Annons:
Ledarskap
Fördjupning
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

En utmaning att ta steget till chefsrollen

Makt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.

När en av gruppcheferna på Polisens regionledningscentral i Linköping skulle vara tjänstledig såg Andreas Ekblad en chans att få vara med och påverka arbetsplatsens och medarbetarnas framtid. En roll han trivs i.

Regionledningscentralen ansvarar för polisens ingripandeverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör att ta emot samtal och radioanrop och beordra polisresurser till olika uppdrag. I dag har Andreas Ekblad varit tillförordnad gruppchef och del i sektionens ledningsgrupp i sex månader.

– Innan jag började funderade jag på om jag skulle hinna sätta mig in i rollen innan förordnandet gick ut. Det har varit en utmaning, men jag valde att axla uppgiften som om det hade varit ett fast uppdrag och jag tycker att jag kommit en bra bit på vägen, säger han.

Han berättar att han bland annat varit med och tagit fram en handledningsplan för nyanställda och varit drivande i att se till att arbetsplatsen försöker rekrytera medarbetare från ett större upptagningsområde.

Den långsiktiga visionen i hans ledarskap är att hitta utvecklingsmöjligheter och vägar för de anställda att vara kvar inom Polismyndigheten, säger han.

– Det handlar bland annat om att verkligen ta tillvara på medarbetarsamtalen, att lyssna på vad varje individ vill och se deras kompetens. Och göra en plan.

Inom Polismyndigheten är det ovanligt att civilanställda har personalansvar över poliser. Andreas Ekblad är chef över tretton personer, varav tre är poliser.

– Det har aldrig varit något snack om det. Kanske för att jag haft turen att komma till en grupp som är både kompetent och prestigelös. Från mitt perspektiv handlar det om att se individen och dennes behov oavsett polisutbildning eller inte.

Han jobbar som operativ gruppchef, vilket innebär att när han inte utför sitt chefsuppdrag så är han operatör, tillsammans med dem han chefar över.

– Det krävs noggrann planering, men funkar bra.

På regionledningscentralen är de flera lag som jobbar i skift. Andreas är chef över grupp fem, tidigare jobbade han i grupp ett – vilket betyder att han inte kände dem han blev chef över "så jätteväl" i början.

– Det är alltid en utmaning att bli chef, men det hade kanske varit en större utmaning om det hade varit samma grupp.

Andreas Ekblad började jobba inom Polisen 2011, på dåvarande länskommunikationscentralen. Efter fem år tog han tjänstledigt ett år för att testa ett jobb i privat sektor. Där fick han också möjlighet att prova på att vara platschef. Även om det var en kort period hann han skaffa sig erfarenheter som han haft nytta av nu, menar han.

– Jag har lärt mig att sätta gränser för mig själv och inte ta med mig jobbet hem i för stor utsträckning.

Under de här sex månaderna har han också utvecklat strategier för att minska stressen och få saker gjorda i rätt ordning.

– Varje dag skriver jag "att göra"-listor och varje gång jag öppnar ett mejl frågar jag mig själv: kan jag radera det, ska jag delegera det eller ska det upp på "att göra"-listan?

Nu går förordnandet snart ut. Den ordinarie chefen har sagt upp sig och en extern rekrytering ska påbörjas inom kort.

– Jag har trivts i rollen och ser mig gärna som gruppchef även fortsättningsvis, säger Andreas Ekblad.

 

– Det är i ledarskapet som arbetsmiljön sitter, säger Annika Aronsson om sin drivkraft att bli chef.

Sedan åtta månader jobbar hon som enhetschef på Transdev, där hon har personalansvar för 60 lokförare och tågvärdar på Öresundståg.

– Min roll är att stötta personalen, säger hon.

Det innebär till stor del att lyssna på deras åsikter och funderingar och försöka utveckla arbetssituationen till den bästa. Rent konkret betyder det bland annat att följa upp sjukdom, rehabilitering och incidentrapporter om hot och våld.

– I början blev jag chockad över hur mycket hot och våld personalen drabbas av. Det gjorde mig väldigt illa berörd och tog ett tag att smälta. Det svåra är att vi inte kan göra så mycket för att förebygga det, vi kan ju till exempel inte drogtesta passagerarna innan de kliver på.

