Annons:
Umeå universitet har dragit ned på personal trots att verksamheten går med budgetöverskott. På bilden Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.Bild:Ulrika Bergfors
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Färre anställda trots budgetöverskott

Flera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.Bild:Privat
Per Ragnarsson, budgetchef vid Umeå universitet.Bild:Mattias Pettersson

Umeå universitet hade ett budgetöverskott på 170 miljoner kronor förra året. Dessutom har verksamheten 800 miljoner i sparkapital, enligt siffror som SVT har tagit fram. På personalsidan drog universitet däremot ned med 11 procent mellan 2014 och 2018.

Bakom siffrorna döljer sig framför allt det faktum att de visstidsanställda har blivit fler samtidigt som de med tillsvidareanställning har blivit färre. Till största delen är det teknisk stödpersonal som försvunnit, enligt Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.

Det är ett problem att universitetet anställer för få lärare och har för få administratörer, anser hon.

– I medarbetarundersökningar ser vi att arbetsbördan ökar, även om vi fortfarande har låga sjuktal, säger Maria Persson till Publikt.

Hon menar att arbetsgivaren borde skapa nya rutiner för att anställa, eftersom det tar onödigt lång tid att rekrytera. Att anställa en professor kan ta mer än ett år, påpekar hon.

– Det är orimligt och det har man sagt så länge jag har varit anställd här. Men ändå gör man ingenting åt det, säger Maria Persson.

När det gäller den administrativa personalen riskerar personalneddragningarna att i förlängningen skapa ett ännu större tryck på de anställda som jobbar kvar, menar hon.

– Vi har tvingande deadlines där man behöver rapportera in studenter under en viss tid för att universitetet ska få pengar. Hittills har det inte blivit fel, men det beror på att personalkategorier som egentligen inte har detta som arbetsuppgift har hjälpt till att knappa in i systemet, säger Maria Persson.

Från arbetsgivarens sida jobbar man på en lösning, enligt Per Ragnarsson, budgetchef på Umeå universitet.

– Vi vill öka personalen men det är svårt. Det här är inte en bra situation ur arbetsmiljösynpunkt, förstås. Vi hade kunnat vara fler som delar på jobbet, säger han till Publikt.

Per Ragnarsson påpekar att det är varje enskild fakultet, institution eller enhet som har ansvar för att rekrytera sin personal, och att universitetets ledning inte kan eller bör lägga sig i vilka tjänster som behöver tillsättas. Däremot pågår ett arbete på hela universitetet för att se över rekryteringen.

Det handlar bland annat om att begränsa överskottet genom att dra in oanvända medel över en viss nivå, förklarar han.

– Vi skulle kunna göra mer god forskning och undervisning om vi nyttjar resurserna bättre än vad vi gör i dagsläget, och det skickar heller inga bra signaler till vår uppdragsgivare regeringen att universitetet har betydande ekonomiska överskott, säger Per Ragnarsson.

Facket efterlyser också mer administrativ personal. Varför anställer ni inte fler administratörer?

– Vi ser en positiv trend under de första månaderna jämfört med samma period i fjol. Men exakt vilken personal som ska anställas kan inte vi detaljstyra. Är man ansvarig för en fakultet eller en institution tycker vi att det är viktigt att man får ha det ansvaret, säger Per Ragnarsson.

Även Linköpings universitet har dragit ned på personalstyrkan. Där har antalet anställda minskat med 14 procent sedan 2014, enligt SVT.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.