Annons:
jämställdhet
Fördjupning
AVAnn DahlinEva Spira0 kommentarerTyck till!

”Facken använder sig inte av lagen”

Margareta Winberg är besviken över att facken inte gjort mer för att minska löneskillnaderna mellan könen. – Nu har de fått det verktyg de ville ha, nämligen jämställdhetslagen. Men de använder det inte.

Margareta Winberg, som samordnar regeringens jämställdhetsarbete, konstaterar att arbetsgivarna inte har något större intresse av att eliminera löneskillnaderna mellan könen.

– Men det borde facket ha. De borde driva lönekartläggning och jämställdhetsplaner. Om det inte händer något borde de ta arbetsgivaren till jämställdhetsnämnden.

Hon säger att hon är förvånad över det ljumma intresset från fackligt håll. Margareta Winberg var ansvarig minister när jämställdhetslagen skärptes i januari 2001.

– När vi förberedde lagen var facken här väldigt mycket och uppvaktade. De såg konflikten med arbetsgivaren – det gick ju så långt att vi fick arga arbetsgivare och generaldirektörer på halsen. Jag tog ställning för facken och gav dem det verktyg de ville ha. Jag tycker att det borde ligga i deras intresse att använda det! Men det gör de inte. Det är lättare att komma hit och vara arg.

För Margareta Winberg är det egna arbetet och en skälig lön själva grunden för jämställdhet. Nästa år ska den nya jämställdhetslagen utvärderas.

– Om det behövs ska vi skärpa lagen ytterligare, förklarar hon.

Den fråga Margareta Winberg annars sätter högst är att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– I Sverige betraktar vi prostitution och trafficking som en form av våld mot kvinnor. Vi har agerat mot trafficking och vi har vår könköpslag som vi försöker få andra länder att ta. Annars flyttar sig problemet bara.

När det gäller TCO-kravet på höjd taknivå i föräldraförsäkringen för att förbättra jämställdheten är hon betydligt svalare.

– Vi vet att högavlönade välutbildade män tar ut föräldraledighet i större utsträckning än lågavlönade. Det talar emot att en takhöjning skulle vara lösningen. Jag tror inte att det skulle vara ett stort bakslag för jämställdheten om vi inte lyckas höja taket.

– Och varför ska vi alltid köpa papporna? Det handlar mer om värderingar och attityder än om ekonomi.

Däremot vill hon att fler dagar endast ska kunna tas ut av pappan.

– Vi har infört en andra pappamånad, och jag tycker att vi kan fortsätta på den vägen. Många pappor är glada över att ha pappamånader som stöd mot arbetskamrater och chefer, och kanske också mot hustrur och sambor.

Sextimmarsdagen har varit en av Margareta Winbergs hjärtefrågor. I dag konstaterar hon att ingen i hennes parti driver den längre, inte hon själv heller. Sex timmars arbetsdag är ”en vacker, fin och härlig tanke”, säger hon, men ekonomiskt omöjlig att genomföra.

– Man skulle ju kunna hävda att vi får igen pengarna genom minskad stress och färre sjukskrivningar, men vi räknar tyvärr inte så. I stället blir det en utgift under ganska lång tid innan intäkterna kommer. Dessutom finns det ju de som anser att möjligheterna att bestämma över arbetstiden är viktigare än kortare arbetstid.

Margareta Winberg kallar sig inte längre jämställdhetsminister. Hennes officiella titel är – förutom vice statsminister – minister med ansvar för samordning av regeringens jämställdhetsarbete. Anledningen är att jämställdhetsfrågorna nu ska stå på alla ministrars dagordningar.

– Om människor vill tala om diskriminering inom högre utbildning ska de tala med utbildningsminister Thomas Östros och inte med mig. Det jag ska vara är bakblåsare.

I en första blåsning har hon skickat sina regeringskollegor på utbildning i jämställdhet. Sedan ska departementschefer med ansvar för lönefrågor utbildas, och därefter alla övriga chefer i Regeringskansliet.

Därnäst är det myndigheternas tur. En styrgrupp med Margareta Winbergs statssekreterare Lise Bergh som ordförande arbetar med ett förslag om hur myndigheterna kan styras mot jämställdhet.

