Annons:
Så här såg det ut i Publikt nr 7-2016.
Uppföljning
Fördjupning
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Facket kritiskt mot fjärrstyrning

Publikt har återvänt till ST inom flygledningen för att höra hur det har gått med den planerade fjärrstyrningen av flygledningen. Det visar sig vara en verksamhet under hård press.

DÅ:

Sedan 2015 fjärrstyrs flygledningen vid Örnsköldsviks flygplats från Sundsvall. 2016 började Luftfartsverket och Swedavia utreda om det är möjligt att fjärrstyra flygledningen på flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund, Malmö och Visby från Stockholm. STs avdelning inom flygledningen ansåg att de kostnadsberäkningar som tagits fram inte var säkra nog, att man först borde testa tekniken mer och att insynen i projektet inte varit tillräcklig.

NU:

Ännu har ingen av flygplatserna som omfattats av den utredning som Luftfartsverket påbörjade 2016 fått fjärrstyrd flygledning. Projektet har blivit försenat i flera omgångar. Nu är planen att flygplatserna i Kiruna, Umeå, Östersund och Malmö ska börja flygledas från Stockholm under första halvåret 2021.

Flygplatsen i Visby ingår inte längre i projektet eftersom Försvarsmakten, som har verksamhet där, inte accepterade fjärrstyrning.

Facket är fortsatt kritiskt mot planerna. Enligt Ann-Marie Bredberg, ordförande för ST inom flygledningen, är läget just nu djupt bekymmersamt:

– Vi har ända sedan beslutet togs haft tveksamheter både vad gäller tidsplanen och om projektet kommer att uppnå huvudsyftet, nämligen att effektivisera flygledningen. Men det stora problemet i dag är arbetsmiljön på de berörda flygplatserna, säger hon.

Sedan beslutet togs har flera flygledare valt att sluta och gå vidare till andra jobb, däribland Daniel Vestling, som Publikt intervjuade 2016. Och ju längre flytten blir uppskjuten, desto mer pressad blir situationen för dem som är kvar. Värst är situationen just nu i Kiruna, enligt Ann-Marie Bredberg.

– Deras schemalösningar är väldigt ansträngande och ligger ofta nära avtalens absolut yttersta gränser. Dessutom har de stora övertidsuttag. Till det kommer ovissheten om exakt vad som kommer att hända. 

Omställningen till fjärrstyrning av de fyra flygplatserna berör omkring 40 till 45 flygledare. Enligt Per Kjellander, operativ chef för tornverksamheten på Luftfarts­verket, kommer alla berörda personer att erbjudas fortsatt anställning, men ny anställningsort – det vill säga Arlanda norr om Stockholm.

– Vi har inte gått ut med några konkreta erbjudanden till enskilda medarbetare än, villkoren är fortfarande under förhandling. Till exempel tittar vi på möjligheten att låta flygledarna i Malmö omskola sig så att de kan jobba på radarcentralen på Sturup i stället, säger Per Kjellander.

Han påpekar att Luftfartsverket har behov av alla tjänster som flyttas till Stockholm, trots att ett syfte med flytten är ”effektivisering i personalåtgången”. 

– Det beror på att vi har en personalbrist på de flesta orter i dag. De anställda som väljer att inte följa med kommer att ersättas, säger Per Kjellander.

Ann-Marie Bredberg säger att flygledningen har en oerhört påfrestande period framför sig. Samtidigt som den löpande verksamheten ska fungera ska de flygledare som ska jobba från Stockholm utbildas i systemet för fjärrstyrning.

– Generellt sett är det ont om flygledarkompetens, så att tillfälligt plocka in flygledare från andra torn är inte heller så lätt.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
MutorNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.