Annons:
Så här såg det ut i Publikt nr 7-2016.
Uppföljning
Fördjupning
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Facket kritiskt mot fjärrstyrning

Publikt har återvänt till ST inom flygledningen för att höra hur det har gått med den planerade fjärrstyrningen av flygledningen. Det visar sig vara en verksamhet under hård press.

DÅ:

Sedan 2015 fjärrstyrs flygledningen vid Örnsköldsviks flygplats från Sundsvall. 2016 började Luftfartsverket och Swedavia utreda om det är möjligt att fjärrstyra flygledningen på flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund, Malmö och Visby från Stockholm. STs avdelning inom flygledningen ansåg att de kostnadsberäkningar som tagits fram inte var säkra nog, att man först borde testa tekniken mer och att insynen i projektet inte varit tillräcklig.

NU:

Ännu har ingen av flygplatserna som omfattats av den utredning som Luftfartsverket påbörjade 2016 fått fjärrstyrd flygledning. Projektet har blivit försenat i flera omgångar. Nu är planen att flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö ska börja flygledas från Stockholm under första halvåret 2021.

Flygplatsen i Visby ingår inte längre i projektet eftersom Försvarsmakten, som har verksamhet där, inte accepterade fjärrstyrning.

Facket är fortsatt kritiskt mot planerna. Enligt Ann-Marie Bredberg, ordförande för ST inom flygledningen, är läget just nu djupt bekymmersamt:

– Vi har ända sedan beslutet togs haft tveksamheter både vad gäller tidsplanen och om projektet kommer att uppnå huvudsyftet, nämligen att effektivisera flygledningen. Men det stora problemet i dag är arbetsmiljön på de berörda flygplatserna, säger hon.

Sedan beslutet togs har flera flygledare valt att sluta och gå vidare till andra jobb, däribland Daniel Vestling, som Publikt intervjuade 2016. Och ju längre flytten blir uppskjuten, desto mer pressad blir situationen för dem som är kvar. Värst är situationen just nu i Kiruna, enligt Ann-Marie Bredberg.

– Deras schemalösningar är väldigt ansträngande och ligger ofta nära avtalens absolut yttersta gränser. Dessutom har de stora övertidsuttag. Till det kommer ovissheten om exakt vad som kommer att hända. 

Omställningen till fjärrstyrning av de fyra flygplatserna berör omkring 40 till 45 flygledare. Enligt Per Kjellander, operativ chef för tornverksamheten på Luftfarts­verket, kommer alla berörda personer att erbjudas fortsatt anställning, men ny anställningsort – det vill säga Arlanda norr om Stockholm.

– Vi har inte gått ut med några konkreta erbjudanden till enskilda medarbetare än, villkoren är fortfarande under förhandling. Till exempel tittar vi på möjligheten att låta flygledarna i Malmö omskola sig så att de kan jobba på radarcentralen på Sturup i stället, säger Per Kjellander.

Han påpekar att Luftfartsverket har behov av alla tjänster som flyttas till Stockholm, trots att ett syfte med flytten är ”effektivisering i personalåtgången”. 

– Det beror på att vi har en personalbrist på de flesta orter i dag. De anställda som väljer att inte följa med kommer att ersättas, säger Per Kjellander.

Ann-Marie Bredberg säger att flygledningen har en oerhört påfrestande period framför sig. Samtidigt som den löpande verksamheten ska fungera ska de flygledare som ska jobba från Stockholm utbildas i systemet för fjärrstyrning.

– Generellt sett är det ont om flygledarkompetens, så att tillfälligt plocka in flygledare från andra torn är inte heller så lätt.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.