Annons:
Trygghetsavtalet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Forskare kan drabbas vid avtalsändring

Arbetsgivarverket har sagt upp det statliga trygghetsavtalet. ST inom universitets- och högskoleområdet oroas över vad det kan komma att betyda för personal med osäkra anställningar i högskolevärlden.

Trygghetsavtalet ger anställda vid myndigheter möjlighet till stöd när anställningen upphör. Det omfattar de som sägs upp från en tjänst på grund av arbetsbrist, men också tillfälligt anställda som varit anställda en längre tid och vars anställning löper ut.

Arbetsgivarverket sade upp trygg­hetsavtalet i juni 2013 i samband med de centrala förhandlingarna om nytt löneavtal inom staten. Arbetsgivarverket har signalerat att man vill förändra avtalet. Vi i ST inom universitets- och högskoleområdet befarar att det kommer att innebära att vissa grupper – exempelvis vissa grupper av visstidsanställda vars anställning upphör – utesluts från avtalet eller får sämre stöd.

Inom de statliga verksamheterna är universitets- och högskole­området hårt drabbat av systematiska visstidsanställningar. Cirka hälften av våra arbetskamrater är visstidsanställda administratörer, tekniker, lärare, forskare och doktorander.

De förtroendevalda inom universitets- och högskoleområdet vet att nuvarande avtal fungerar bra. Minst åtta av tio av de personer som fick hjälp från Trygghetsstiftelsen 2012 fick ett nytt arbete före uppsägningstidens slut. Under den första delen av 2013 kom sex av tio av de nyanmäl­da med en tidsbegränsad anställning från universitets- och högskoleområdet.

Förhandlingarna om ett nytt trygghetsavtal får inte leda till att visstidsanställda och forskar­studenter som nyligen avlagt doktorsexamen exkluderas från Trygghetsstiftelsens insatser. Dessa grupper står för en stor del av den forskning som genomförs på de svenska universiteten. Det kan handla om cancerforskning, skolforskning eller annan för samhället viktig forskning. Sådan forskning som välfärdsstaten är beroende av för att fatta rätt beslut om vår gemen­samma samhällsinriktning och för att realisera ett hållbart samhälle med bra vård, skola, omsorg och fungerande infrastruktur.

Många av landets universitets­lärare är visstidsanställda, på grund av att vi har ett ryckigt resurstilldelningssystem som är avhängigt antalet antagna studenter och deras studie­resultat. Våra ungdomar utbildas i dag av lärare som arbetar under prekära anställningsvillkor. Vill vi att dessa villkor ska bli ännu sämre, att de inte ska omfattas av samma regler som andra statligt anställda?

ST inom universitets- och högskoleområdet vill att alla med otrygga visstidsanställningar inom staten ska ha samma villkor när anställningen tar slut. En anständig arbetsgivare skulle självklart se till att samtliga statligt anställda omfattas av trygghetsavtalet. Godkänner ST ett förslag som innebär skillnad mellan dina och mina arbetskamrater i dag, öppnar vi för ett systemskifte där Arbetsgivarverket även framöver försämrar för de anställda som har svagast ställning inom staten. Då har arbetsgivarna slagit in en kil mellan oss. Ensamma är vi inte starka.

Att teckna ett kollektivavtal för medlemmarna är det finaste en förtroendevald kan göra, om avtalet gäller alla – oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen.


Annika Aronsson,
ordförande,
ST inom universitets- och högskoleområdet

Evalena Moser,
första vice ordförande

Alejandra P. Carrasco,
andra vice ordförande

  

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.