Annons:
Omlokalisering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Fel att förvänta sig att medarbetare flyttar med

REPLIK. Fackliga företrädare svarar Bengt Johannisson om MUCFs omlokalisering.

I debattartikeln »Växjö helt rätt plats för MUCF« i Publikt nr 1-2018 lyfter Bengt Johannisson fram det positiva med regeringsbeslutet att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till Växjö. Han nämner det rika föreningslivet i regionen och den etablerade kunskap som finns på Linnéuniversitet inom myndighetens politikområden.

Naturligtvis har MUCF god kännedom om de resurser och samarbetsmöjligheter som finns i närområdet kring Växjö. Samverkan med kommunen, regionen och Linnéuniversitetet är redan grundlagd. MUCF som myndighet har dock endast nationella och internationella uppdrag och får inte särskilt gynna närområdet där myndigheten är placerad. MUCF ska fördela organisationsbidrag och projektbidrag till civilsamhället i hela Sverige och vara ett stöd till alla Sveriges kommuner i implementeringen av ungdomspolitiken.

Rekryteringen av personal för att ersätta de medarbetare som inte flyttar med har precis börjat, och det finns många kompetenta sökande i Småland. MUCF månar emellertid om att rekrytera brett och hoppas på att personer från olika orter och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund ska intressera sig att arbeta på myndigheten i Växjö. Mångfald utifrån alla perspektiv gynnar myndigheten och de uppdrag vi ansvarar för.

På sikt kommer MUCF säkerligen att få all nödvändig kompetens för att utföra sitt uppdrag. Däremot visar rapporter från Riksrevisionen från tidigare omlokaliseringar att kompetensöverföring och återväxt blir utmaningar. Det tar fyra till fem år för myndigheter att återfå samma kompetensnivå som innan beslut om omlokalisering fattats. Om­lokaliseringen av MUCF till Växjö ska dessutom göras inom befintlig budget, regeringen har inte anslagit några extra medel.

Omlokaliseringar av myndigheter till annan ort, särskilt när den nya orten ligger långt från den tidigare placeringen, får stor effekt för myndigheternas medarbetare och deras familjer.

En syn att medarbetare självklart förväntas följa med är inte förenlig med dagens rörliga arbetsmarknad. Växjö kommun har förvisso öppnat sina armar och erbjudit en rad »hjälpinsatser« för boende, jobb för med­följande och annat som måste fungera. Men i en situation där medarbetare själva inte gjort det aktiva valet att flytta till en annan ort, och i ett läge där högkonjunktur underlättar till nytt arbete är det inte ett utslag av egoism att många tar tillfället i akt att prova på att byta jobb eller bransch. För många blir konsekvenserna för familjen och den personliga sfären så stora att det helt enkelt inte är värt att flytta för ett bra och intressant arbete.

MUCF är en arbetsplats med med­arbetare som har stort samhälls­engagemang och som i stor utsträckning brinner för de frågor de arbetar med. De medarbetare som slutar inför omlokalisering tar ett mycket stort ansvar för att överlämningen av uppdrag och arbetsuppgifter till personal i Växjö ska ske så smidigt och med en så liten påverkan på verksamheten som möjligt.

Anna Lind, ordförande för ST-avdelningen vid MUCF

Lotta Jarvenius Rössner, ordförande för Saco-S vid MUCF

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.