Annons:
jämställdhet
Fördjupning
AVAnn DahlinEva Spira0 kommentarerTyck till!

”Facken använder sig inte av lagen”

Margareta Winberg är besviken över att facken inte gjort mer för att minska löneskillnaderna mellan könen. – Nu har de fått det verktyg de ville ha, nämligen jämställdhetslagen. Men de använder det inte.

Margareta Winberg, som samordnar regeringens jämställdhetsarbete, konstaterar att arbetsgivarna inte har något större intresse av att eliminera löneskillnaderna mellan könen.

– Men det borde facket ha. De borde driva lönekartläggning och jämställdhetsplaner. Om det inte händer något borde de ta arbetsgivaren till jämställdhetsnämnden.

Hon säger att hon är förvånad över det ljumma intresset från fackligt håll. Margareta Winberg var ansvarig minister när jämställdhetslagen skärptes i januari 2001.

– När vi förberedde lagen var facken här väldigt mycket och uppvaktade. De såg konflikten med arbetsgivaren – det gick ju så långt att vi fick arga arbetsgivare och generaldirektörer på halsen. Jag tog ställning för facken och gav dem det verktyg de ville ha. Jag tycker att det borde ligga i deras intresse att använda det! Men det gör de inte. Det är lättare att komma hit och vara arg.

För Margareta Winberg är det egna arbetet och en skälig lön själva grunden för jämställdhet. Nästa år ska den nya jämställdhetslagen utvärderas.

– Om det behövs ska vi skärpa lagen ytterligare, förklarar hon.

Den fråga Margareta Winberg annars sätter högst är att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

– I Sverige betraktar vi prostitution och trafficking som en form av våld mot kvinnor. Vi har agerat mot trafficking och vi har vår könköpslag som vi försöker få andra länder att ta. Annars flyttar sig problemet bara.

När det gäller TCO-kravet på höjd taknivå i föräldraförsäkringen för att förbättra jämställdheten är hon betydligt svalare.

– Vi vet att högavlönade välutbildade män tar ut föräldraledighet i större utsträckning än lågavlönade. Det talar emot att en takhöjning skulle vara lösningen. Jag tror inte att det skulle vara ett stort bakslag för jämställdheten om vi inte lyckas höja taket.

– Och varför ska vi alltid köpa papporna? Det handlar mer om värderingar och attityder än om ekonomi.

Däremot vill hon att fler dagar endast ska kunna tas ut av pappan.

– Vi har infört en andra pappamånad, och jag tycker att vi kan fortsätta på den vägen. Många pappor är glada över att ha pappamånader som stöd mot arbetskamrater och chefer, och kanske också mot hustrur och sambor.

Sextimmarsdagen har varit en av Margareta Winbergs hjärtefrågor. I dag konstaterar hon att ingen i hennes parti driver den längre, inte hon själv heller. Sex timmars arbetsdag är ”en vacker, fin och härlig tanke”, säger hon, men ekonomiskt omöjlig att genomföra.

– Man skulle ju kunna hävda att vi får igen pengarna genom minskad stress och färre sjukskrivningar, men vi räknar tyvärr inte så. I stället blir det en utgift under ganska lång tid innan intäkterna kommer. Dessutom finns det ju de som anser att möjligheterna att bestämma över arbetstiden är viktigare än kortare arbetstid.

Margareta Winberg kallar sig inte längre jämställdhetsminister. Hennes officiella titel är – förutom vice statsminister – minister med ansvar för samordning av regeringens jämställdhetsarbete. Anledningen är att jämställdhetsfrågorna nu ska stå på alla ministrars dagordningar.

– Om människor vill tala om diskriminering inom högre utbildning ska de tala med utbildningsminister Thomas Östros och inte med mig. Det jag ska vara är bakblåsare.

I en första blåsning har hon skickat sina regeringskollegor på utbildning i jämställdhet. Sedan ska departementschefer med ansvar för lönefrågor utbildas, och därefter alla övriga chefer i Regeringskansliet.

Därnäst är det myndigheternas tur. En styrgrupp med Margareta Winbergs statssekreterare Lise Bergh som ordförande arbetar med ett förslag om hur myndigheterna kan styras mot jämställdhet.

