Annons:
Jonas Bengtsson.Bild:Jerker Andersson.
Försäkringskassan
Nyhet
AVSusanne Eriksson4 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan måste åtgärda arbetsmiljö

Försäkringskassan i Göteborg hotas av föreläggande och vite, enligt en underrättelse från Arbetsmiljöverket. ”Folk går på knäna. När resurserna inte finns så får andra kolleger göra mer”, säger Jonas Bengtsson, ledamot i sektionsstyrelsen i ST inom Försäkringskassan, om arbetsbelastningen.

I slutet av förra året lämnade arbetsmiljögruppen på Försäkringskassan i Göteborg Nord in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I den krävde man bland annat att arbetsgivaren skulle ta fram en tydlig prioriteringsordning så att varje medarbetare vet vad de ska göra och vad de kan prioritera bort när kraven överstiger resurserna.

I början på året inspekterade Arbetsmiljöverket verksamheten. Nu har myndigheten skickat underrättelse till Försäkringskassan där man skriver att man överväger ett föreläggande med krav på att arbetsgivaren ska genomföra en rad åtgärder senast 30 augusti i år. Försäkringskassan har dock möjlighet att lämna synpunkter på underrättelsen fram till 12 juni. 

De krav Arbetsmiljöverket överväger att ställa handlar bland annat om att Försäkringskassan ska bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall, upprätta en skriftlig handlingsplan och ange vilka åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt se till att anställda känner till vilka arbetsuppgifter de ska göra och vilka som ska prioriteras när tiden inte räcker till. Arbetsmiljöverket flaggar också för att myndigheten kan besluta om vite som Försäkringskassan måste betala om man inte uppfyller kraven i tid.

Jonas Bengtsson anser att det viktigaste i Arbetsmiljöverkets underrättelse är att arbetsgivaren ska specificera vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. 

– Det är skarpa och tydliga krav man överväger. Det är klart att det väcker en förhoppning. Vi möts av medlemmar som är fullständigt uppgivna.

Han konstaterar att det är ett väldigt ansträngt läge inom sjukförsäkringen i Göteborg. Enligt honom har arbetsgivaren svårt att hantera detta.

 – Folk går på knäna. När resurserna inte finns så får andra kolleger göra mer. Det är typiskt att chefen frågar dem som är kvar i tjänst ”hur ska ni lösa det här?”.  Då förväntas alltså den styrkan som är på plats leverera på samma nivå ändå. Vi har tröttnat på detta, vi jobbar med människor i ett utsatt läge, vi måste orka.

Ann Larsson, områdeschef för sjukförsäkringen i Göteborg, säger att arbetsgivaren har tagit emot underrättelsen.

– Arbetsmiljön är en fråga som är viktig för oss och som vi tar på stort allvar, vi arbetar med den dagligen. Det är inte så att vi inte gör något nu.

Hon vill dock gå inte gå in på vad arbetsgivaren tänker arbeta med fram till 12 juni, när svarstiden går ut.

– Vi jobbar med att besvara frågorna och för att se om det brister någonstans, men jag vill inte gå in i detalj innan vi är klara med det arbetet. Det är klart att vi kan göra prioriteringarna ännu tydligare. Vi har vidtagit åtgärder och kommer att fortsätta med åtgärder som en del i det dagliga arbetet för att ha en god arbetsmiljö.

Jonas Bengtsson konstaterar att det fortfarande är hög personalomsättning och hög korttidsfrånvaro inom sjukförsäkringen i Göteborg.

– Det behövs naturligtvis mer resurser. Man kan undra när vi sätter stopp och säger att vi inte klarar uppdraget.

Han hoppas att Arbetsmiljöverkets inspektion och underrättelse leder till tydliga förbättringar.

– De långsiktiga konsekvenserna av detta har vi redan börjat märka av. Medarbetarna tappar tron på arbetsgivaren och på sin egen förmåga. Man går in i det här jobbet med uppfattningen att man utför ett viktigt samhällsuppdrag och upplever att man inte får något tillbaka, säger Jonas Bengtsson.

Inlagt av Christoffer Jon... tors, 05/30/2019 - 20:55
Jag vet inte om det gäller Försäkringskassan generellt i Göteborg eller om det är någon specifik del av verksamheten. Jag har jobbat lite mer än ett år åt sjukförsäkring i Västerbotten och med det höga arbetstryck som ständigt råder är det nästan ett skämt att påstå att bedömningarna uppnår någon form av miniminivå för vad som är acceptabelt i en rättsstat. Det känns som en tombola och slump om man får sjukpenning eller inte - där varje handläggare är sin egna lilla påve och kejsare.
Inlagt av anonym tors, 05/30/2019 - 20:43
Det verkar finnas flera kontor hos försäkringskassan som behöver en rejäl översyn. I Sundsvall så har medarbetarna flaggat otaliga gånger för dålig arbetsmiljö. Det är massor av uppsägningar från medarbetare på grund av miljön och brister i lokalerna som gör att det är mycket sjukskrivningar på grund av lokalen- i och under utredning så tar det tvärt stopp någon stans uppåt i ledningen och med facket. Vi får aldrig en lösning på problemen. Det är tragiskt. Och en fråga som handlar om lokalen borde vara lätt att lösa.
Inlagt av Marie Meike ons, 05/29/2019 - 22:48
Tur för personalen att facket tar tag i detta... För oss som är sjuka och drabbas av försäkringskassans dumheter vilket ger oss mer ohälsa finns inget fack...
Inlagt av Susanne ons, 05/29/2019 - 18:16
Jag har jobbat på Göteborg nord i drygt ett år och jag känner redan av att jobbet går ut över min hälsa. Det är helt orimlig arbetsbelastning. Tycker facken och arbetsmijöombuden har gjort ett kanonjobb hos oss med detta och de ska ha all eloge för deras jobb och deras sätt att stå upp för vår arbetsmiljö och att vi ska få en rimlig belastning.
POLISEN/KRIMINALVÅRDENNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.