Annons:
Gunnar Gerestav fick aldrig veta att ST ifrågasatt att han blev uppsagd från tjänsten som vaktmästare på Regeringskansliet. Nu får han skadestånd av ST. »Just nu kämpar jag med att lägga det bakom mig. Men jag är nöjd och överens med ST«, säger Gunnar Ger»Just nu kämpar jag med att lägga det bakom mig. Men jag är nöjd och överens med ST«, säger Gunnar Gerestav.Bild:Casper Hedberg
Regeringskansliet
Nyhet
0 kommentarerTyck till!

Får skadestånd efter fackets miss

När Regeringskansliet sade upp Gunnar Gerestav förklarade sig ST oenigt med arbetsgivaren. Men det fick han inte veta, vilket ledde till att det blev för sent för en tvisteförhandling. Nu får Gunnar Gerestav skadestånd av förbundet.

När Regeringskansliets förvaltningsavdelning fick ett sparbeting 2010 blev ett trettiotal anställda uppsagda.

En av dem var ST-medlemmen Gunnar Gerestav, trots att han var en av de vaktmästare som hade jobbat längst.

– Det var fruktansvärt tungt, jag hade dessutom varit sjukskriven för diskbråck, säger han. 

En genomgång som gjordes av SVTs Uppdrag Granskning visade att hans situation inte var unik. Flera av de uppsagda hade varit sjukskrivna före uppsägningen. 

Hård kritik riktades mot de många turordningskretsarna. Ibland bestod de av en enda person, som sedan kunde sägas upp. 

ST-avdelningen protesterade visserligen mot kretsindelningen genom att förklara sig oenigt i förhandlingsprotokollet, men fick ändå kritik av medlemmarna.

Så långt hade facket inte kunnat göra så mycket annorlunda, förklarar STs förbundsjurist Anders Hult.

– Efter att ha genomfört mbl-förhandlingar är det arbetsgivaren som bestämmer över kretsindelningen. Det facket kan göra är att tvista om uppsägningen och gå till Arbetsdomstolen.

Men Gunnar Gerestav fick aldrig veta att ST ifrågasatt hans uppsägning. Han kallades visserligen till ett möte med ST, men enligt honom gick det inte att utläsa av kallelsen att det var viktigt.

– Jag trodde ju att det redan var kört, så jag såg ingen anledning till att gå på mötet.

Facket har fyra månader på sig att begära tvisteförhandling. När Gunnar Gerestav väl kontaktade ST hade den tiden passerat.

Förbundet medger därför att Gunnar Gerestav är berättigad till skadestånd.

– ST skulle ha tagit kontakt med honom direkt efter uppsägningen. De förtroendevalda gjorde så gott de kunde, men för att vara självkritisk borde förbundet centralt ha stöttat dem mer, säger Anders Hult.

I fortsättningen ska ST kontakta enskilda medlemmar om förbundet inte står bakom en uppsägning, förklarar han.

Gunnar Gerestav tycker att han fått bra hjälp av ST, även om den kom sent. För tillfället är han arbetslös. 

– Just nu kämpar jag med att lägga det bakom mig. Jag orkar inte vara arg längre. Men jag är nöjd och helt överens med ST.

Gunnar Gerestav får 75 000 kronor som motsvarar allmänt skadestånd, ersättning för förlorad arbetsinkomst och ränta från ST, totalt 182 849 kronor. Pengarna betalas ut från STs försäkringsbolag Trygg-Hansa.

– Det motsvarar vad han skulle ha fått om ST hade företrätt honom i en tvist mot arbetsgivaren och vunnit i domstol, konstaterar Anders Hult.

Ämnen: ST
Turordningen avgör vid uppsägning
  • Enligt lagen om anställningsskydd, las, är principen att den som är anställd först och har tillräckliga kvalifikationer får gå sist vid arbetsbrist. Turordningskretsarna delas in utifrån driftsenheter och avtalsområden.
  • Inom staten ersätts las delvis av det statliga turordningsavtalet. Kretsarna bildas utifrån vad som är »i huvudsak jämförbara arbets­uppgifter«. Det ger arbetsgivarna större möjlighet att göra detaljerade kretsindelningar och därmed välja vilka som ska sägas upp.
Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.