Annons:

Fackförbunden behövs på Pridefestivalerna

Fackförbunden har en viktig roll i Pridetågen. Att arbeta för mångfald och allas rätt att vara sig själva på jobbet är en självklar facklig uppgift – och bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla.

I sommar deltar Fackförbundet ST i flera Pridefestivaler. På hemsidan skriver ST att »alla anställda på våra arbetsplatser ska kunna känna sig trygga, oavsett sexuell läggning och könsidentitet«. Ett ställningstagande det är lätt att instämma i.

Men att fackföreningsrörelsen syns i Prideparader har inte alltid varit en självklarhet. Först 2001 deltog TCO i Stockholm Pride. »Det är på tiden«, skrev den dåvarande ordföranden Sture Nordh i en debattartikel, där han konstaterade att fackets engagemang för de homo- och bisexuellas situation i arbetslivet var ett försummat område. En rörelse som grundade sig på principen om alla människors lika värde och rättigheter hade alltför ofta blundat för diskriminering på grund av sexuell läggning.

Det fackliga uppvaknandet följdes av handling. Ett exempel på det arbete som startade var projektet Normgivande mångfald, där ST och flera andra TCO-förbund deltog, med målet att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning inom bland annat Polisen.

Några år senare bildades också ett nätverk för hbt-frågor inom ST. De som jobbade med projektet konstaterade att hbt-personer inte alltid känt sig välkomna i förbundet – något som understryker vikten av att också fackets egen verksamhet har ett mångfaldsperspektiv.

Numera har bokstäverna hbt, som står för homo- och bisexuella och transpersoner, i STs texter och i många andra sammanhang utökats med ett q för queer – ett begrepp som rymmer en mängd former av ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet.

Medvetenheten har ökat och utvecklingen har gått framåt, men negativa föreställningar som drabbar den som uppfattas bryta mot dessa normer finns fortfarande kvar. Därför måste arbetet mot fördomar och diskriminering fortsätta – inte bara under Pridefestivalerna, utan varje dag.

Ingen ska behöva såras av en unken jargong vid fikabordet. Och alla har rätt att kunna vara öppna med vilka de är och hur de lever sitt liv utan att vara rädda för att drabbas av trakasserier eller att hindras i sin karriär.

På en öppen och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald finns förståelse och respekt för olikheter. Det skapar ett bättre arbetsklimat för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Förståelsen och respekten för olikheter är dessutom en viktig del av yrkeskompetensen för den som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag och i sitt jobb ger service till allmänheten. 

Det finns alltså många skäl för arbetsgivare att arbeta med frågorna och höja kunskapen. Riksdagsförvaltningen är en av de arbetsplatser där sådana satsningar gjorts. I detta nummer av Publikt berättar medarbetare om hur en hbtq-utbildning gett nya perspektiv och insikter. 

Men ansvaret ligger inte bara hos arbetsgivarna. Fackförbunden måste vara organisationer som är öppna för alla och tydligt tar ställning för lika villkor för alla. Att som ST delta i Pride­festivaler är ett sätt att visa det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.