Annons:
För att byta namn måste förbundets stadgar ändras, vilket kräver två tredjedels majoritet. Och så stort stöd fick inte namnet Sterka. Synd tycker ordförande Britta Lejon. ”Förbundet skulle må bra av ett namnbyte”, säger hon till Publikt.Bild:Casper Hedberg

Fackförbundet ST behåller sitt namn

Det blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.

När frågan om namnbyte först prövades på en extrakongress i oktober 2017 antogs inte förbundsstyrelsens förslag om att STs nya namn skulle bli Fackförbundet Sterka. Beslutet blev då i stället återremiss och förnyade diskussioner i förbundet. Inte heller när frågan återigen togs upp på onsdagens extrakongress fick förbundsstyrelsen tillräckligt stöd. För att byta namn måste förbundets stadgar ändras, vilket kräver två tredjedels majoritet. Och så stort stöd fick alltså inte namnet Sterka.

– Vårt fokus ska vara att jobba för medlemmarna, i vardagen. Vi behöver göra förbundets arbete mer känt, sade Linus Olsson från Migrationsverket, som var en av de ombud som argumenterade för att behålla namnet Fackförbundet ST.

Anette Jellve från ST inom Sveriges domstolar ville däremot byta namn och framhöll att det är ett problem att namnet ST är svårförklarat och okänt utanför förbundet.

Inget av ombuden pläderade för namnet Publikt, ett alternativt namnförslag som extrakongressen fick ta ställning till. Det slogs ut av Sterka i en första röstningsomgång. Därefter ställdes Sterka mot ST, men fick alltså inte de 85 röster som krävs för att en stadgeändring skulle ha gått igenom. Därmed fortsätter förbundet att heta Fackförbundet ST.

Efter omröstningen sade förbundsordförande Britta Lejon att det är ”skönt att vi beslutat oss”.

– Vad röstresultatet borde leda till är reflektionen att vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra.

Britta Lejon säger till Publikt att hon är övertygad om att namnfrågan kommer att dyka upp igen om några år.

– Vi är övertygade om att vår analys är riktig. Förbundet skulle må bra av ett namnbyte. Jag tror också att de här diskussionerna har satt igång en process där väldigt många vill byta namn.

Inlagt av Christina Linde fre, 05/25/2018 - 14:33
Vad röstresultatet borde leda till är reflektionen att vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra.

Hur förenar denna mening oss som fackförbund.
Vi hade vid diskussioner här på min arbetsplats frågan hur man kunde komma fram till ett namn som inte sa något och kändes felstavat
Inlagt av Jacob Branting fre, 05/25/2018 - 13:34
Ang citat "vi nu lämnar extrakongressen och lever med ett namn som faktiskt majoriteten ville ändra". Nu vet jag iofs inte exakta röstsiffrorna och hur förbundsstyrelsen röstade men om man utgår från att förbundsstyrelsen (12 röster?) mangrant röstade på sterka är det mao en klar majoritet som vill ha kvar namnet fackförbundet ST av ombuden som kommer från avdelningar.

En lite mer ödmjukare inställning till avdelningarnas inställning med en något högre grad av självrannsakan hade kanske varit på sin plats från förbundsstyrelsen och dess ordförande
Inlagt av Joakim Runnedal fre, 05/25/2018 - 12:48
Hej! Jag tycker att tid och pengar ska läggas på förbättringar för medlemmarna såsom höjda löner och bättre arbetsvillkor, istället för att ägna sig åt en meningslös namnbytesdiskussion. Med vänlig hälsning, Joakim Runnedal, vice ordförande, ST:s lokalavdelning vid Tvärbanan, Nockebybanan och Saltsjöbanan i Stockholm.
Örebro universitetNyhetDen professor vid Örebro universitet som anmälde en kollega för sexuella trakasserier fick ingen legitim utredning — i stället utsattes hon för repressalier, anser Sveriges universitetslärare och forskare, Sulf, som nu stämmer universitetet för brott mot diskrimineringslagen.
StatsbudgetenNyhetOsäkerheten om politiska prioriteringar försvårar den statliga planeringen, konstaterar Arbetsgivarverket. Samtidigt leder uppräkningen av förvaltningsanslagen till en viss stabilitet, skriver myndigheten.
it-säkerhetNyhetInformation som den offentliga sektorn lagrar i molntjänster från Microsoft och Google riskerar att lämnas ut till amerikanska myndigheter. Men trots att juridiska experter varnar för att sekretessbelagda uppgifter i molnet ska anses som »röjda« saknas politiska initiativ för att bygga en gemensam, statlig molntjänst i Sverige.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
REGERINGENNyhetFör första gången har en övergångsregering lämnat en budgetproposition. Några få satsningar görs där det finns tidigare beslut eller politisk samsyn, såsom i frågan om sänkt skatt för pensionärer.
ItalienNyhetDen italienska regeringen vill få bättre kontroll på hur statstjänstemännen sköter sina jobb. Redan nästa år väntar biometriska kontroller av anställda. Och myndigheter eller kontor som inte gör vad de ska kan hamna på en lista som publiceras på webben.
HögskolanNyhetStudenter på högskolan har i genomsnitt 11 timmar lärarledd tid per vecka. Men det är stora skillnader mellan och inom olika utbildningsområden, visar en studie från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, erbjuder en ny webbutbildning för myndigheter som vill effektivisera sin ärendehantering. Utbildningen ska hjälpa till att minska kostnaderna för onödig efterfrågan.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är mycket kritiskt till huvudförslaget från den statliga mottagandeutredningen. Förslaget går ut på att kommunerna skulle få ett större ansvar och särskilda ankomstcentra och utresecentra skulle startas.
ArbetsmiljöNyhetStress och depression är de vanligaste sjukdomsorsakerna för kvinnor, medan män oftast drabbas av rygg- eller ledbesvär. Det visar en rapport från AFA Försäkring över privatanställda arbetare som får ersättning från kollektivavtalsförsäkringen.
SkatteverketNyhetSkatteverkets internrevision riktar skarp kritik mot myndighetens krisberedskap. På flera punkter misslyckas myndigheten med att leva upp till lagkraven.
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENNyhetHård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät, tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.
JämställdhetNyhetFörra året bestod de styrelser, nämnder och stiftelser som i sin helhet utses av regeringen till 52 procent av kvinnor. Av 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 minst 40 procent ledamöter av vardera könet, enligt en genomgång av socialdepartementet.
ArbetsmarknadNyhetAntalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska. I slutet på oktober var de 48 000, jämfört med 55 000 ett år tidigare.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, rapporterar Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre dömdes efter att ha närvarat på bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete, enligt en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.