Annons:
Ledarskap
Fördjupning
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

En utmaning att ta steget till chefsrollen

Makt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.

När en av gruppcheferna på Polisens regionledningscentral i Linköping skulle vara tjänstledig såg Andreas Ekblad en chans att få vara med och påverka arbetsplatsens och medarbetarnas framtid. En roll han trivs i.

Regionledningscentralen ansvarar för polisens ingripandeverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör att ta emot samtal och radioanrop och beordra polisresurser till olika uppdrag. I dag har Andreas Ekblad varit tillförordnad gruppchef och del i sektionens ledningsgrupp i sex månader.

– Innan jag började funderade jag på om jag skulle hinna sätta mig in i rollen innan förordnandet gick ut. Det har varit en utmaning, men jag valde att axla uppgiften som om det hade varit ett fast uppdrag och jag tycker att jag kommit en bra bit på vägen, säger han.

Han berättar att han bland annat varit med och tagit fram en handledningsplan för nyanställda och varit drivande i att se till att arbetsplatsen försöker rekrytera medarbetare från ett större upptagningsområde.

Den långsiktiga visionen i hans ledarskap är att hitta utvecklingsmöjligheter och vägar för de anställda att vara kvar inom Polismyndigheten, säger han.

– Det handlar bland annat om att verkligen ta tillvara på medarbetarsamtalen, att lyssna på vad varje individ vill och se deras kompetens. Och göra en plan.

Inom Polismyndigheten är det ovanligt att civilanställda har personalansvar över poliser. Andreas Ekblad är chef över tretton personer, varav tre är poliser.

– Det har aldrig varit något snack om det. Kanske för att jag haft turen att komma till en grupp som är både kompetent och prestigelös. Från mitt perspektiv handlar det om att se individen och dennes behov oavsett polisutbildning eller inte.

Han jobbar som operativ gruppchef, vilket innebär att när han inte utför sitt chefsuppdrag så är han operatör, tillsammans med dem han chefar över.

– Det krävs noggrann planering, men funkar bra.

På regionledningscentralen är de flera lag som jobbar i skift. Andreas är chef över grupp fem, tidigare jobbade han i grupp ett – vilket betyder att han inte kände dem han blev chef över "så jätteväl" i början.

– Det är alltid en utmaning att bli chef, men det hade kanske varit en större utmaning om det hade varit samma grupp.

Andreas Ekblad började jobba inom Polisen 2011, på dåvarande länskommunikationscentralen. Efter fem år tog han tjänstledigt ett år för att testa ett jobb i privat sektor. Där fick han också möjlighet att prova på att vara platschef. Även om det var en kort period hann han skaffa sig erfarenheter som han haft nytta av nu, menar han.

– Jag har lärt mig att sätta gränser för mig själv och inte ta med mig jobbet hem i för stor utsträckning.

Under de här sex månaderna har han också utvecklat strategier för att minska stressen och få saker gjorda i rätt ordning.

– Varje dag skriver jag "att göra"-listor och varje gång jag öppnar ett mejl frågar jag mig själv: kan jag radera det, ska jag delegera det eller ska det upp på "att göra"-listan?

Nu går förordnandet snart ut. Den ordinarie chefen har sagt upp sig och en extern rekrytering ska påbörjas inom kort.

– Jag har trivts i rollen och ser mig gärna som gruppchef även fortsättningsvis, säger Andreas Ekblad.

 

– Det är i ledarskapet som arbetsmiljön sitter, säger Annika Aronsson om sin drivkraft att bli chef.

Sedan åtta månader jobbar hon som enhetschef på Transdev, där hon har personalansvar för 60 lokförare och tågvärdar på Öresundståg.

– Min roll är att stötta personalen, säger hon.

Det innebär till stor del att lyssna på deras åsikter och funderingar och försöka utveckla arbetssituationen till den bästa. Rent konkret betyder det bland annat att följa upp sjukdom, rehabilitering och incidentrapporter om hot och våld.

– I början blev jag chockad över hur mycket hot och våld personalen drabbas av. Det gjorde mig väldigt illa berörd och tog ett tag att smälta. Det svåra är att vi inte kan göra så mycket för att förebygga det, vi kan ju till exempel inte drogtesta passagerarna innan de kliver på.