– Det viktigaste medlet är budgeten, anser Margareta Winberg. I projektet ”jämna pengar” undersöker vi hur man kan göra budgeten mer jämställd. Vi kan också styra genom regleringsbreven till myndigheterna och genom riktlinjer, till exempel för de regionalpolitiska tillväxtprogrammen.

Styrgruppen ska också föreslå metoder för jämställdhetsarbetet i departement och myndigheter. Först 2005 kommer en förändring att märkas i budgeten, bedömer Margareta Winberg

– Vi har ju en ryggsäck som är många hundra år gammal, så ska man nå långvarigt resultat måste man arbeta så här. Det är ett tålmodigt vardagsarbete, inga flashiga projekt.


Dagarna före vårt besök hos Margareta Winberg blev Regeringskansliets handlingsplan för jämställda löner färdig (se Statstjänstemannen nr 2).

Den har utarbetats efter krav från Jämo och visar att lönerna är allt annat än jämställda i Margareta Winbergs fögderi:

– Jag är inte förvånad. Kanslihuset är en spegelbild av samhället i övrigt. Också här värderas kvinnors och mäns arbete olika. Men det är inte så lätt för enbart arbetsgivaren att rätta till det. Även de fackliga organisationerna får ta på sig ett ansvar.

Men Margareta Winberg håller med om att regeringen borde gå före.

– Och det ska vi försöka göra, lovar hon.

I staten som helhet utgör kvinnornas löner cirka 84 procent av männens. Om arbetstid, utbildning, ålder, sektor och yrke vägs in så utgör en kvinnolön 92 procent av en manslön, enligt Medlingsinstitutet och SCBs statistik för 2001.

Vad ska regeringen göra åt löneskillnaderna i staten?
– Det handlar även här om att komma åt dom sneda strukturer som värderar kvinnor lägre än män. Men vi måste också fråga kvinnor varför de har valt att jobba där de gör. Varför är det till exempel ett kvinnogöra att vara assistent?

Är inte det att lägga skulden på kvinnorna?
– Nej, jag tycker att även sådana områden tjänar på att både kvinnor och män jobbar där. Sedan är det klart att de ska värderas upp. Jag ser ju att de assistenter som jag kommer i kontakt med gör ett väldigt kvalificerat jobb.

Ser du en konflikt mellan den individuella lönesättningen och jämställda löner?
– Ja, av det skälet att kvinnor är sämre än män på att ta för sig. I Regeringskansliet ser vi att särskilt unga nyanställda kvinnor och kvinnor på 45+ släpar efter. Och det ligger inte i sakens natur att arbetsgivaren tar initiativ till att lägga på några tusen kronor på lönen.

Margareta Winberg tycker sig ha lyckats med flera frågor under sin tid som jämställdhetsansvarig i regeringen: skärpningen av jämställdhetslagen, det aviserade förslaget om kvinnors representation i bolagsstyrelser, nordiskt arbete mot trafficing samt ett projekt som lett till att ett stort antal manliga nätverk för jämställdhet har skapats.

Missnöjd är hon egentligen bara med lönefrågan.
– Men den ”äger” jag inte själv. Det känns frustrerande att sitta här och inte ha verktygen, utan någon annan ska agera. Och de har fått verktyget, nämligen jämställdhetslagen, och ändå händer ingenting!

Margareta Winberg

PRIVAT

Ålder: 55 år

Familj: Sambo med Jörn Svensson, fd riksdagsledamot (v), tre vuxna barn och ett barnbarn.

Bor: Nälden i Jämtland och i Stockholm.
Inkomst: 82 000 kr i månaden.

Favoritmat: Strömming med potatismos, lingon och skirat smör.

Arbetsfördelning hemma: Tycker mycket om att laga mat. Jörn sköter hem och städning.

Vill bli: Ömsom rektor för flickskola, ömsom ambassadör i Afrika.

KARRIÄR
Riksdagsledamot sedan 1981.

Ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet 1990–1995.

Ordförande i riksdagens jordbruksutskott 1992–1994.

Jordbruksminister 1994– 1996.

Arbetsmarknadsminister 1996–1998.

Jordbruksminister och ansvarig minister för jämställdhetsfrågor 1998–2002.

Sedan 2002 vice statsminister.

Sedan 1 januari 2003 ansvarig för samordning av regeringens jämställdhetsarbete.

