Annons:
Ledare
1 kommentarerTyck till!

Förbryllande förslag

Även om den borgerliga regeringens statsbudget följer alliansens valplattform borde Fredrik Reinfeldt ha lyssnat på kritiken mot förändringarna av a-kassan.
Det har varit svettiga dagar på finansdepartementet. På kort tid har statsbudgeten för 2007 ställts om i den riktning den nya regeringen pekat. Resultatet ligger väl i linje med vad de borgerliga partierna gått till val på.

Ändå är det en smula förvånande att man inte alls lyssnat på den skarpa kritik som framförts mot angreppen på arbetslöshetsförsäkringen. Trots kraftig tillväxt och stora överskott i de offentliga finanserna blir a-kassan både dyrare och sämre. Avgifterna ökar kraftigt, avdragsrätten försvinner och både taket och ersättningsnivån för långtidsarbetslösa sänks.

Förändringar som kommer att göra människor otrygga – och därmed mindre benägna att pröva nya, mer osäkra jobb. Det är märkligt att regeringens första åtgärd är att pruta på den trygghet som främjar rörligheten på arbetsmarknaden.

En annan åtgärd som förbryllar är indragningen av planerade nya högskoleplatser. Att det ska satsas mer pengar per utbildningsplats är positivt – men vi behöver både kvantitet och kvalitet för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Helt rätt är dock att det görs en rejäl satsning på forskning.

Det är också positivt att regeringen tänker genomföra sitt löfte om en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, och att man kräver av Arbetsgivarverket att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska i staten. Det är två kloka åtgärder för jämställdheten.

Lika smart är inte den besparing de borgerliga partierna gör på vad man kallar »statlig byråkrati«. I praktiken innebär det att flera myndigheter med viktiga uppdrag läggs ned med kort varsel. Även om andra får ta över många av Integrationsverkets och Djurskyddsmyndighetens uppdrag riskerar verksamheten att drabbas av en framstressad omställning.

Också Arbetslivsinstitutet läggs ned. Det är ett dråpslag för den viktiga arbetslivsforskningen. Att en regering som säger sig prioritera att människor ska komma i arbete raserar ett centrum för kunskap om arbetsmarknad och sysselsättning, integration och hälsa i arbetslivet är obegripligt. Arbetsmiljöverket – en annan myndighet som spelar en viktig roll för ett tryggt arbetsliv – får minskade anslag.

Även Ams får se sin verksamhet nedskuren. Det drabbar många anställda som gjort ett viktigt jobb – och många människor som nu får gå från arbetsmarknadspolitiska åtgärder ut i öppen arbetslöshet. Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att se till att de som stått längst från arbetsmarknaden ges andra möjligheter att hitta fram till trygga anställningar.

De borgerliga partiernas ambition att snabbt genomföra sin politik får inte gå ut över statens anställda. Avvecklingar och omorganisationer kommer att belasta ett trygghetssystem som inte är anpassat för att möta så stora förändringar. Ett självklart fackligt krav är att det finns resurser för att ge de berörda trygghet i omställningen.

Alexander Armiento
chefredaktör

Inlagt av Susanne ons, 10/25/2006 - 18:06
Som 59-åring får man inga arbeten. Arbgivarna säger att de vill ha yngre. Hur ska vi klara oss på 5000kr i månaden.

Nu måste ni hjälpa oss som inte får några arb att överleva.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.