Annons:
För att byta namn måste förbundets stadgar ändras, vilket kräver två tredjedels majoritet. Och så stort stöd fick inte namnet Sterka. Synd tycker ordförande Britta Lejon. ”Förbundet skulle må bra av ett namnbyte”, säger hon till Publikt.Bild:Casper Hedberg

Fackförbundet ST behåller sitt namn

Det blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.

När frågan om namnbyte först prövades på en extrakongress i oktober 2017 antogs inte förbundsstyrelsens förslag om att STs nya namn skulle bli Fackförbundet Sterka. Beslutet blev då i stället återremiss och förnyade diskussioner i förbundet. Inte heller när frågan återigen togs upp på onsdagens extrakongress fick förbundsstyrelsen tillräckligt stöd. För att byta namn måste förbundets stadgar ändras, vilket kräver två tredjedels majoritet. Och så stort stöd fick alltså inte namnet Sterka.

– Vårt fokus ska vara att jobba för medlemmarna, i vardagen. Vi behöver göra förbundets arbete mer känt, sade Linus Olsson från Migrationsverket, som var en av de ombud som argumenterade för att behålla namnet Fackförbundet ST.

Anette Jellve från ST inom Sveriges domstolar ville däremot byta namn och framhöll att det är ett problem att namnet ST är svårförklarat och okänt utanför förbundet.

Inget av ombuden pläderade för namnet Publikt, ett alternativt namnförslag som extrakongressen fick ta ställning till. Det slogs ut av Sterka i en första röstningsomgång. Därefter ställdes Sterka mot ST, men fick alltså inte de 85 röster som krävs för att en stadgeändring skulle ha gått igenom. Därmed fortsätter förbundet att heta Fackförbundet ST.

Efter omröstningen sade förbundsordförande Britta Lejon att det är ”skönt att vi beslutat oss”.

– Vad röstresultatet borde leda till är reflektionen att vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra.

Britta Lejon säger till Publikt att hon är övertygad om att namnfrågan kommer att dyka upp igen om några år.

– Vi är övertygade om att vår analys är riktig. Förbundet skulle må bra av ett namnbyte. Jag tror också att de här diskussionerna har satt igång en process där väldigt många vill byta namn.

Inlagt av Christina Linde fre, 05/25/2018 - 14:33
Vad röstresultatet borde leda till är reflektionen att vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra.

Hur förenar denna mening oss som fackförbund.
Vi hade vid diskussioner här på min arbetsplats frågan hur man kunde komma fram till ett namn som inte sa något och kändes felstavat
Inlagt av Jacob Branting fre, 05/25/2018 - 13:34
Ang citat "vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra". Nu vet jag iofs inte exakta röstsiffrorna och hur förbundsstyrelsen röstade men om man utgår från att förbundsstyrelsen (12 röster?) mangrant röstade på sterka är det mao en klar majoritet som vill ha kvar namnet fackförbundet ST av ombuden som kommer från avdelningar.

