Annons:
Umeå universitet har dragit ned på personal trots att verksamheten går med budgetöverskott. På bilden Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.Bild:Ulrika Bergfors
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Färre anställda trots budgetöverskott

Flera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.Bild:Privat
Per Ragnarsson, budgetchef vid Umeå universitet.Bild:Mattias Pettersson

Umeå universitet hade ett budgetöverskott på 170 miljoner kronor förra året. Dessutom har verksamheten 800 miljoner i sparkapital, enligt siffror som SVT har tagit fram. På personalsidan drog universitet däremot ned med 11 procent mellan 2014 och 2018.

Bakom siffrorna döljer sig framför allt det faktum att de visstidsanställda har blivit fler samtidigt som de med tillsvidareanställning har blivit färre. Till största delen är det teknisk stödpersonal som försvunnit, enligt Maria Persson, STs sektionsordförande vid Umeå universitet.

Det är ett problem att universitetet anställer för få lärare och har för få administratörer, anser hon.

– I medarbetarundersökningar ser vi att arbetsbördan ökar, även om vi fortfarande har låga sjuktal, säger Maria Persson till Publikt.

Hon menar att arbetsgivaren borde skapa nya rutiner för att anställa, eftersom det tar onödigt lång tid att rekrytera. Att anställa en professor kan ta mer än ett år, påpekar hon.

– Det är orimligt och det har man sagt så länge jag har varit anställd här. Men ändå gör man ingenting åt det, säger Maria Persson.

När det gäller den administrativa personalen riskerar personalneddragningarna att i förlängningen skapa ett ännu större tryck på de anställda som jobbar kvar, menar hon.

– Vi har tvingande deadlines där man behöver rapportera in studenter under en viss tid för att universitetet ska få pengar. Hittills har det inte blivit fel, men det beror på att personalkategorier som egentligen inte har detta som arbetsuppgift har hjälpt till att knappa in i systemet, säger Maria Persson.

Från arbetsgivarens sida jobbar man på en lösning, enligt Per Ragnarsson, budgetchef på Umeå universitet.

– Vi vill öka personalen men det är svårt. Det här är inte en bra situation ur arbetsmiljösynpunkt, förstås. Vi hade kunnat vara fler som delar på jobbet, säger han till Publikt.

Per Ragnarsson påpekar att det är varje enskild fakultet, institution eller enhet som har ansvar för att rekrytera sin personal, och att universitetets ledning inte kan eller bör lägga sig i vilka tjänster som behöver tillsättas. Däremot pågår ett arbete på hela universitetet för att se över rekryteringen.

Det handlar bland annat om att begränsa överskottet genom att dra in oanvända medel över en viss nivå, förklarar han.

– Vi skulle kunna göra mer god forskning och undervisning om vi nyttjar resurserna bättre än vad vi gör i dagsläget, och det skickar heller inga bra signaler till vår uppdragsgivare regeringen att universitetet har betydande ekonomiska överskott, säger Per Ragnarsson.

Facket efterlyser också mer administrativ personal. Varför anställer ni inte fler administratörer?

– Vi ser en positiv trend under de första månaderna jämfört med samma period i fjol. Men exakt vilken personal som ska anställas kan inte vi detaljstyra. Är man ansvarig för en fakultet eller en institution tycker vi att det är viktigt att man får ha det ansvaret, säger Per Ragnarsson.

Även Linköpings universitet har dragit ned på personalstyrkan. Där har antalet anställda minskat med 14 procent sedan 2014, enligt SVT.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.