Annons:
skogsstyrelsen
Fördjupning
AVEva Spira0 kommentarerTyck till!

En del kan bli väldigt missnöjda

Försöket med lönesättningssamtal mellan chef och anställd inom skogsvårdsorganisationen fortsätter. Men fackligt sett innebär det problem, säger Royne Andersson vid Skogsstyrelsen.

– Utvärderingen efter förra årets försök visar att medlemmarna var nöjda med samtalen. Därför kan vi inte välja att gå tillbaka till den gamla modellen, förklarar Royne Andersson, ST-ordförande vid Skogsstyrelsen i Jönköping.

Även skogsvårdsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland och Dalarna-Gävleborg ska genomföra individuella lönesättningssamtal mellan chef och arbetstagare. Övriga förhandlar traditionellt.

– Det är viktigt att lönesättningssamtalen sker frivilligt och att alla är med. Det får inte bli någon särbehandling av vissa individer, säger Royne Andersson.

Varje enhetschef får fördela den samlade pott som de anställda inom enheten genererar till löneökningar. Någon särskild pott för förhandlingar med facket finns inte.

– Om fler hoppar av och vill att facket ska förhandla för dem blir det en olycklig tudelning, menar Royne Andersson.

Under förra årets löneförhandlingar var två personer av 45 vid hans myndighet så missnöjda efter sina lönesättningssamtal att de bad facket om förhandlingshjälp.

Resultatet blev nedslående.

– En har lämnat facket efter långa, segdragna förhandlingar som inte gav något. För den andre fick vi igenom en liten höjning, men också det efter långa förhandlingar.

Fördelen med de individuella löneförhandlingarna är att chefsansvaret blir tydligt och påtagligt, tycker Royne Andersson.

– Men fackligt sett innebär det betydande problem. Den grupp som tidigare var nöjd efter förhandlingarna får nu en positiv respons. Förutom pengar får de också argumenten bakom. Men vi får en lika stark respons åt andra hållet. De som tidigare var sisådär missnöjda kan bli väldigt missnöjda.

Royne Andersson säger att han funderat på vad facket får för roll, förutom att ge råd vid medlemsmöten och uppmuntra alla att försöka höja sina löner.

– Det krävs att organisationen kan hantera detta. Vi måste visa vår närvaro på annat sätt, lokalt och centralt. Det här blir en ödesfråga för facket.

Lönesättningssamtalen går till så att det finns en kriterielista som tar upp sådant som yrkesrollen och dess krav, förmågan till samarbete, utveckling, engagemang och mångsidighet.

– Målet är att försöka nå samstämmighet och få någon form av självinsikt med stöd av chefen.

Någon tydlig lönestruktur finns inte inom skogsvårdsorganisationen, men det finns en normerande lönestatistik där man kan se lönespannet för olika grupper, säger Royne Andersson.

En lönegaranti på en procent utgör ett golv för minsta löneökning.

Uppgörelsen ska bekräftas i kollektivavtal, men om det uppstår oenighet är det arbetsgivaren ensam som beslutar.

– Det är kanske en onödig formulering. Men i praktiken har det ingen större betydelse. Vi har alltid varit underlägsna vid löneförhandlingarna.

Att lönespridningen skulle öka med den här modellen är inte Royne Anderssons upplevelse.

– Det kan lika gärna gå åt andra hållet. Arbetsgivaren kanske vill ha en ökad lönespridning, men den lokale chefen måste bedöma konsekvenserna för hela gruppen. Han eller hon kanske inte vill ha medarbetare som är väldigt missnöjda.

Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.