Annons:
Bild:Nonstop Entertainment
film
Kultur
AVSara Martinsson0 kommentarerTyck till!

Film om flyktingförvar ska få i gång våra känslor

Lisa Aschan gjorde succé med sin debutfilm Apflickorna. I Det vita folket tar hon med publiken till ett underjordiskt fängelse, och undersöker vad systemet gör med människor på flykt.

En höstmorgon strax innan hennes andra långfilm ska ha premiär är Lisa Aschan glad och peppad inför att få visa vad hon arbetat med sedan sist. Fyra år har gått sedan Apflickorna blev välkomnad som en ny vår för svensk film. Lisa Aschan berättar om hur hon gick vidare:

– Egentligen skulle jag göra en helt annan film. Men så fick jag reda på att det finns något som kallas flyktingförvar. Och då blev jag intresserad. Jag tänkte att de här rummen borde kunna vara en plats där hela problema­tiken kring migration blir väldigt tydlig.

Efter att ha kämpat ganska hårt lycka­-des Lisa Aschan få tillträde till flyktingförvar, där människor hålls inlåsta i väntan på att lämna landet. Förvaren är som fängelser, säger hon, nästan omöjliga att ta sig ur. 

– Men de som arbetar där måste vara lika mycket vårdare som fångvaktare.

Lisa Aschan gick hela arbetsdagar bredvid de anställda och fick en allt tydligare bild av hur dubbel yrkesrollen är för dem som jobbar på förvar. Hon fick också själv prova på den, en natt när det var ont om personal. Mot reglerna fick hon rycka in under en incheckning:

– Den här killen kom in med två civil­poliser. Han var helt i upplösningstillstånd, skakade i hela kroppen. Poliserna satte honom ned på stolen mitt emot mig. Och så tittade han upp och sa, på flytande svenska: »Vad har jag gjort? Varför låser ni in mig?«

Händelsen blev en vändpunkt. Ett tydligt märke från vilket Lisa Aschan kunde berätta historien om Alex som, på väg att handla frukost, blir gripen och förd till det rymdstationsliknande fängelse som är Det vita folkets förvar.

– Fram till dess hade jag på något naivt vis inbillat mig att jag kunde vara neutral, säger Lisa Aschan, och lutar sig fram över kafébordet när hon beskriver händelsen som i något omskriven form är filmens inledningsscen.

– I det ögonblicket insåg jag att oavsett om jag vill det eller inte så är jag en del av systemet. Och jag tillhör den delen som har makten. Jag tänkte »vad kan jag göra med makten som jag har?« Jag kan göra en film.

Skådespelarna använder aldrig ordet »förvar«. Däremot talar fängelse­direktören Viktoria om intagna som ska »verkställas«, det vill säga tvingas resa hem. För Lisa Aschan blev språket, ordvalen, en viktig nyckel för att hon skulle kunna skildra obehaget som förvarets anställda ofta verkade känna inför sin egen ställning:

– Hela retoriken speglar hur människorna där försöker dölja sin makt, förklarar hon.

– Det är lättare att säga att någon är »ensamkommande« än »ett barn som kommer hit utan sina föräldrar«. Det är lättare att säga »flyktingströmmar« än »desperata människor som flyr för sina liv«. Det handlar om att hitta ett sätt att kunna tala om saker utan att få panik.

– Den person som tagit beslutet om att någon ska utvisas är ju aldrig samma som den som presenterar det. Om makten är abstrakt så blir allt lättare för den som har den otacksamma uppgiften att framföra budskapet. 

Det vita folket talar heller aldrig om Sverige. Fångarna säger att de »måste lämna landet«, men ingen vet vilket land de talar om. Förvaret ligger under jorden, och spelades in i verkliga bunkrar som byggdes som skyddsrum under kalla kriget. I de få scener som är tagna utomhus är det snö. Men ingenting avslöjar mer specifikt var filmen utspelar sig. Också det var ett medvetet val:

– Jag har inte varit intresserad av att göra en politisk film eller söka någon syndabock. Jag ville berätta om män­ni­skor som befinner sig i stormens öga, säger Lisa Aschan.

Hon säger att många människor, precis som hon själv, nog har insett att vi inte längre kan vara neutrala inför den situation som världen befinner i.

– Drömscenariot för mig skulle vara om människor kan använda Det vita folket som en projiceringsyta för sina känslor och tankar. Och kanske också fråga sig »Vad kan jag göra?«

Lisa Aschan
  • Utbildad regissör vid Den danske filmskole i Köpenhamn. Gjorde innan långfilmsdebuten med Apflickorna flera uppmärksammade kortfilmer, bland annat In transit och Fuck the rapist!
  • Apflickorna har fått flera tunga priser. Bland annat en Guldbagge för bästa film.
  • I Det vita folket har hon återigen arbetat med fotografen Linda Wassberg och producenten Anna-Maria Kantarius. I rollerna syns bland andra Vera Vitali, Pernilla August och Issaka Sawadogo.
Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.