Annons:
Omlokalisering
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Fel att förvänta sig att medarbetare flyttar med

REPLIK. Fackliga företrädare svarar Bengt Johannisson om MUCFs omlokalisering.

I debattartikeln »Växjö helt rätt plats för MUCF« i Publikt nr 1-2018 lyfter Bengt Johannisson fram det positiva med regeringsbeslutet att omlokalisera Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till Växjö. Han nämner det rika föreningslivet i regionen och den etablerade kunskap som finns på Linnéuniversitet inom myndighetens politikområden.

Naturligtvis har MUCF god kännedom om de resurser och samarbetsmöjligheter som finns i närområdet kring Växjö. Samverkan med kommunen, regionen och Linnéuniversitetet är redan grundlagd. MUCF som myndighet har dock endast nationella och internationella uppdrag och får inte särskilt gynna närområdet där myndigheten är placerad. MUCF ska fördela organisationsbidrag och projektbidrag till civilsamhället i hela Sverige och vara ett stöd till alla Sveriges kommuner i implementeringen av ungdomspolitiken.

Rekryteringen av personal för att ersätta de medarbetare som inte flyttar med har precis börjat, och det finns många kompetenta sökande i Småland. MUCF månar emellertid om att rekrytera brett och hoppas på att personer från olika orter och med olika utbildnings- och yrkesbakgrund ska intressera sig att arbeta på myndigheten i Växjö. Mångfald utifrån alla perspektiv gynnar myndigheten och de uppdrag vi ansvarar för.

På sikt kommer MUCF säkerligen att få all nödvändig kompetens för att utföra sitt uppdrag. Däremot visar rapporter från Riksrevisionen från tidigare omlokaliseringar att kompetensöverföring och återväxt blir utmaningar. Det tar fyra till fem år för myndigheter att återfå samma kompetensnivå som innan beslut om omlokalisering fattats. Om­lokaliseringen av MUCF till Växjö ska dessutom göras inom befintlig budget, regeringen har inte anslagit några extra medel.

Omlokaliseringar av myndigheter till annan ort, särskilt när den nya orten ligger långt från den tidigare placeringen, får stor effekt för myndigheternas medarbetare och deras familjer.

En syn att medarbetare självklart förväntas följa med är inte förenlig med dagens rörliga arbetsmarknad. Växjö kommun har förvisso öppnat sina armar och erbjudit en rad »hjälpinsatser« för boende, jobb för med­följande och annat som måste fungera. Men i en situation där medarbetare själva inte gjort det aktiva valet att flytta till en annan ort, och i ett läge där högkonjunktur underlättar till nytt arbete är det inte ett utslag av egoism att många tar tillfället i akt att prova på att byta jobb eller bransch. För många blir konsekvenserna för familjen och den personliga sfären så stora att det helt enkelt inte är värt att flytta för ett bra och intressant arbete.

MUCF är en arbetsplats med med­arbetare som har stort samhälls­engagemang och som i stor utsträckning brinner för de frågor de arbetar med. De medarbetare som slutar inför omlokalisering tar ett mycket stort ansvar för att överlämningen av uppdrag och arbetsuppgifter till personal i Växjö ska ske så smidigt och med en så liten påverkan på verksamheten som möjligt.

Anna Lind, ordförande för ST-avdelningen vid MUCF

Lotta Jarvenius Rössner, ordförande för Saco-S vid MUCF

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetReformeringen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte att baseras på lagen om valfrihet, LOV, som man tidigare sagt.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.