Annons:
lunchrummet
Fördjupning
AVJenny DambergTyck till!

Ett rum där alla på jobbet kan träffas

Lunchrummet skiljer sig från resten av arbetsplatsen. Här kan alla träffas. Det finns all anledning att göra mer än ”en skolmatsal” av lokalerna, tycker arbetspsykologen Aram Seddigh.

Gästföreläsningar, mötesplatser och evenemang. Det är tre saker som Aram Seddigh, psykolog och doktor i arbetspsykologi, tycker att lunchrummet skulle kunna rymma.

– Det är viktigt att bryta mot skolmatsalskänslan som ibland infinner sig i vissa kontor. Men det är stora ytor som bör byggas flexibla så att man lätt kan använda dem till annat.

Med en bakgrund som forskare är Aram Seddigh i dag verksam som konsult på företaget Weoffice, och arbetar med arbetsplatsförändringar, vilket även inbegriper den fysiska arbetsmiljön. Själv lunchar han oftast på restaurang.

Vilka behov lunchrummet har att svara mot är olika från arbetsplats till arbetsplats, påpekar Aram Seddigh. Är jobbet emotionellt krävande är återhämtning en viktig funktion.

På andra arbetsplatser finns det en poäng i att uppmuntra till interaktion mellan de anställda. Då kan en sådan sak som hur borden ser ut och är placerade göra skillnad.

Långbord anses uppmuntra till mer kontakt.

– Lunchrummet är viktigt eftersom det har en annan funktion än övriga delar av en arbetsplats. I lunchrummet träffar man personer som man vanligtvis inte träffar. Det kan fungera som en brygga mellan avdelningar och enheter, säger Aram Seddigh.

Ämnen: lunchrummet, lunch
Vad tycker du om ert lunchrum?

Johani Karonen, systemadministratör, Högskolan i Skövde:

– Jag tycker vi har ett fint lunchrum med bra möjligheter att värma mat, äta och diska utan bekymmer. Ljudmiljön är bra utan slammer. Takfönstren ger ett behagligt ljus.

Hur ser drömlunchrummet ut?

– Drömrummet för luncherna skulle vara en balkong med vacker utsikt mot porlande vatten och en grön oas. Mangoträdens grenar dignar av frukt som kan plockas till efterrätt. Utrustningen skulle vara en elektrisk grill, en bubbelvattenmaskin och en glassmaskin för mangosorbet.

Nelly Aroka, statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning, SGU: 

– Bilden är tagen i det lunchrum som jag använder mest. Där kan det sitta cirka 15 personer. Jag tycker att miljön är stressig på grund av för få mikrovågsugnar och platsbrist. Dock har lunchrummet förbättrats med ljuddämpare och ett avlastningsbord.      

Hur ser drömlunchrummet ut?

– Drömlunchrummet är ett öppet utrymme med mysfaktor. Sköna stolar, växter, flera olika ljuskällor och så vidare. Det ska finnas plats för alla att använda mikro och diska efter sig.

Rebecka Florin, djurskydd och jordbruksstöd, Länsstyrelsen i Örebro län:

– Jag trivs bra med vårt lunchrum. Det är gott om plats för bord och stolar, trevlig belysning och det finns soffor om man vill sitta lite mysigare. Lunchrummet ligger på nionde våningen och vi har en makalös utsikt. Köksdelen är dock för trång, det blir rörigt när många ska äta.

Hur ser drömlunchrummet ut?

– I mitt drömlunchrum finns gott om plats för förberedelser och disk. Där kan man också köpa färdiga sallader och pajer, smörgåsar och kaffebröd.

Nya skatteregler sänkte utelunchen

1991 avskaffades den skatte­förmån för matkuponger som under 1980-talet hade gjort det väldigt prisvärt att som anställd luncha på restaurang.

Antalet uteluncher halverades i ett slag, och har sedan dess legat kvar på den lägre nivån.

I dag äter ungefär var tredje förvärvsarbetande svensk på restaurang en genomsnittlig dag, resten på jobbet.

Arbetsmiljöverket kräver särskilt matrum
  • Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare kunna äta sin mat under ”tillfredsställande förhållanden”.
  • På arbetsplatser med fem eller fler arbetstagare ska det finnas ett särskilt matrum. Annars räcker det med ett avskilt matutrymme i lokalerna.
  • Uppvärmningsanordning, kylskåp, avfallskärl och varmvatten ska finnas. Det ska även gå att diska i anslutning till matplatsen.
  • Sittplatser ska ha ryggstöd.
Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.