Annons:

Fackförbunden behövs på Pridefestivalerna

Fackförbunden har en viktig roll i Pridetågen. Att arbeta för mångfald och allas rätt att vara sig själva på jobbet är en självklar facklig uppgift – och bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla.

I sommar deltar Fackförbundet ST i flera Pridefestivaler. På hemsidan skriver ST att »alla anställda på våra arbetsplatser ska kunna känna sig trygga, oavsett sexuell läggning och könsidentitet«. Ett ställningstagande det är lätt att instämma i.

Men att fackföreningsrörelsen syns i Prideparader har inte alltid varit en självklarhet. Först 2001 deltog TCO i Stockholm Pride. »Det är på tiden«, skrev den dåvarande ordföranden Sture Nordh i en debattartikel, där han konstaterade att fackets engagemang för de homo- och bisexuellas situation i arbetslivet var ett försummat område. En rörelse som grundade sig på principen om alla människors lika värde och rättigheter hade alltför ofta blundat för diskriminering på grund av sexuell läggning.

Det fackliga uppvaknandet följdes av handling. Ett exempel på det arbete som startade var projektet Normgivande mångfald, där ST och flera andra TCO-förbund deltog, med målet att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning inom bland annat Polisen.

Några år senare bildades också ett nätverk för hbt-frågor inom ST. De som jobbade med projektet konstaterade att hbt-personer inte alltid känt sig välkomna i förbundet – något som understryker vikten av att också fackets egen verksamhet har ett mångfaldsperspektiv.

Numera har bokstäverna hbt, som står för homo- och bisexuella och transpersoner, i STs texter och i många andra sammanhang utökats med ett q för queer – ett begrepp som rymmer en mängd former av ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet.

Medvetenheten har ökat och utvecklingen har gått framåt, men negativa föreställningar som drabbar den som uppfattas bryta mot dessa normer finns fortfarande kvar. Därför måste arbetet mot fördomar och diskriminering fortsätta – inte bara under Pridefestivalerna, utan varje dag.

Ingen ska behöva såras av en unken jargong vid fikabordet. Och alla har rätt att kunna vara öppna med vilka de är och hur de lever sitt liv utan att vara rädda för att drabbas av trakasserier eller att hindras i sin karriär.

På en öppen och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald finns förståelse och respekt för olikheter. Det skapar ett bättre arbetsklimat för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Förståelsen och respekten för olikheter är dessutom en viktig del av yrkeskompetensen för den som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag och i sitt jobb ger service till allmänheten. 

Det finns alltså många skäl för arbetsgivare att arbeta med frågorna och höja kunskapen. Riksdagsförvaltningen är en av de arbetsplatser där sådana satsningar gjorts. I detta nummer av Publikt berättar medarbetare om hur en hbtq-utbildning gett nya perspektiv och insikter. 

Men ansvaret ligger inte bara hos arbetsgivarna. Fackförbunden måste vara organisationer som är öppna för alla och tydligt tar ställning för lika villkor för alla. Att som ST delta i Pride­festivaler är ett sätt att visa det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.