Annons:
Bild:Nonstop Entertainment
film
Kultur
AVSara Martinsson0 kommentarerTyck till!

Film om flyktingförvar ska få i gång våra känslor

Lisa Aschan gjorde succé med sin debutfilm Apflickorna. I Det vita folket tar hon med publiken till ett underjordiskt fängelse, och undersöker vad systemet gör med människor på flykt.

En höstmorgon strax innan hennes andra långfilm ska ha premiär är Lisa Aschan glad och peppad inför att få visa vad hon arbetat med sedan sist. Fyra år har gått sedan Apflickorna blev välkomnad som en ny vår för svensk film. Lisa Aschan berättar om hur hon gick vidare:

– Egentligen skulle jag göra en helt annan film. Men så fick jag reda på att det finns något som kallas flyktingförvar. Och då blev jag intresserad. Jag tänkte att de här rummen borde kunna vara en plats där hela problema­tiken kring migration blir väldigt tydlig.

Efter att ha kämpat ganska hårt lycka­-des Lisa Aschan få tillträde till flyktingförvar, där människor hålls inlåsta i väntan på att lämna landet. Förvaren är som fängelser, säger hon, nästan omöjliga att ta sig ur. 

– Men de som arbetar där måste vara lika mycket vårdare som fångvaktare.

Lisa Aschan gick hela arbetsdagar bredvid de anställda och fick en allt tydligare bild av hur dubbel yrkesrollen är för dem som jobbar på förvar. Hon fick också själv prova på den, en natt när det var ont om personal. Mot reglerna fick hon rycka in under en incheckning:

– Den här killen kom in med två civil­poliser. Han var helt i upplösningstillstånd, skakade i hela kroppen. Poliserna satte honom ned på stolen mitt emot mig. Och så tittade han upp och sa, på flytande svenska: »Vad har jag gjort? Varför låser ni in mig?«

Händelsen blev en vändpunkt. Ett tydligt märke från vilket Lisa Aschan kunde berätta historien om Alex som, på väg att handla frukost, blir gripen och förd till det rymdstationsliknande fängelse som är Det vita folkets förvar.

– Fram till dess hade jag på något naivt vis inbillat mig att jag kunde vara neutral, säger Lisa Aschan, och lutar sig fram över kafébordet när hon beskriver händelsen som i något omskriven form är filmens inledningsscen.

– I det ögonblicket insåg jag att oavsett om jag vill det eller inte så är jag en del av systemet. Och jag tillhör den delen som har makten. Jag tänkte »vad kan jag göra med makten som jag har?« Jag kan göra en film.

Skådespelarna använder aldrig ordet »förvar«. Däremot talar fängelse­direktören Viktoria om intagna som ska »verkställas«, det vill säga tvingas resa hem. För Lisa Aschan blev språket, ordvalen, en viktig nyckel för att hon skulle kunna skildra obehaget som förvarets anställda ofta verkade känna inför sin egen ställning:

– Hela retoriken speglar hur människorna där försöker dölja sin makt, förklarar hon.

– Det är lättare att säga att någon är »ensamkommande« än »ett barn som kommer hit utan sina föräldrar«. Det är lättare att säga »flyktingströmmar« än »desperata människor som flyr för sina liv«. Det handlar om att hitta ett sätt att kunna tala om saker utan att få panik.

– Den person som tagit beslutet om att någon ska utvisas är ju aldrig samma som den som presenterar det. Om makten är abstrakt så blir allt lättare för den som har den otacksamma uppgiften att framföra budskapet. 

Det vita folket talar heller aldrig om Sverige. Fångarna säger att de »måste lämna landet«, men ingen vet vilket land de talar om. Förvaret ligger under jorden, och spelades in i verkliga bunkrar som byggdes som skyddsrum under kalla kriget. I de få scener som är tagna utomhus är det snö. Men ingenting avslöjar mer specifikt var filmen utspelar sig. Också det var ett medvetet val:

– Jag har inte varit intresserad av att göra en politisk film eller söka någon syndabock. Jag ville berätta om män­ni­skor som befinner sig i stormens öga, säger Lisa Aschan.

Hon säger att många människor, precis som hon själv, nog har insett att vi inte längre kan vara neutrala inför den situation som världen befinner i.

– Drömscenariot för mig skulle vara om människor kan använda Det vita folket som en projiceringsyta för sina känslor och tankar. Och kanske också fråga sig »Vad kan jag göra?«

Lisa Aschan
  • Utbildad regissör vid Den danske filmskole i Köpenhamn. Gjorde innan långfilmsdebuten med Apflickorna flera uppmärksammade kortfilmer, bland annat In transit och Fuck the rapist!
  • Apflickorna har fått flera tunga priser. Bland annat en Guldbagge för bästa film.
  • I Det vita folket har hon återigen arbetat med fotografen Linda Wassberg och producenten Anna-Maria Kantarius. I rollerna syns bland andra Vera Vitali, Pernilla August och Issaka Sawadogo.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.