Annons:
E-tjänster
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan säger nej till nya e-legitimationen

Försäkringskassan underkänner Svensk e-legitimation av säkerhetsskäl. Den ska tas i bruk nästa sommar, men STs e-förvaltningsexpert Magnus Kolsjö anser att införandet ska skjutas upp: »Det blir våra medlemmar som riskerar att få ta smällen om det inte funkar«

Den 1 juli nästa år ska Svensk e-legiti­mation börja användas som identifikation i myndigheternas e-tjänster. 

Men det är oklart vem som ska utfärda legitimationerna. Just nu pågår förhandlingar med bankerna som utfärdar bank-id, den lösning som de flesta myndigheter i dag använder.

Myndigheten E-legitimationsnämnden, ELN, inrättades 2011 för att hjälpa myndigheter, kommuner och landsting att effektivisera arbetet med e-legitimationer. Men den tekniska lösning ELN valt har fått hård kritik för bristande säkerhet.
I fjol begärde Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och CSN att Myn­dig­heten för samhällsskydd och bered­skap, MSB, skulle grans­ka Svensk e-legitimations säkerhet. MSB tog hjälp av expertis på flera and­ra myndigheter – Försvarets radio­anstalt, FRA, Försvarets forskningsinstitut, FOI, samt Försvarsmakten.

I våras kom MSB med omfattande kritik. I en hemligstämplad rapport konstaterades att det fanns stora risker om en användares dator var infekterad med skadlig kod: id-stöld och omstyrning av utbetalningar, insyn i känslig privat information och risk för att överbelastningsattacker sprider sig till alla myndigheter. Det ledde till att ELN upprättade en åtgärdsplan. 

Men nu väljer Försäkringskassan att ställa sig utanför systemet. De svåraste bristerna går inte att åtgärda, anser myndighetens verksamhets­områdeschef Peter Sahlin:

– Så länge grundstrukturen inte ändrats bör vi inte ansluta oss. Vi har mycket känslig information med högt skyddsvärde och hanterar 500 miljarder kronor om året.

STs utredare och expert på e-förvaltningsfrågor Magnus Kolsjö anser att det vore klokt att skjuta på införandet.

– Svensk e-legitimation är inte redo att tas i bruk. Om systemet råkar ut för intrång drabbas enskilda och förtroendet för förvaltningen skadas. Om systemen inte fungerar eller är för krångliga blir myndig­heterna nedringda och den psyko­sociala arbets­miljön svår.

Arbetsförmedlingens informationssäkerhetsstrateg Håkan Persson är svensk expert i EU-arbetet med en gränsöverskridande e-legitimation. Han avvaktar ELNs arbete med att lösa säkerhetsfrågorna:

– Vi kommer att använda oss av Svensk e-legitimation om alla villkor uppfylls. Nu använder vi bank-id som är stabilt och ger oss tillräckligt bra säkerhet i dagsläget. Vi har valmöjlighet och ytterst är det den enskilda myndigheten som avgör.

E-legitimationsnämndens kansli­chef Eva Ekenberg säger att både nämnden och departementet är bekymrade över att Försäkringskassan ställer sig utanför Svensk e-legitimation. Men arbetet med säkerhetsbristerna pågår, förklarar hon.

– Vi har en handlingsplan, men visst arbete kvarstår.

Svensk e-legitimation
  • E-legitimation ska kunna användas för identifiering och underskrift i offentliga verksamheters e-tjänster.
  • Systemet skulle enligt planerna vara på plats 1 juli 2016. Då löper avtalet med företaget bakom bank-id ut.
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
MutorNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.