Annons:
E-tjänster
Nyhet
AVLeif Holmkvist0 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan säger nej till nya e-legitimationen

Försäkringskassan underkänner Svensk e-legitimation av säkerhetsskäl. Den ska tas i bruk nästa sommar, men STs e-förvaltningsexpert Magnus Kolsjö anser att införandet ska skjutas upp: »Det blir våra medlemmar som riskerar att få ta smällen om det inte funkar«

Den 1 juli nästa år ska Svensk e-legiti­mation börja användas som identifikation i myndigheternas e-tjänster. 

Men det är oklart vem som ska utfärda legitimationerna. Just nu pågår förhandlingar med bankerna som utfärdar bank-id, den lösning som de flesta myndigheter i dag använder.

Myndigheten E-legitimationsnämnden, ELN, inrättades 2011 för att hjälpa myndigheter, kommuner och landsting att effektivisera arbetet med e-legitimationer. Men den tekniska lösning ELN valt har fått hård kritik för bristande säkerhet.
I fjol begärde Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och CSN att Myn­dig­heten för samhällsskydd och bered­skap, MSB, skulle grans­ka Svensk e-legitimations säkerhet. MSB tog hjälp av expertis på flera and­ra myndigheter – Försvarets radio­anstalt, FRA, Försvarets forskningsinstitut, FOI, samt Försvarsmakten.

I våras kom MSB med omfattande kritik. I en hemligstämplad rapport konstaterades att det fanns stora risker om en användares dator var infekterad med skadlig kod: id-stöld och omstyrning av utbetalningar, insyn i känslig privat information och risk för att överbelastningsattacker sprider sig till alla myndigheter. Det ledde till att ELN upprättade en åtgärdsplan. 

Men nu väljer Försäkringskassan att ställa sig utanför systemet. De svåraste bristerna går inte att åtgärda, anser myndighetens verksamhets­områdeschef Peter Sahlin:

– Så länge grundstrukturen inte ändrats bör vi inte ansluta oss. Vi har mycket känslig information med högt skyddsvärde och hanterar 500 miljarder kronor om året.

STs utredare och expert på e-förvaltningsfrågor Magnus Kolsjö anser att det vore klokt att skjuta på införandet.

– Svensk e-legitimation är inte redo att tas i bruk. Om systemet råkar ut för intrång drabbas enskilda och förtroendet för förvaltningen skadas. Om systemen inte fungerar eller är för krångliga blir myndig­heterna nedringda och den psyko­sociala arbets­miljön svår.

Arbetsförmedlingens informationssäkerhetsstrateg Håkan Persson är svensk expert i EU-arbetet med en gränsöverskridande e-legitimation. Han avvaktar ELNs arbete med att lösa säkerhetsfrågorna:

– Vi kommer att använda oss av Svensk e-legitimation om alla villkor uppfylls. Nu använder vi bank-id som är stabilt och ger oss tillräckligt bra säkerhet i dagsläget. Vi har valmöjlighet och ytterst är det den enskilda myndigheten som avgör.

E-legitimationsnämndens kansli­chef Eva Ekenberg säger att både nämnden och departementet är bekymrade över att Försäkringskassan ställer sig utanför Svensk e-legitimation. Men arbetet med säkerhetsbristerna pågår, förklarar hon.

– Vi har en handlingsplan, men visst arbete kvarstår.

Svensk e-legitimation
  • E-legitimation ska kunna användas för identifiering och underskrift i offentliga verksamheters e-tjänster.
  • Systemet skulle enligt planerna vara på plats 1 juli 2016. Då löper avtalet med företaget bakom bank-id ut.
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.