I 25 år jobbade Annika Aronsson som administratör och informatör på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under flera år var hon också fackligt aktiv och var avdelningsordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet och satt med i STs förbundsstyrelse.

Men mitt i livet kände hon att det var dags för något annat. Hon började läsa en distansutbildning i ledarskap och organisation. Tanken var att arbeta med utveckling av chefer och ledare och det är fortfarande hennes mål.

– Men för det krävs praktiska erfarenheter av ett formellt chefskap, det räcker inte med teoretisk kunskap eller ledarskapet man har som ordförande. Det var en av anledningarna till att jag sökte den här tjänsten, berättar Annika Aronsson.

Eftersom hon inte har någon chefserfarenhet sedan tidigare var hon osäker på om hon skulle få jobbet.

– Men Transdev valde att tro på mig och det har jag valt att göra själv också.

Efter ett drygt halvår på posten trivs hon bra, jobbet är som hon tänkte sig – kanske till och med lite bättre.

– Jag har fått väldigt bra stöd. När jag började fick jag en mentor som lärde upp mig och honom kan jag alltid ringa om jag stöter på problem. Jag har också god kontakt med min egen chef och vi har uppföljningssamtal en gång i veckan.

Annika Aronssons chefstjänst är nyinrättad och det, tillsammans med att hon rekryterades utifrån, gjorde att det tog lite tid att komma i gång. Men i övrigt tycker hon att det är positivt att hon inte kände till verksamheten innan.

– När man är ny är det lättare att fråga "varför är det så här?", "kan vi inte göra så här i stället?".

Samtidigt är det viktigt att som ny chef inte bara springa in och påbörja en massa förändringar, menar hon.

– Det viktigaste är att verkligen ta sig tid att lyssna på sina medarbetare. Det skapar ett förtroende som är viktigt i alla situationer, inte minst när man måste ta tuffa beslut.

Med en bakgrund som fackligt aktiv är Annika Aronsson van att just lyssna. Och hon ser fler likheter mellan det fackliga arbetet och tjänsten som enhetschef. Men också skillnader.

– Det är i stort sett samma frågor jag jobbar med, att medarbetarna ska ha det bra på jobbet. Men nu sitter jag på en stol där jag har en annan makt att förändra och lösa situationen. Det är en rolig och ny erfarenhet.

 

Ny roll en utmaning

Nyblivna chefer möter flera utmaningar. En av dem är att flytta fokus från att själv prestera till att hjälpa andra att prestera.

Att bli chef är i viss mån att byta yrke eftersom man blir arbetsgivarrepresentant, vilket betyder att förhållningssätt och relationer kan komma att förändras. Det är viktigt att tänka på innan man söker en chefstjänst, säger forskaren och ledarskapskonsulten Eva Norrman Brandt, som skrivit boken Ny chef.

Som ny i en ledarroll måste man prova sig fram. Att vara lite osäker och nervös hör till. Men det underlättar om man är påläst, det finns mycket litteratur och många ledarskapsutbildningar att välja mellan, framhåller Eva Norrman Brandt.

Enligt henne finns det två fallgropar som nya chefer bör akta sig för.

– Den första är prestationsfällan. I dag pratar man mycket om hållbart ledarskap, det finns ingen som tjänar på att du går in i väggen.

Den andra är popularitetsfällan.

– Många nya chefer är rädda för att bli impopulära. Det är klart att man ska vara trevlig, men som ledare är det också väldigt viktigt att vara rak och tydlig. Att säga "kanske, vi får se" åt ett förslag som du vet att du inte kan infria leder bara fel i längden, säger Eva Norrman Brandt.

Inom de statliga myndigheterna finns det ungefär 17 000 chefer. Alla dessa representerar både sin arbetsgivare, det vill säga myndigheten de är anställda på, och staten. Det gör uppdraget komplext, konstaterar Åsa Krook, chef för arbets-
givarutveckling på Arbetsgivarverket.

– Samtidigt som det är både häftigt och spännande så kräver det att man har koll på de särskilda regleringar som gäller till exempel vid rekrytering och att man arbetar utifrån den statliga värdegrunden, säger hon.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.