Annons:

Fackförbunden behövs på Pridefestivalerna

Fackförbunden har en viktig roll i Pridetågen. Att arbeta för mångfald och allas rätt att vara sig själva på jobbet är en självklar facklig uppgift – och bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla.

I sommar deltar Fackförbundet ST i flera Pridefestivaler. På hemsidan skriver ST att »alla anställda på våra arbetsplatser ska kunna känna sig trygga, oavsett sexuell läggning och könsidentitet«. Ett ställningstagande det är lätt att instämma i.

Men att fackföreningsrörelsen syns i Prideparader har inte alltid varit en självklarhet. Först 2001 deltog TCO i Stockholm Pride. »Det är på tiden«, skrev den dåvarande ordföranden Sture Nordh i en debattartikel, där han konstaterade att fackets engagemang för de homo- och bisexuellas situation i arbetslivet var ett försummat område. En rörelse som grundade sig på principen om alla människors lika värde och rättigheter hade alltför ofta blundat för diskriminering på grund av sexuell läggning.

Det fackliga uppvaknandet följdes av handling. Ett exempel på det arbete som startade var projektet Normgivande mångfald, där ST och flera andra TCO-förbund deltog, med målet att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning inom bland annat Polisen.

Några år senare bildades också ett nätverk för hbt-frågor inom ST. De som jobbade med projektet konstaterade att hbt-personer inte alltid känt sig välkomna i förbundet – något som understryker vikten av att också fackets egen verksamhet har ett mångfaldsperspektiv.

Numera har bokstäverna hbt, som står för homo- och bisexuella och transpersoner, i STs texter och i många andra sammanhang utökats med ett q för queer – ett begrepp som rymmer en mängd former av ifrågasättande av normer kring kön och sexualitet.

Medvetenheten har ökat och utvecklingen har gått framåt, men negativa föreställningar som drabbar den som uppfattas bryta mot dessa normer finns fortfarande kvar. Därför måste arbetet mot fördomar och diskriminering fortsätta – inte bara under Pridefestivalerna, utan varje dag.

Ingen ska behöva såras av en unken jargong vid fikabordet. Och alla har rätt att kunna vara öppna med vilka de är och hur de lever sitt liv utan att vara rädda för att drabbas av trakasserier eller att hindras i sin karriär.

På en öppen och inkluderande arbetsplats präglad av mångfald finns förståelse och respekt för olikheter. Det skapar ett bättre arbetsklimat för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Förståelsen och respekten för olikheter är dessutom en viktig del av yrkeskompetensen för den som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag och i sitt jobb ger service till allmänheten. 

Det finns alltså många skäl för arbetsgivare att arbeta med frågorna och höja kunskapen. Riksdagsförvaltningen är en av de arbetsplatser där sådana satsningar gjorts. I detta nummer av Publikt berättar medarbetare om hur en hbtq-utbildning gett nya perspektiv och insikter. 

Men ansvaret ligger inte bara hos arbetsgivarna. Fackförbunden måste vara organisationer som är öppna för alla och tydligt tar ställning för lika villkor för alla. Att som ST delta i Pride­festivaler är ett sätt att visa det.

Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.