Annons:
Martin Linder och de andra flygledarna förväntas ha god simultankapacitet och samarbetsförmåga under stress. »Vi har haft 60 år av en anledning och förutsättningarna har inte ändrats«, säger han.Bild:Elis Hoffman
Tjänstepensioner
Nyhet
AVMattias Lahti Davidsson1 kommentarerTyck till!

Flygledare villiga ta strid om pensioner

ST anser att det nya pensionsavtalet för myndighetsanställda, PA 16, är otillräckligt och vill fortsätta förhandlingarna. Flygledarna är beredda att ta till strejk, säger ST-medlemmen Martin Linder.

Vid årsskiftet löper PA 03, det nuvarande pensionsavtalet för statligt anställda, ut. Arbetsgivarverket har sagt upp avtalet och kommit överens med de fackliga organisationerna Seko och Saco-S om ett nytt pensionsavtal, PA 16. Det innebär förändringar i tjänstepensionen för dem som är födda 1988 och senare.

Arbetsgivarverket har meddelat att det kommer att gälla även STs medlemmar, trots att Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – där ST ingår – inte har skrivit på.

Bland flygledarna på Arlanda är stämningen upprörd. De som omfattas av PA 03 går i pension vid 60, men i det nya pensionsavtalet nämns inte flygledarna. Det innebär att flygledare som är födda 1988 eller senare kommer att gå i pension vid 65.

ST-medlemmen Martin Linder är med sina 26 år yngst bland flygledarna på Arlanda och kommer att omfattas av de nya reglerna. Han säger att en höjd pensions­ålder skulle drabba flygsäkerheten:

– Studier visar att våra egenskaper avtar med åldern. Man är mindre skärpt, helt enkelt. Vi har haft 60 år av en anledning och förutsättningarna har inte ändrats. Tvärtom blir det mer och mer trafik.

OFR vill återuppta förhandlingarna och har gjort en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket. I morgon, 18 november, lägger man fram sina krav vid ett möte med Arbetsgivarverket.

Förutom att behålla flygledarnas lägre pensionsålder vill OFR bland annat att pensions­avsättningarna för dem som är sjukskrivna och föräldralediga inte ska bli lägre än för dem som jobbar.

Om ST inte får gehör för sina krav är flygledarna beredda att vidta stridsåtgärder som övertidsblockad eller strejk, säger Martin Linder.

– Vad jag vet är alla beredda på det. Vi är starka som grupp och tänker ta hand om varandra, säger Martin Linder.

Det nya pensionsavtalet PA16
  • Arbetsgivarverket har enats med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal, PA 16. OFR har inte skrivit på, men Arbetsgivarverket har meddelat att PA 16 också ska gälla för STs medlemmar. 
  • De nya reglerna gäller anställda födda 1988 och senare. För anställda födda före 1988 förs reglerna i nuvarande avtal, PA 03, in i det nya avtalet.
  • Premierna ligger på samma nivå som i andra avtal på arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbas­belopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Arbetsgivarna betalar ytterligare 1,5 procent i en premie som kan användas till delpension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Den anställda tjänar in pension från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas. 
Inlagt av TWR ons, 11/18/2015 - 09:01
Jajamen, vi är beredda! Återigen har LFV missbedömt situationen. Med en dåres envishet vägrar LFV att lära sig av historien!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.