En lite mer ödmjukare inställning till avdelningarnas inställning med en något högre grad av självrannsakan hade kanske varit på sin plats från förbundsstyrelsen och dess ordförande
Inlagt av Joakim Runnedal fre, 05/25/2018 - 12:48
Hej! Jag tycker att tid och pengar ska läggas på förbättringar för medlemmarna såsom höjda löner och bättre arbetsvillkor, istället för att ägna sig åt en meningslös namnbytesdiskussion. Med vänlig hälsning, Joakim Runnedal, vice ordförande, ST:s lokalavdelning vid Tvärbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan i Stockholm.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarverket och TCO avslår förslaget om utvecklingsledighet som Utredningen för hållbart arbetsliv över tid har presenterat. Flera andra tunga instanser ifrågasätter också förslaget, visar en genomgång av remissvaren.
TURKIETNyhet600 turkiska byggarbetare greps av säkerhetsstyrkor i samband med protester mot farlig arbetsmiljö vid ett flygplatsbygge, skriver Arbetet. 160 av de gripna ska nu ha försatts på fri fot.
TransportstyrelsenNyhetEtt stort antal personer på it-företaget IBM har haft djup tillgång till Transportstyrelsens register, utan att myndigheten kan förklara varför, skriver Dagens Nyheter. Enligt en granskning som tidningen gjort har IBM självt fått bestämma vilka som ska tillgång till databaserna.
PolisenFördjupningDe får hålla förhör, besluta om beslag och de kan bli förundersökningsledare. Civila utredare inom Polisen har fått större befogenheter och många nya har anställts. Men fort­farande gnisslar det en del mellan poliser och civilanställda. Kjell Haglund säger dock att han alltid känt sig respekterad.
NaturvårdsverketNyhetNaturvårdsverket har hittills gjort 125 polisanmälningar om bedrägerier med premier för elfordon, uppger SVT. Enligt SVT finns kopplingar till bluffbolag, tidigare bedrägerihärvor och organiserad brottslighet.
MittuniversitetetNyhetMittuniversitetet i Östersund har stängt av en professor som anklagas för att ha hotat en medarbetare. Även en lektor på universitetet anklagas för inblandning i händelsen, rapporterar Sveriges radio.
A-kassanNyhetSedan i våras har arbetslösa nekats a-kassa sedan vissa a-kassor ändrat sina regler. Enligt SVT har a-kassorna nu kommit överens med Arbetsförmedlingen och andra aktörer om att återgå till tidigare regler.
REGERINGSKANSLIETNyhetArbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom miljö- och energidepartementet efter att arbetsmiljöombuden gjort en anmälan om ett hårt pressat arbetstempo. Ett av kraven är att en extern expert anlitas för att förbättra arbetsmiljön.
FackligtNyhetSvenska fackförbund lägger ned mycket tid och får bra spridning på sina Youtube-filmer, däremot publicerar de relativt få. Italienska fack spottar ur sig hemmasnickrade filmer från demonstrationer, men har få tittare. Det visar en rapport från två svenska statsvetare, skriver Arbetet Global.
TillgänglighetNyhetRegeringen föreslår en ny lag för att genomföra EUs webbtillgänglighetsdirektiv. Den nya lagen innebär bland annat att webbplatser och digitala tjänster från offentliga aktörer ska bli mer tillgängliga.
LönerNyhetTrots högkonjunkturen har löneökningarna på svensk arbetsmarknad hållit sig på blygsamma nivåer. Det konstaterar Konjunkturinstitutet, KI, i sin årliga lönebildningsrapport.
ArrivaNyhetArriva vill göra om tågvärdarna på Pågatågen till kundvärdar, med drastiskt lägre ingångslön för nyanställda som följd. ST befarar att lönesänkningen även ska drabba dem som redan är anställda, säger Thomas Lindgren, vice ordförande för ST inom Arriva. Foto: Mostphotos
ArbetsmiljöNyhetForskningen om utbrändhet ökar i hela Europa. Trots det saknar EUs medlemsländer en gemensam bild av utmattningssyndrom. Bara Italien och Lettland erkänner det som en arbetsskada, visar en ny rapport från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.
DiskrimineringNyhetTingsrätten dömer Försäkringskassan att betala 20 000 kronor i böter till en synskadad kvinna, därför att hon diskriminerades när Försäkringskassans webbtjänst inte funkade med hennes skärmläsare.
ArbetsmarknadNyhetSysselsättningen ökar i hela Europa. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska i Sverige - både bland inrikes och utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
STATENS SERVICECENTERNyhetFörslaget att föra in tjänster från Arbetsförmedlingen i de statliga servicekontorens verksamhet innebär en stor utmaning, skriver ST i ett remissvar om regeringens utredning. ST anser också att handläggarna måste få normala, fasta anställningar.
ValmyndighetenNyhetValmyndighetens hemsida kraschade mitt under valkvällen. Nu framkommer att man i år hade en ny huvudansvarig för it-driften, nämligen Skatteverket, rapporterar Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera av Arbetsförmedlingens underleverantörer riktar skarp kritik mot myndigheten för att prispressen leder till sämre kvalitet i tjänsterna, skriver Arbetsvärlden.
ValetNyhet»Jag hoppas att partierna kan nå samförstånd om att sätta Sverige främst så att det blir möjligt att leverera långsiktiga lösningar under mandatperioden. Det går inte att bara förvalta ett land.« Så kommenterar STs ordförande Britta Lejon det parlamentariska läget dagen efter valet.
ÖppenhetNyhetDet kan bli förbjudet att fotografera och göra ljudupptagningar i svenska domstolar. Förslaget kommer från justitiedepartementet och får stöd hos 54 av 61 remissinstanser. Inom kort väntas lagrådet ge sin syn på saken.
ArbetsrättNyhetEn vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna anställda får inte använda den egna tjänsten Jobskills, som utvecklades för att matcha arbetssökande asylsökande mot arbetsgivare, uppger SVT. Bakom förbudet ligger integritetshänsyn.
RegeringskanslietNyhetRegeringskansliet måste ta in extern hjälp för att komma till rätta med den dåliga arbetsmiljön på miljö- och energidepartementet. Det kräver Arbetsmiljöverket efter en inspektion, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetRegeringen håller inte med om den kritik Riksrevisionen riktat mot brister i styrningen av affärsverken. Därför tänker regeringen inte heller vidta några åtgärder, enligt en skrivelse till riksdagen.
Statens institutionsstyrelseNyhetNationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, vill att frågan om hur verksamheten med lokala servicecenter i Statens servicekontors regi ska styras och regleras utreds på nytt. Utredningens förslag till styrning avviker enligt ESV från hur regeringen normalt styr myndigheter.
DiskrimineringNyhetArbetsgivarorganisationen Almega vill att diskrimineringslagen ändras efter handskakningsdomen i Arbetsdomstolen, AD. Det skriver tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd.
PolisenNyhetEn statlig utredning föreslår att Säpo och polisens Nationella operativa avdelning, Noa, ska få mer information från Försvarets radioanstalts signalspaning.