Annons:
JAN-ÅKE PORSERYD
Krönika
AVJan-Åke Porseryd0 kommentarerTyck till!

En tidning i tiden

Så här i nyårstider är det fullt tillåtet att blicka bakåt, att undersöka historien för att förstå nutiden.
Jan-Åke Porseryd är chefredaktör för ST Press.

Jag har tagit mig före att bläddra i den första årgången av tidskriften "Från svenska statsförvaltningen", embryot till den tidning du just nu läser.

Den kom ut med sitt första nummer i januari 1907 och gavs ut av De extra ordinaries förening, som stiftades den 8 december 1904 (och som ST kan räkna som sin födelsedag).

De extra ordinarie statstjänstemännen hade de sämsta villkoren inom hela statsförvaltningen och gick i spetsen för att organisera statstjänstemännen.

Föreningens ändamål är, skriver tidningen, "att åstadkomma en närmare sammanslutning mellan de inom de administrativa ämbetsverken i Stockholm anställda extra ordinarie tjänstemän".

Syftet var "att verka för en inskränkning af extra-ordinarie-systemet samt i öfrigt tillvarataga de extra ordinarie tjänstemännens gemensamma intressen".

Ordförande blev Niklas A Lindhult, amanuens i Civildepartementet och hos Telegrafstyrelsen. Han var också tidningens redaktör och ansvarige utgivare (en konstruktion som säkert många förbundsordföranden skulle tycka vara praktisk också i dag …)

Även viceordföranden Tore Hedrén, amanuens hos Marinförvaltningen och Generalpoststyrelsen, var redaktör på tidningen.

I andra numret efterlyste en kraftfullt skriven insändare bildandet av ett "Svenskt Statstjänstemannaförbund".

Signaturen "–or" menade att "enighet ger styrka och samlingens tid är nu inne, den enskilde går under i striden, om han ej har stöd av sina likar."

Insändarskribenten uttryckte sin beundran för de extra ordinarie tjänstemännens initiativ och ansåg att det finns ett gemensamt intresse som knyter samman alla anställda i staten i den "allt hårdare kampen för tillvaron".

I ett senare tidningsnummer pekade föreningen ut brådskande reformbehov inom statsförvaltningen: bort med det juridiska formherraväldet, snabb och ändamålsenlig behandling av ärendena, moderna hjälpmedel som telefon och räkne- och skrivmaskiner.

Löner för ordinarie tjänstemän blev klara. En generaldirektör fick 11 000 kronor per år, 2a gradens tjänstemän 5 800 och vaktmästare 1 200 kronor.

Novembernumret, nr 9, inleds med en svartramad förstasida med anledning av kung Oscar IIs död med minnesord:" …hvad redan nu kan sägas är, att för hvarje statens tjänare står konung Oscar som en förebild av redligt uppsåt och sträng pliktuppfyllelse."

I årets sista nummer blickar tidningens ledare fram emot det nya året 1908 med en formulering som är giltig än i dag: "Att tidskriften genom hela sin läggning ska söka befrämja de enskilda statstjänarnes intressen, behöfver naturligtvis ej framhållas".

Tilläggas ska att tidningen saknade bilder (utom i annonserna) och att den kostade 2 kr och 35 öre för årets tio nummer.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetDet mesta talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.