Annons:
Nedskärningar
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Ekonomin styr servicen

Ge myndigheterna resurser så att de kan utföra sitt uppdrag. Det skriver Thomas Åding i ett svar på förslaget om ersättning till dem som får vänta för länge på ett myndighetsbeslut.

I förra numret av ST Press kunde vi läsa hur riksdagspolitikern Anders Andersson (KD) ansåg det vara befogat med straff för myndigheter som av olika anledningar inte klarar av att handlägga ärenden under vad som kan anses som en rimlig tid. Utan vidare argumentation om på vilket sätt de statliga myndigheterna behöver förändra sitt arbetssätt så föreslår Anders Andersson att den enskilda människan minsann borde få ekonomisk kompensation när den drabbas av den stora (stygga) statens ärendehaveri.

Det är på sin plats att informera Anders Andersson om situationen för åtminstone en myndighet, som särskilt utpekas i texten: Försäkringskassan. På bara några år har personalstyrkan på Försäkringskassan minskats från 17 000 anställda till 12 000 anställda.

De senaste åren har Försäkringskassan haft diskussioner med regeringen om extra tilldelning under innevarande år eftersom budgetmedlen inte räckt till. Varför de inte har räckt är ingen överraskning för myndigheten – men det verkar vara det för regeringen.

Ett skäl är bland annat den kraftigt ökade handläggningen av aktivitetsstöd. Det fick inte myndigheten en extra krona för i budgeten, men pengar fick skjutas till senare under året. Det var förra året. Inför 2011 får Försäkrings­kassan 100 miljoner kronor mindre än vad man begärt och inför 2013 ska myndighetens kostnader dras ned med 500 miljoner! Hur man då ska lyckas, samtidigt som ärendeslag som exempelvis uttag av föräldrapenning ökar, är inte lätt att veta.

Allt detta vet säkert Anders Andersson redan om eftersom han är riksdags­ledamot för ett regeringsparti och verkar vara intresserad av hur myndigheters möjlighet till service bör se ut.

Någon vidare argumentation för sitt förslag anför inte Anders Andersson. Men vi har i alla fall samma vision, vi vill att de som uppsöker en myndighet ska få bästa möjliga service samt få veta hur lång tid hon eller han kan förväntas vänta på beslut i sitt ärende. Men Anders Anderssons förslag kommer bara att leda till mindre resurser för myndigheten, trots att samma eller ökade krav kvarstår. Vilka är det då som ska leverera service och handlägga beslut, på allt färre huvuden och i allt raskare tempo? Jo, det är vi handläggare. Jag tror att vi börjar komma till en smärtgräns vad gäller arbetstempot för våra handläggare. Tempot har ökat successivt varje år, och än mer rejält de senaste fem åren.

Jag menar att i stället för att bestraffa en myndighet är det regeringens skyldighet att se till att tillräckliga ekonomiska medel finns för att den offentliga servicen ska fungera tillfredställande och inneha ett högt förtroende hos invånarna i detta land. Jag tror också att det är viktigt att kommunicera med dem som har kontakt med Försäkringskassan vad de kan förvänta sig, men det krävs att det finns en realism kopplad till budget, bemanning och ärendets beskaffenhet i den kommunikationen.

Och det är här som jag anar varför det är en brist på argumentation kring förslaget om straffavgifter för myndigheter. Kan det vara så att Anders Andersson snarare ger uttryck för en ideologisk ståndpunkt där offentlig service är av ondo och syftet med ständiga nedskärningar i budget (långt under vad myndigheten själv säger att de går att minska) samt bestraffningar är att visa att andra alternativ kan vara att föredra? Alla i Sverige kanske ska tvingas teckna en sjukförsäkring hos ett privat försäkringsbolag i stället? Var har sådana lösningar någonsin gett ett mer jämlikt, deltagande och humant samhälle?

Thomas Åding

Vice ordförande, ST inom Försäkringskassan

 

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.