Annons:
Jonas Bengtsson.Bild:Jerker Andersson.
Försäkringskassan
Nyhet
AVSusanne Eriksson4 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan måste åtgärda arbetsmiljö

Försäkringskassan i Göteborg hotas av föreläggande och vite, enligt en underrättelse från Arbetsmiljöverket. ”Folk går på knäna. När resurserna inte finns så får andra kolleger göra mer”, säger Jonas Bengtsson, ledamot i sektionsstyrelsen i ST inom Försäkringskassan, om arbetsbelastningen.

I slutet av förra året lämnade arbetsmiljögruppen på Försäkringskassan i Göteborg Nord in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I den krävde man bland annat att arbetsgivaren skulle ta fram en tydlig prioriteringsordning så att varje medarbetare vet vad de ska göra och vad de kan prioritera bort när kraven överstiger resurserna.

I början på året inspekterade Arbetsmiljöverket verksamheten. Nu har myndigheten skickat underrättelse till Försäkringskassan där man skriver att man överväger ett föreläggande med krav på att arbetsgivaren ska genomföra en rad åtgärder senast 30 augusti i år. Försäkringskassan har dock möjlighet att lämna synpunkter på underrättelsen fram till 12 juni. 

De krav Arbetsmiljöverket överväger att ställa handlar bland annat om att Försäkringskassan ska bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall, upprätta en skriftlig handlingsplan och ange vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt se till att anställda känner till vilka arbetsuppgifter de ska göra och vilka som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Arbetsmiljöverket flaggar också för att myndigheten kan besluta om vite som Försäkringskassan måste betala om man inte uppfyller kraven i tid.

Jonas Bengtsson anser att det viktigaste i Arbetsmiljöverkets underrättelse är att arbetsgivaren ska specificera vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. 

– Det är skarpa och tydliga krav man överväger. Det är klart att det väcker en förhoppning. Vi möts av medlemmar som är fullständigt uppgivna.

Han konstaterar att det är ett väldigt ansträngt läge inom sjukförsäkringen i Göteborg. Enligt honom har arbetsgivaren svårt att hantera detta.

 – Folk går på knäna. När resurserna inte finns så får andra kolleger göra mer. Det är typiskt att chefen frågar dem som är kvar i tjänst ”hur ska ni lösa det här?”.  Då förväntas alltså den styrkan som är på plats leverera på samma nivå ändå. Vi har tröttnat på detta, vi jobbar med människor i ett utsatt läge, vi måste orka.

Ann Larsson, områdeschef för sjukförsäkringen i Göteborg, säger att arbetsgivaren har tagit emot underrättelsen.

– Arbetsmiljön är en fråga som är viktig för oss och som vi tar på stort allvar, vi arbetar med den dagligen. Det är inte så att vi inte gör något nu.

Hon vill dock gå inte gå in på vad arbetsgivaren tänker arbeta med fram till 12 juni, när svarstiden går ut.

– Vi jobbar med att besvara frågorna och för att se om det brister någonstans, men jag vill inte gå in i detalj innan vi är klara med det arbetet. Det är klart att vi kan göra prioriteringarna ännu tydligare. Vi har vidtagit åtgärder och kommer att fortsätta med åtgärder som en del i det dagliga arbetet för att ha en god arbetsmiljö.

Jonas Bengtsson konstaterar att det fortfarande är hög personalomsättning och hög korttidsfrånvaro inom sjukförsäkringen i Göteborg.

– Det behövs naturligtvis mer resurser. Man kan undra när vi sätter stopp och säger att vi inte klarar uppdraget.

Han hoppas att Arbetsmiljöverkets inspektion och underrättelse leder till tydliga förbättringar.

– De långsiktiga konsekvenserna av detta har vi redan börjat märka av. Medarbetarna tappar tron på arbetsgivaren och på sin egen förmåga. Man går in i det här jobbet med uppfattningen att man utför ett viktigt samhällsuppdrag och upplever att man inte får något tillbaka, säger Jonas Bengtsson.

Inlagt av Christoffer Jon... tors, 05/30/2019 - 20:55
Jag vet inte om det gäller Försäkringskassan generellt i Göteborg eller om det är någon specifik del av verksamheten. Jag har jobbat lite mer än ett år åt sjukförsäkring i Västerbotten och med det höga arbetstryck som ständigt råder är det nästan ett skämt att påstå att bedömningarna uppnår någon form av miniminivå för vad som är acceptabelt i en rättsstat. Det känns som en tombola och slump om man får sjukpenning eller inte - där varje handläggare är sin egna lilla påve och kejsare.
Inlagt av anonym tors, 05/30/2019 - 20:43
Det verkar finnas flera kontor hos försäkringskassan som behöver en rejäl översyn. I Sundsvall så har medarbetarna flaggat otaliga gånger för dålig arbetsmiljö. Det är massor av uppsägningar från medarbetare på grund av miljön och brister i lokalerna som gör att det är mycket sjukskrivningar på grund av lokalen- i och under utredning så tar det tvärt stopp någon stans uppåt i ledningen och med facket. Vi får aldrig en lösning på problemen. Det är tragiskt. Och en fråga som handlar om lokalen borde vara lätt att lösa.
Inlagt av Marie Meike ons, 05/29/2019 - 22:48
Tur för personalen att facket tar tag i detta... För oss som är sjuka och drabbas av försäkringskassans dumheter vilket ger oss mer ohälsa finns inget fack...
Inlagt av Susanne ons, 05/29/2019 - 18:16
Jag har jobbat på Göteborg nord i drygt ett år och jag känner redan av att jobbet går ut över min hälsa. Det är helt orimlig arbetsbelastning. Tycker facken och arbetsmijöombuden har gjort ett kanonjobb hos oss med detta och de ska ha all eloge för deras jobb och deras sätt att stå upp för vår arbetsmiljö och att vi ska få en rimlig belastning.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.