Annons:
JAN-ÅKE PORSERYD
Krönika
AVJan-Åke Porseryd0 kommentarerTyck till!

En tidning i tiden

Så här i nyårstider är det fullt tillåtet att blicka bakåt, att undersöka historien för att förstå nutiden.
Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.

Jag har tagit mig före att bläddra i den första årgången av tidskriften "Från svenska statsförvaltningen", embryot till den tidning du just nu läser.

Den kom ut med sitt första nummer i januari 1907 och gavs ut av De extra ordinaries förening, som stiftades den 8 december 1904 (och som ST kan räkna som sin födelsedag).

De extra ordinarie statstjänstemännen hade de sämsta villkoren inom hela statsförvaltningen och gick i spetsen för att organisera statstjänstemännen.

Föreningens ändamål är, skriver tidningen, "att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan de inom de administrativa ämbetsverken i Stockholm anställda extra ordinarie tjänstemän".

Syftet var "att verka för en inskränkning af extra-ordinarie-systemet samt i öfrigt tillvarataga de extra ordinarie tjänstemännens gemensamma intressen".

Ordförande blev Niklas A Lindhult, amanuens i Civildepartementet och hos Telegrafstyrelsen. Han var också tidningens redaktör och ansvarige utgivare (en konstruktion som säkert många förbundsordföranden skulle tycka vara praktisk också i dag …)

Även viceordföranden Tore Hedrén, amanuens hos Marinförvaltningen och Generalpoststyrelsen, var redaktör på tidningen.

I andra numret efterlyste en kraftfullt skriven insändare bildandet av ett "Svenskt Statstjänstemannaförbund".

Signaturen "–or" menade att "enighet ger styrka och samlingens tid är nu inne, den enskilde går under i striden, om han ej har stöd av sina likar."

Insändarskribenten uttryckte sin beundran för de extra ordinarie tjänstemännens initiativ och ansåg att det finns ett gemensamt intresse som knyter samman alla anställda i staten i den "allt hårdare kampen för tillvaron".

I ett senare tidningsnummer pekade föreningen ut brådskande reformbehov inom statsförvaltningen: bort med det juridiska formherraväldet, snabb och ändamålsenlig behandling av ärendena, moderna hjälpmedel som telefon och räkne- och skrivmaskiner.

Löner för ordinarie tjänstemän blev klara. En generaldirektör fick 11 000 kronor per år, 2a gradens tjänstemän 5 800 och vaktmästare 1 200 kronor.

Novembernumret, nr 9, inleds med en svartramad förstasida med anledning av kung Oscar IIs död med minnesord:" …hvad redan nu kan sägas är, att för hvarje statens tjänare står konung Oscar som en förebild av redligt uppsåt och sträng pliktuppfyllelse."

I årets sista nummer blickar tidningens ledare fram emot det nya året 1908 med en formulering som är giltig än i dag: "Att tidskriften genom hela sin läggning ska söka befrämja de enskilda statstjänarnes intressen, behöfver naturligtvis ej framhållas".

Tilläggas ska att tidningen saknade bilder (utom i annonserna) och att den kostade 2 kr och 35 öre för årets tio nummer.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.