Bli den första att tycka till!
KronofogdenNyhetMellan 25 000 och 30 000 ärenden i kö i väntan på att registreras. Upp mot 80 dagars handläggningstid. Medarbetarna på den enhet inom Kronofogden som jobbar med betalningsföreläggande har det tungt, konstaterar Malin Almkvist Klaesson, STs ordförande på myndigheten.
RiksgäldenNyhetDe senaste två åren har Riksgälden köpt ut medarbetare för minst sju miljoner kronor, uppger Dagens Industri. Relationerna mellan riksgäldsdirektör Hans Lindblad och personalen är ansträngda.
DomstolarnaNyhetAntalet beslagtagna föremål vid tingsrätterna har mer än tiodubblats de senaste sju åren, uppger SVT. Det främsta skälet är att fler tingsrätter har infört säkerhetskontroller, som tidigare inte funnits.
Fördjupning: DistansarbeteFördjupningMöjligheten att jobba hem­ifrån kan underlätta var­dagen för många anställda – men när alla inte är på plats påverkas också kommunikation och arbetsgemenskap. Flera statliga arbetsgivare framhåller vikten av att kolleger träffas i vardagen.
KlimatetNyhetTusentals tyskar klimatstrejkar på betald arbetstid i dag, skriver Dagens Nyheter. 3 200 tyska företag från olika branscher står bakom initiativet Entrepreneurs für future, och många av dem stänger för att låta sina anställda delta i protesterna.
STATENS SERVICECENTERNyhetDatainspektionen har fått in flera anmälningar om att den lönehantering som sköts av Statens servicecenter läcker personuppgifter till obehöriga. Nu inleder myndigheten en granskning av de påstådda incidenterna.
SocialförsäkringarNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan sedan ett överklagande genom felaktig hantering hos myndigheten blivit liggande i nio månader utan att behandlas.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen får som tidigare aviserats extra tillskott i statsbudgeten för nästa år. Men det betyder inte nödvändigtvis att nedlagda lokalkontor återuppstår. ”Däremot har regeringen varit väldigt tydlig gentemot Arbetsförmedlingen om att det måste finnas möjligheter till god service i hela landet”, säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården är några av de myndigheter som får ökat anslag i regeringens budgetproposition. "För att kunna beta av och snabba på handläggningen behöver Migrationsverket ytterligare resurser", säger finansminister Magdalena Andersson, S, till Publikt.
STATENS SERVICECENTERNyhetStatens servicecenter, SSC, hör till statsbudgetens vinnare med ett tillskott på närmare 140 miljoner kronor. I det ingår resurser för fyra nya servicekontor, men generaldirektören Thomas Pålsson räknar med att det blir fler.
TCONyhetTCO anser att regeringens arbetsmarknadspolitiska satsning i budgeten för 2020 är otillräcklig. TCO saknar bland annat besked om hur högskolor och universitet ska bidra till omställningen på arbetsmarknaden.
STATSFÖRVALTNINGNyhetKvinnorna har gått om männen på de högsta statliga posterna, visar regeringens redovisning i budgetpropositionen. Bland de 199 myndighetscheferna är 104 kvinnor och 95 män.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen får ett tillskott på förvaltningsanslaget för de kommande åren för att ”upprätthålla takten i reformeringen” och ”undvika ytterligare neddragningar” utöver de som redan aviserats, skriver regeringen i ett pressmeddelande dagen innan budgetpropositionen presenteras. ST anser att det är positivt att det kommer ett tillskott – men att summan är för låg.
SocialförsäkringarNyhetDen snabba ökningen av privata välfärdslösningar hotar den svenska modellen, hävdar ekonomen John Lapidus vid Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.
JÄMSTÄLLDHETNyhetMetoderna i Diskrimineringsombudsmannens tillsyn är naiva och ineffektiva, skriver den tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel med anledning av Publikts avslöjande att många statliga myndigheter inte lever upp till lagens krav på årliga lönekartläggningar. Enligt Lena Svenaeus är den bristande tillsynen skälet till att lagen inte respekteras.
BiståndNyhetHöstbudgeten kommer att innehålla 175 miljoner kronor extra till Sidas förvaltningsbudget, enligt ett pressmeddelande. Syftet är att säkra ett effektivt bistånd genom bättre kontroll och utvärdering.
