Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Fler kan tvångsanslutas till Statens servicecenter

Regeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.

I promemorian, som nu går ut på remiss, skriver regeringen att man vill öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Därför ska myndigheternas anslutningsgrad till Statens servicecenter fortsätta att öka.

Regeringen föreslår att det ska bli obligatoriskt för ytterligare 15 myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Det gäller bland annat Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Konjunkturinstitutet.

I promemorian föreslås också att beställnings- och fakturahantering ska samordnas bättre genom att det ska bli obligatorisk för arton myndigheter att ansluta sig till dessa tjänster. Post- och telestyrelsen, Arbetsmiljöverket och Patent- och registreringsverket är några av de berörda myndigheterna.

Processen ska ske stegvis och ska för lönerelaterade tjänster vara klar senast i juni 2023 och för beställnings- och fakturahantering december 2021.

Av promemorian framgår att förändringarna innebär att Statens servicecenter kommer att behöva rekrytera omkring 50 nya årsarbetskrafter. Dessa bör lokaliseras i Kiruna för att bidra till att ersätta de statliga arbetstillfällen som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst AB, skriver regeringen. Hos de berörda myndigheterna, som i dag själva sköter de administrativa arbetsuppgifterna, kan det tvärtom uppstå övertalighet. Regeringens bedömningen är att övertalighet främst kommer att uppstå i Stockholm och Uppsala.

Myndigheter som föreslås ansluta sig

Lönerelaterade tjänster

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 30 juni 2021

Affärsnätverket svenska kraftnät, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande, Konjunkturinstitutet, Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 30 juni 2023

Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Riksgäldskontoret, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet.

Tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2019

Ekonomistyrningsverket, Exportkreditnämnden, Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet, Post- och telestyrelsen, Riksgäldskontoret.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2020

Affärsnätverket svenska kraftnät, Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Patent- och registreringsverket, Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Verket för innovationssystem.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2021

Konstfack, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.