Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Facket står starkt även med nya avtal

Partsförhållandena är fortsatt tydliga och starka, även med samverkansavtal och lönesättande samtal. Det skriver Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet, i ett svar till Thomas Janson.

I en debattartikel i Publikt nr 14-2016 diskuterar Thomas Janson, förtroendevald vid ST inom Regeringskansliet, hur utvecklingen på ett antal områden enligt honom försvagat facket. Tre huvudområden tas upp i artikeln: effekterna av samverkansavtal, lönesättande samtal som huvudmodell samt att individgarantin i de centrala avtalen försvunnit. Som ordförande för ST inom Regeringskansliet vill jag kommentera artikelns innehåll.

Att ha samverkan som modell för inflytande och utveckling av arbetsplatser finns sedan lång tid tillbaka i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i arbetsmiljölagen. Det ska samverkas om verksamhetsfrågor och man ska också som medarbetare ges möjligheter att ha inflytande över sitt eget arbete och verksamheten. Syftet med samverkan är att beslutsfattaren ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Ett kollektivavtal om samverkan understryker och förstärker endast detta och utvidgar möjligheten att även samverka i en vidare mening. I det sammanhanget finns inte parterna närvarande, och ska heller inte vara det. Parterna sluter dock avtalet som styr hur detta ska gå till.

Vad gäller lönesättande samtal som huvudmodell så är detta ett tydligt önskemål från medlemmarna i Regeringskansliet. Det sluts ett lokalt kollektivavtal om hur detta ska gå till och hur man kan få fackets hjälp om man känner sig missnöjd på något vis. ST utbildar dessutom medlemmarna i kommunikationsverktyg och avtalsfrågor. Facket påverkar genom att träffa en överenskommelse med arbetsgivaren kring processer och modellen för lönesättningen. Ny lön blir också därmed kollektivavtalsreglerad. Här har facket en viktig roll som part på arbetsplatsen och det är också en av de för medlemmarna viktigaste frågan i medlemskapet.

Individgarantin försvann från det centrala avtalet för ett antal år sedan. Den saknas förstås av många, men har effekten av ett tariffsystem som parterna på arbetsmarknaden har gått ifrån. Du ska lönesättas utifrån svårighetsgrad och skicklighet, vilket blir ett mer rättvist system. Det motiverar också medarbetare i sitt arbete, vilket gör att verksamheten utvecklas på ett sunt sätt. Det blir en vinn-vinn-situation. I Sverige har vi haft reallönehöjningar sedan många år tillbaka eftersom vi inte har inflation. Att säkerställa reallöneökningar i lågkonjunktur är däremot en utmaning för facken eftersom arbetsgivarna inte vill (och bör) kompensera för detta eftersom samhällsekonomin då skulle bli lidande. Inom ST har vi siffror, ett så kallat oenighetsbelopp, som säkerställer att våra medlemmar på en arbetsplats, som kollektiv, tillförsäkras en viss löneutveckling. Det är bra, och det kommer ST fortsätta att kämpa för trots att Arbetsgivarverket vill få bort detta.

Slutsatsen blir att partsförhållandena fortsatt är tydliga och starka. Ju fler som organiserar sig i ett fack desto bättre, eftersom vår röst då hörs mer och arbetsgivarna inte kan negligera våra krav på samma sätt.

Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.