Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Förbryllande förslag

Även om den borgerliga regeringens statsbudget följer alliansens valplattform borde Fredrik Reinfeldt ha lyssnat på kritiken mot förändringarna av a-kassan.
Det har varit svettiga dagar på finansdepartementet. På kort tid har statsbudgeten för 2007 ställts om i den riktning den nya regeringen pekat. Resultatet ligger väl i linje med vad de borgerliga partierna gått till val på.

Ändå är det en smula förvånande att man inte alls lyssnat på den skarpa kritik som framförts mot angreppen på arbetslöshetsförsäkringen. Trots kraftig tillväxt och stora överskott i de offentliga finanserna blir a-kassan både dyrare och sämre. Avgifterna ökar kraftigt, avdragsrätten försvinner och både taket och ersättningsnivån för långtidsarbetslösa sänks.

Förändringar som kommer att göra människor otrygga – och därmed mindre benägna att pröva nya, mer osäkra jobb. Det är märkligt att regeringens första åtgärd är att pruta på den trygghet som främjar rörligheten på arbetsmarknaden.

En annan åtgärd som förbryllar är indragningen av planerade nya högskoleplatser. Att det ska satsas mer pengar per utbildningsplats är positivt – men vi behöver både kvantitet och kvalitet för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Helt rätt är dock att det görs en rejäl satsning på forskning.

Det är också positivt att regeringen tänker genomföra sitt löfte om en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, och att man kräver av Arbetsgivarverket att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska i staten. Det är två kloka åtgärder för jämställdheten.

Lika smart är inte den besparing de borgerliga partierna gör på vad man kallar »statlig byråkrati«. I praktiken innebär det att flera myndigheter med viktiga uppdrag läggs ned med kort varsel. Även om andra får ta över många av Integrationsverkets och Djurskyddsmyndighetens uppdrag riskerar verksamheten att drabbas av en framstressad omställning.

Också Arbetslivsinstitutet läggs ned. Det är ett dråpslag för den viktiga arbetslivsforskningen. Att en regering som säger sig prioritera att människor ska komma i arbete raserar ett centrum för kunskap om arbetsmarknad och sysselsättning, integration och hälsa i arbetslivet är obegripligt. Arbetsmiljöverket – en annan myndighet som spelar en viktig roll för ett tryggt arbetsliv – får minskade anslag.

Även Ams får se sin verksamhet nedskuren. Det drabbar många anställda som gjort ett viktigt jobb – och många människor som nu får gå från arbetsmarknadspolitiska åtgärder ut i öppen arbetslöshet. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att se till att de som stått längst från arbetsmarknaden ges andra möjligheter att hitta fram till trygga anställningar.

De borgerliga partiernas ambition att snabbt genomföra sin politik får inte gå ut över statens anställda. Avvecklingar och omorganisationer kommer att belasta ett trygghetssystem som inte är anpassat för att möta så stora förändringar. Ett självklart fackligt krav är att det finns resurser för att ge de berörda trygghet i omställningen.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Susanne ons, 10/25/2006 - 18:06
Som 59-åring får man inga arbeten. Arbgivarna säger att de vill ha yngre. Hur ska vi klara oss på 5000kr i månaden.

Nu måste ni hjälpa oss som inte får några arb att överleva.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.