Annons:
privatiseringar
Fördjupning
AVBengt Rolfer0 kommentarerTyck till!

Europas fack går till motoffensiv

Det har gått för långt med avregleringar, privatisering och konkurrensutsättning av tjänster i allmänhetens intresse.

Läs mer

Svenska facken var passiva

Det anser den europeiska fackföreningsrörelsen som nu är på offensiven för att stoppa utvecklingen.

En måltavla för de fackliga aktionerna är det kommande förslaget till ny EU-författning. Där måste finnas en tydlig formulering om att tjänster i allmänhetens intresse ska vara av hög kvalitet och tillgängliga för alla till rimliga priser.

– Avregleringar av sektorer som till exempel post, energi och tele har skett utan hänsyn till vad som hänt med jobben och servicen. Om inte EU-kommissionen utarbetar riktlinjer för dessa tjänster kräver vi ett stopp för ytterligare avregleringar, säger Europafacket i en resolution.

I grunden handlar det om en konflikt mellan den fria konkurrensen, som är ett av EUs allra heligaste mål, och medborgarnas uppfattning att samhället är skyldigt att leverera vissa tjänster av god kvalitet och till rimliga kostnader till alla.

EUs regelverk förbjuder i princip statligt stöd som snedvrider konkurrensen. Samtidigt anser allmänheten sig ha rätt till vård, skola, elström, kollektivtrafik och andra tjänster.

Alla medborgare förstår inte uppskatta vitsen med att få en hel kortlek med tågbiljetter när det förut bara behövdes en enda. De ogillar att det inte går att köpa frimärken på det gamla postkontoret. Och de kan bli rent förbannade när de upptäcker att valfriheten bara ledde till högre elpriser.

Europafackets biträdande generalsekreterare Erik Carlslund understryker vikten av tydliga politiska markeringar på det här området. Det finns oklarheter som måste redas ut. Konkurrensen kan inte få ta sig vilka uttryck som helst.

– Det gäller att sätta stopp innan fängelserna går på offentlig upphandling, säger han och fyller på med ett annat exempel:

– Ena dagen för EU vidlyftiga diskussioner om vikten av säkerhet till sjöss för att i nästa stund föreslå avreglering av hamnar och lotsverksamhet – och därmed släppa den demokratiska kontrollen.

Brian Synnott, politisk sekreterare på EPSU – den europeiska federationen för offentliganställda, instämmer:

– Det har uppstått ett politiskt vakuum här. EU-domstolen använder alltid konkurrenslagstiftningen och om den får fortsätta som hittills kommer även områden som hittills varit skyddade att drabbas. Detta är mycket farligt. Hela den europeiska sociala modellen står på spel.

– Därför måste politikerna vakna och fylla detta vakuum. Och fackförbunden i Europa måste hjälpa till att väcka dem.
EPSU har uppmanat medlemsorganisationerna, däribland ST, att sprida information och påverka sina regeringar i denna fråga. Målet är att dessa i sin tur ska förmå EUs framtidskonvent att ta in riktlinjer för tjänster i allmänhetens intresse i förslaget till EU-fördrag.

I flera länder har fackförbunden agerat, men om detta räcker för att påverka konventet är oklart.

– Det har varit en mycket aktiv och lyckosam lobbying, säger Brian Synnott.

I Sverige har det dock varit ganska tyst, inte bara i år utan under en lång tid. Detta trots att avregleringar inom el, post och kollektivtrafik satt djupa spår både bland anställda och konsumenter.

En som länge förvånats över att denna utveckling tillåtits fortgå utan synliga protester från svenska fackförbund är Sven Svensson på LO/TCO/Sacos Brysselkontor.

Inom områden som vård, skola och omsorg – ”mjukvarudelen” – finns en livlig debatt om såväl finansiering och driftsformer som om kvalitet. Men när det gäller andra tjänster av allmänt intresse – ”hårdvaran” – är det mycket tystare i Sverige än i resten av Europa.

– Sverige har ju gått i täten när det gäller liberalisering och konkurrensutsättning av dessa tjänster. Mest extremt är posten, den vågade inte ens Margaret Thatcher i Storbritannien ge sig på, säger Sven Svensson.

Någon avmattning i avregleringstrenden kan inte skönjas, även om exempelvis den brittiska järnvägen (Railtrack) nu delvis åternationaliserats och den svenska staten avsatt en postchef som gick för långt när han ville outsourca brevbärarna.
Enligt både Sven Svensson och Brian Synnott utgör dessa exempel undantagen som bekräftar regeln om fortsatta avregleringar.

– Railtrack var verkligen ett skräckexempel där man var tvungen att ingripa. Men det är ett isolerat exempel. Jag tror tyvärr att det kommer att fortsätta bli värre innan det blir bättre, säger Synnott.