I 25 år jobbade Annika Aronsson som administratör och informatör på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under flera år var hon också fackligt aktiv och var avdelningsordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet och satt med i STs förbundsstyrelse.

Men mitt i livet kände hon att det var dags för något annat. Hon började läsa en distansutbildning i ledarskap och organisation. Tanken var att arbeta med utveckling av chefer och ledare och det är fortfarande hennes mål.

– Men för det krävs praktiska erfarenheter av ett formellt chefskap, det räcker inte med teoretisk kunskap eller ledarskapet man har som ordförande. Det var en av anledningarna till att jag sökte den här tjänsten, berättar Annika Aronsson.

Eftersom hon inte har någon chefserfarenhet sedan tidigare var hon osäker på om hon skulle få jobbet.

– Men Transdev valde att tro på mig och det har jag valt att göra själv också.

Efter ett drygt halvår på posten trivs hon bra, jobbet är som hon tänkte sig – kanske till och med lite bättre.

– Jag har fått väldigt bra stöd. När jag började fick jag en mentor som lärde upp mig och honom kan jag alltid ringa om jag stöter på problem. Jag har också god kontakt med min egen chef och vi har uppföljningssamtal en gång i veckan.

Annika Aronssons chefstjänst är nyinrättad och det, tillsammans med att hon rekryterades utifrån, gjorde att det tog lite tid att komma i gång. Men i övrigt tycker hon att det är positivt att hon inte kände till verksamheten innan.

– När man är ny är det lättare att fråga "varför är det så här?", "kan vi inte göra så här i stället?".

Samtidigt är det viktigt att som ny chef inte bara springa in och påbörja en massa förändringar, menar hon.

– Det viktigaste är att verkligen ta sig tid att lyssna på sina medarbetare. Det skapar ett förtroende som är viktigt i alla situationer, inte minst när man måste ta tuffa beslut.

Med en bakgrund som fackligt aktiv är Annika Aronsson van att just lyssna. Och hon ser fler likheter mellan det fackliga arbetet och tjänsten som enhetschef. Men också skillnader.

– Det är i stort sett samma frågor jag jobbar med, att medarbetarna ska ha det bra på jobbet. Men nu sitter jag på en stol där jag har en annan makt att förändra och lösa situationen. Det är en rolig och ny erfarenhet.

 

Ny roll en utmaning

Nyblivna chefer möter flera utmaningar. En av dem är att flytta fokus från att själv prestera till att hjälpa andra att prestera.

Att bli chef är i viss mån att byta yrke eftersom man blir arbetsgivarrepresentant, vilket betyder att förhållningssätt och relationer kan komma att förändras. Det är viktigt att tänka på innan man söker en chefstjänst, säger forskaren och ledarskapskonsulten Eva Norrman Brandt, som skrivit boken Ny chef.

Som ny i en ledarroll måste man prova sig fram. Att vara lite osäker och nervös hör till. Men det underlättar om man är påläst, det finns mycket litteratur och många ledarskapsutbildningar att välja mellan, framhåller Eva Norrman Brandt.

Enligt henne finns det två fallgropar som nya chefer bör akta sig för.

– Den första är prestationsfällan. I dag pratar man mycket om hållbart ledarskap, det finns ingen som tjänar på att du går in i väggen.

Den andra är popularitetsfällan.

– Många nya chefer är rädda för att bli impopulära. Det är klart att man ska vara trevlig, men som ledare är det också väldigt viktigt att vara rak och tydlig. Att säga "kanske, vi får se" åt ett förslag som du vet att du inte kan infria leder bara fel i längden, säger Eva Norrman Brandt.

Inom de statliga myndigheterna finns det ungefär 17 000 chefer. Alla dessa representerar både sin arbetsgivare, det vill säga myndigheten de är anställda på, och staten. Det gör uppdraget komplext, konstaterar Åsa Krook, chef för arbets-
givarutveckling på Arbetsgivarverket.

– Samtidigt som det är både häftigt och spännande så kräver det att man har koll på de särskilda regleringar som gäller till exempel vid rekrytering och att man arbetar utifrån den statliga värdegrunden, säger hon.

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.