DomstolarnaNyhetAntalet kvinnliga domstolschefer har i det närmaste fördubblats de senaste tio åren, uppger Ekot, som tagit del av Domstolsverkets egen statistik.
STATSBUDGETENNyhetArbetsförmedlingen kommer få mer pengar till externa aktörer, ytterligare 193 miljoner kronor nästa år. Anslaget kommer sedan att växa undan för undan fram till 2022, uppger Dagens industri.
Brottsförebyggande rådetNyhetStatskontoret ska göra en djupgående granskning av verksamheten vid Brottsförebyggande rådet, Brå, för att analysera hur Brå har använt sina resurstillskott och hanterat förtydligandena av sina uppgifter.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården hotas av åtal för grovt vapenbrott sedan han gripits av polis i Linköping med ett skarpladdat hagelgevär i bilen, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
SocialförsäkringarNyhetBåde Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.
REGERINGENNyhetI måndags lämnade Eva Nordmark TCO för att bli ny arbetsmarknadsminister. I dag har hon besökt Arbetsförmedlingens kontor i Ljungby. Den närmaste tiden ska hon ägna sig åt att skapa sig en bild av läget på myndigheten. Hon vill också prioritera arbetsmiljöfrågorna. ”Vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet”, säger hon till Publikt.
STATSBUDGETENNyhetFinansinspektionen, Skatteverket och tre länsstyrelser föreslås få ett ökat budgetanslag på totalt 42 miljoner kronor med början nästa år. Pengarna ska gå till att bekämpa pengatvätt på olika sätt, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
HögskolanNyhetI en internationell jämförelse ger en akademisk utbildning i Sverige lite resultat i lönekuvertet. Det visar OECDs senaste lönerapport Education at a glance 2019, rapporterar Ekot.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetEfter rapporter om arbetsmiljöproblem kallades Myndigheten för arbetsmiljökunskaps generaldirektör Nader Ahmadi till departementet för att förklara sig. Nu ska konsulter hjälpa honom med ledarskapet, skriver tidningen Arbetarskydd.
A-kassaNyhetEnligt en dom från förvaltningsrätten ska semesterersättning räknas med i underlaget för a-kassa. Målet har drivits av LO-TCO Rättsskydd för en medlem i Unionen.
Inspektionen för socialförsäkringenNyhetFör ett par veckor sedan invigde Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sitt nya huvudkontor i Göteborg. Efter beslutet i januari 2018 om omlokalisering har ISF nu i sin helhet flyttat från Stockholm till Göteborg. 12 av 55 anställda har följt med.
ArbetsrättNyhetFackförbundet Kommunal har anmält Arbetsmiljöverket till Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten har upphävt ett skyddsstopp utan att först kontakta skyddsombudet, skriver Arbetet.
DigitaliseringNyhetEtt gemensamt system för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte skulle ge stora samhällsekonomiska effekter och nyttor, enligt en rapport som sju statliga myndigheter lämnat till regeringen.
REGERINGENNyhetTCOs ordförande Eva Nordmark lämnar sin post och tar över som ny arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S. Det meddelade statsminister Stefan Löfven, S, på dagens riksmöte.
STATSFÖRVALTNINGNyhetDet blir fyra nya servicekontor i Västerbotten, Dalarna och Värmland, meddelade statsminister Stefan Löfven, S, i sin regeringsförklaring. Kontoren placeras i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
Tweet från Domstolsverket
RättsväsendetNyhetAnslagen till de rättsvårdande myndigheterna höjs med 700 miljoner kronor under 2020. Störst anslagshöjning går till Domstolsverket med 280 miljoner kronor.
ArbetsrättNyhetEn medarbetare vid Arbetsförmedlingen, som tidigare i år fick sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott, avskedas från sin anställning. Det har personalansvarsnämnden beslutat, skriver Arbetet.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEtt ökat budgetanslag med 5 miljoner kronor ska hjälpa Arbetsmiljöverket att råda bot på fusk och brottslighet i arbetslivet. Pengarna ska gå till myndighetens inspektionsverksamhet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.
TULLVERKETNyhetDet kommande budgetförslaget innehåller en permanent ökning av Tullverkets anslag med 110 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att förhindra att vapen kommer in i landet, uppger SVT.