Om nu inte facket genom sina protester lyckats vända utvecklingen kan man tycka att konsumenterna borde säga ifrån.

– Avreglering innebär ofta både färre jobb och sämre service. Ingen kan väl till exempel påstå att elen i Sverige blivit billigare sedan elmarknaden avreglerats, säger Sven Svensson.
Brian Synnott tillägger att konsumenternas och de anställdas intresse oftast sammanfaller.

Och Erik Carlslund påpekar att avskaffandet av de nationella elverken snarast lett till sämre konkurrens:

– Det var inte optimalt med femton nationella monopol, men då fanns i alla fall politisk kontroll. De har ersatts med tre–fyra marknadsstyrda europeiska ”monopol” utan politisk kontroll. Är det bättre, frågar han sig och konstaterar att avregleringen även i Danmark lett till högre elpriser och en kraftig minskning av antalet anställda.

Däremot finns det ingen entydig facklig linje i frågan om vem som ska vara huvudman för tjänster i allmänhetens intresse.
EPSU driver förstås de offentliganställdas intressen och vill helst att så mycket som möjligt utförs i offentlig regi. Men många av dem som gör jobbet är numera privatanställda.
Det finns därför en viss diskrepans mellan EPSU och Europafacket, som ju företräder alla Europas löntagare på EU-nivå.

– Vi betonar att det spelar roll vem som levererar tjänsterna och anser att det är genom att verksamheter drivs i offentlig regi som man kan leva upp till de uppsatta målen, säger Brian Synnott.
Erik Carlslund har en annan infallsvinkel:

– Som offentlig myndighet kan du lägga ut verksamheten på ett privat bolag, men du ska inte kunna outsourca det politiska ansvaret. Men det sker och det vill vi nu rätta till.
Det är därför som Europafacket tillsammans med de offentliga arbetsgivarna i Europa (CEEP) kräver att det inrättas ett EU-observatorium som ska övervaka vad som sker med demokratiskt reglerade verksamheter när de avregleras.

– Gärna en inre marknad, men det får inte bli en vild marknad, säger Erik Carlslund.

FAKTA

I allmänhetens intresse Med begreppet tjänster i allmänhetens intresse avses post, kollektivtrafik, elförsörjning, vatten, avfall, telekommunikationer, vård, skola och omsorg.

Gemensamt för dessa verksamheter är dels att det är sådant som medborgarna förväntar sig att det bara finns och att det fungerar, dels att verksamheterna utsätts för avreglering och privatiseringar. Här uppstår ofta en konflikt.

Trenden mot konkurrensutsättning har gått olika långt i olika länder i Europa. Den har också stött på olika hårt motstånd från kunder, anställda och medborgare.

Allt fler upptäcker nu avregleringarnas baksida. I den ”heliga” konkurrensens namn har värden som demokratisk kontroll, trygga jobb, god kvalitet, tillgänglighet för alla och låga priser kommit i skymundan eller offrats.

Detta är bakgrunden till att Europas fackliga organisationer nu vill lyfta upp denna fråga på högsta politiska nivå.

Kravet är att EUs nya grundlag ska innehålla riktlinjer för hur tjänster i allmänhetens intresse ska bedrivas.

EU-kommissionen vill ha samråd
EU-kommissionen har beslutat starta ett offentligt samråd om tjänster i allmänhetens intresse.

I en så kallad grönbok som presenterades i slutet av maj initierar kommissionen en fullständig översyn av den här frågan.

– Kommissionen inser att det behövs en öppen debatt om EUs övergripande roll för att fastställa de mål av allmänt intresse som ska uppfyllas genom dessa tjänster. Debatten bör även gälla hur tjänsterna organiseras, finansieras och utvärderas, heter det i grönboken.

Kommissionen slår dock också fast att konkurrensreglerna har stor betydelse för att modernisera och förbättra många offentliga tjänster.

Enligt EU-kommissionen finns det inga belägg för att avregleringen haft negativ effekt på tjänsternas utförande eller på sysselsättningen.

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetMitt i nedläggningen av lokalkontor startar också Arbetsförmedlingen nya kontor i Falun och Norrköping. De nya kontoren är del av en ny enhet som ska sköta kontroll av hur arbetssökande följer reglerna.
TCONyhetNu har jakten startat på en ny TCO-ordförande efter Eva Nordmark, som blivit arbetsmarknadsminister. En av flera personer som figurerar i förhandsspekulationerna som hennes efterträdare är Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon.
StatsförvaltningNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka, enligt statistik från Arbetsgivarverket. 2018 hade 19,2 procent av de statsanställda utländsk bakgrund.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
MigrationsverketNyhetAntalet utvisningar som genomförs har ökat kraftigt de senaste åren, och väntas öka ytterligare, skriver Dagens Nyheter. Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet att fortsätta stiga.
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.