Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVUlrika Fjällborg0 kommentarerTyck till!

Flexkontor för alla trots kritik

Tomma ytor med soffgrupper och ståbord, och överfulla smårum för möten. Försäkrings­kassans första aktivitets­baserade flexkontor har inte utvärderats tillräckligt, anser ST. Trots det införs nu modellen på bred front.

För två och ett halvt år sedan flyttade Försäkringskassans huvudkontor från centrala Stockholm till Telefonplan. Lokalerna byggdes för att passa det nya aktivitets­baserade arbetssätt som skulle in­föras. Arbetsplatsen skulle organiseras utifrån akti­vitet i stället för avdelning. Trots att modellen inte utvärderats ordentligt har Försäkringskassan tagit ett inriktningsbeslut om att den ska införas på hela myndigheten.

– Vi hade velat se en utvärdering innan arbetsgivaren tog inriktnings­beslutet, säger Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkrings­kassan.

I lokalerna vid Telefonplan har medarbetarna inte några egna skrivbord utan bär med sig dator och arbets­material till en arbetsplats som passar dagens arbete. Det kan vara ett skrivbord i landskap i närheten av kolleger, ett skrivbord i en tyst zon, ett mötesrum, ett rum med saccosäckar, eller i en soffgrupp eller hammock i de öppna ytor som kallas »trädgård«. De kan också välja att jobba hemifrån.

Redan från början kom kritik om störande samtalsbrus. Och svårig­heter att hitta en plats, eftersom det bara finns skrivbord till ungefär 75 procent av personalen. Arbetsgivaren räknar helt enkelt med att folk sitter i möten eller arbetar hemma.

Kritiken är delvis densamma nu. Charlotta Lamin, handläggare och styrelse­ledamot i ST inom Försäkrings­kassans Stockholmssektion, frågar sig om lokalerna verkligen utnyttjas på bästa sätt. Samtidigt som de mötesrum som inte går att boka snabbt fylls, gapar spatiösa ytor med soffgrupper och hammockar tomma.

– Alla slåss om obokningsbara rum. Det tog ett halvår att komma fram till vem som får använda dem och hur länge, säger hon.

Den flexibilitet som var målet är helt enkelt inte särskilt flexibel för individer som vill ha det som vanligt. Den är inte heller anpassad efter hand­läggarnas verksamhet som ofta kräver telefonsamtal, två skärmar och ergo­nomiskt tangentbord.

– Idén är genialisk. Men man har inte anammat kundmötesorganisationens behov på samma sätt som huvudkontorets. Vi borde börja med att titta på vilka behov personalen i verksam­heten har och bygga arbetsplatsen utifrån det. Det finns de som jobbar hemma för att de inte tycker att arbets­miljön här är god nog. Det är allvarligt, säger Charlotta Lamin.

– Vi tycker inte att de utvärderat detta. Flytten är utvärderad, men inte hur vi arbetar.

En tredjedel av Försäkringskassans personal jobbar redan i aktivitetsbaserade kontor, säger Pia Stider, som fram tills nyligen arbetat som HR-strateg och verksamhetsutvecklare på myndig­heten.

Kontoren i Göteborg och Malmö har redan infört arbetssättet och Luleå, Östersund och Sundsvall står på tur. 2020 ska alla inom Försäkringskassan jobba i aktivitetsbaserade kontor, även om det kan ta tid att anpassa lokalerna, förklarar hon.

Pia Stider bekräftar att utvärderingen inte blev som den var tänkt från början och att den har handlat mer om lokaler och mindre om arbetssätt.

– Det är mycket som förändrats parallellt och svårt att få tydliga resultat. Många har en övertro på att det går att utvärdera den här typen av förändringar, säger hon.

Men enligt Pia Stider har man tagit intryck av kritiken. Det har varit workshops i det nya arbetssättet för chefer och anställda, och i Göteborg och Malmö har man inrett kontoren med ljud­absorbenter.

– Det viktiga för oss är att ge individen mandat att lägga upp sitt arbete, och att anpassa oss till ett digitalt arbets­sätt. Men jag tror att vi har mer att göra när vi utformar våra arbetsplatser, säger hon.

Enligt Johan Hejenstedt, handläggare i Göteborg och styrelseledamot i ST inom Försäkringskassans sektion i Västra Götaland och Halland, är kritiken i Göteborg densamma som i Stockholm.

– Man borde ha dragit lärdom från det innan man startade här, säger han.

Saccosäckar och soffor i all ära – de flesta väljer att sitta vid skrivbord.

– Vi är terminalarbetare. Det finns de som upplever överhörning av andras samtal som ett problem när man själv pratar med en kund. Många sitter hemma för att kunna koncentrera sig på sitt jobb. En del tycker om det, andra inte.

Att olika avdelningar har olika regler när det gäller arbetsformer är han också kritisk till.

Det är även Thomas Åding:

– Nu driver vi på för att det ska bli bättre för medlemmarna. Då behöver lokalerna anpassas efter yrkes­roller, ärendeslag och var och ens behov så att de anställda verkligen kan arbeta som de finner bäst. Och det behöver vara tydligt och klart vad som gäller, det vill säga att chefen har mandat att fullfölja sitt arbetsmiljöansvar. Där är vi inte i dag.

Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom ett nytt, femte lärosäte för polisutbildning, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern, JK. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen. Men enkäten hade godkänts i förväg av facken, uppger Ekot.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.