser kronor per anställd och månad och är inklusive moms.

 • Statens historiska museer: 90 kronor
 • Kommerskollegium: 82 kronor
 • Inspektionen för vård och omsorg (Jönköping): 75 kornor
 • Statens skolinspektion: 45 kronor
 • Post- och telestyrelsen: 40 kronor
 • Ekonomistyrningsverket: 38 kronor
Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.