Annons:
Omlokalisering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Fel att förvänta sig att medarbetare flyttar med

REPLIK. Fackliga företrädare svarar Bengt Johannisson om MUCFs omlokalisering.

I debattartikeln »Växjö helt rätt plats för MUCF« i Publikt nr 1-2018 lyfter Bengt Johannisson fram det positiva med regeringsbeslutet att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till Växjö. Han nämner det rika föreningslivet i regionen och den etablerade kunskap som finns på Linnéuniversitet inom myndighetens politikområden.

Naturligtvis har MUCF god kännedom om de resurser och samarbetsmöjligheter som finns i närområdet kring Växjö. Samverkan med kommunen, regionen och Linnéuniversitetet är redan grundlagd. MUCF som myndighet har dock endast nationella och internationella uppdrag och får inte särskilt gynna närområdet där myndigheten är placerad. MUCF ska fördela organisationsbidrag och projektbidrag till civilsamhället i hela Sverige och vara ett stöd till alla Sveriges kommuner i implementeringen av ungdomspolitiken.

Rekryteringen av personal för att ersätta de medarbetare som inte flyttar med har precis börjat, och det finns många kompetenta sökande i Småland. MUCF månar emellertid om att rekrytera brett och hoppas på att personer från olika orter och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund ska intressera sig att arbeta på myndigheten i Växjö. Mångfald utifrån alla perspektiv gynnar myndigheten och de uppdrag vi ansvarar för.

På sikt kommer MUCF säkerligen att få all nödvändig kompetens för att utföra sitt uppdrag. Däremot visar rapporter från Riksrevisionen från tidigare omlokaliseringar att kompetensöverföring och återväxt blir utmaningar. Det tar fyra till fem år för myndigheter att återfå samma kompetensnivå som innan beslut om omlokalisering fattats. Om­lokaliseringen av MUCF till Växjö ska dessutom göras inom befintlig budget, regeringen har inte anslagit några extra medel.

Omlokaliseringar av myndigheter till annan ort, särskilt när den nya orten ligger långt från den tidigare placeringen, får stor effekt för myndigheternas medarbetare och deras familjer.

En syn att medarbetare självklart förväntas följa med är inte förenlig med dagens rörliga arbetsmarknad. Växjö kommun har förvisso öppnat sina armar och erbjudit en rad »hjälpinsatser« för boende, jobb för med­följande och annat som måste fungera. Men i en situation där medarbetare själva inte gjort det aktiva valet att flytta till en annan ort, och i ett läge där högkonjunktur underlättar till nytt arbete är det inte ett utslag av egoism att många tar tillfället i akt att prova på att byta jobb eller bransch. För många blir konsekvenserna för familjen och den personliga sfären så stora att det helt enkelt inte är värt att flytta för ett bra och intressant arbete.

MUCF är en arbetsplats med med­arbetare som har stort samhälls­engagemang och som i stor utsträckning brinner för de frågor de arbetar med. De medarbetare som slutar inför omlokalisering tar ett mycket stort ansvar för att överlämningen av uppdrag och arbetsuppgifter till personal i Växjö ska ske så smidigt och med en så liten påverkan på verksamheten som möjligt.

Anna Lind, ordförande för ST-avdelningen vid MUCF

Lotta Jarvenius Rössner, ordförande för Saco-S vid MUCF

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.