– Det viktigaste medlet är budgeten, anser Margareta Winberg. I projektet ”jämna pengar” undersöker vi hur man kan göra budgeten mer jämställd. Vi kan också styra genom regleringsbreven till myndigheterna och genom riktlinjer, till exempel för de regionalpolitiska tillväxtprogrammen.

Styrgruppen ska också föreslå metoder för jämställdhetsarbetet i departement och myndigheter. Först 2005 kommer en förändring att märkas i budgeten, bedömer Margareta Winberg

– Vi har ju en ryggsäck som är många hundra år gammal, så ska man nå långvarigt resultat måste man arbeta så här. Det är ett tålmodigt vardagsarbete, inga flashiga projekt.


Dagarna före vårt besök hos Margareta Winberg blev Regeringskansliets handlingsplan för jämställda löner färdig (se Statstjänstemannen nr 2).

Den har utarbetats efter krav från Jämo och visar att lönerna är allt annat än jämställda i Margareta Winbergs fögderi:

– Jag är inte förvånad. Kanslihuset är en spegelbild av samhället i övrigt. Också här värderas kvinnors och mäns arbete olika. Men det är inte så lätt för enbart arbetsgivaren att rätta till det. Även de fackliga organisationerna får ta på sig ett ansvar.

Men Margareta Winberg håller med om att regeringen borde gå före.

– Och det ska vi försöka göra, lovar hon.

I staten som helhet utgör kvinnornas löner cirka 84 procent av männens. Om arbetstid, utbildning, ålder, sektor och yrke vägs in så utgör en kvinnolön 92 procent av en manslön, enligt Medlingsinstitutet och SCBs statistik för 2001.

Vad ska regeringen göra åt löneskillnaderna i staten?
– Det handlar även här om att komma åt dom sneda strukturer som värderar kvinnor lägre än män. Men vi måste också fråga kvinnor varför de har valt att jobba där de gör. Varför är det till exempel ett kvinnogöra att vara assistent?

Är inte det att lägga skulden på kvinnorna?
– Nej, jag tycker att även sådana områden tjänar på att både kvinnor och män jobbar där. Sedan är det klart att de ska värderas upp. Jag ser ju att de assistenter som jag kommer i kontakt med gör ett väldigt kvalificerat jobb.

Ser du en konflikt mellan den individuella lönesättningen och jämställda löner?
– Ja, av det skälet att kvinnor är sämre än män på att ta för sig. I Regeringskansliet ser vi att särskilt unga nyanställda kvinnor och kvinnor på 45+ släpar efter. Och det ligger inte i sakens natur att arbetsgivaren tar initiativ till att lägga på några tusen kronor på lönen.

Margareta Winberg tycker sig ha lyckats med flera frågor under sin tid som jämställdhetsansvarig i regeringen: skärpningen av jämställdhetslagen, det aviserade förslaget om kvinnors representation i bolagsstyrelser, nordiskt arbete mot trafficing samt ett projekt som lett till att ett stort antal manliga nätverk för jämställdhet har skapats.

Missnöjd är hon egentligen bara med lönefrågan.
– Men den ”äger” jag inte själv. Det känns frustrerande att sitta här och inte ha verktygen, utan någon annan ska agera. Och de har fått verktyget, nämligen jämställdhetslagen, och ändå händer ingenting!

Margareta Winberg

PRIVAT

Ålder: 55 år

Familj: Sambo med Jörn Svensson, fd riksdagsledamot (v), tre vuxna barn och ett barnbarn.

Bor: Nälden i Jämtland och i Stockholm.
Inkomst: 82 000 kr i månaden.

Favoritmat: Strömming med potatismos, lingon och skirat smör.

Arbetsfördelning hemma: Tycker mycket om att laga mat. Jörn sköter hem och städning.

Vill bli: Ömsom rektor för flickskola, ömsom ambassadör i Afrika.

KARRIÄR
Riksdagsledamot sedan 1981.

Ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet 1990–1995.

Ordförande i riksdagens jordbruksutskott 1992–1994.

Jordbruksminister 1994– 1996.

Arbetsmarknadsminister 1996–1998.

Jordbruksminister och ansvarig minister för jämställdhetsfrågor 1998–2002.

Sedan 2002 vice statsminister.

Sedan 1 januari 2003 ansvarig för samordning av regeringens jämställdhetsarbete.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.