Annons:
Trygghetsavtalet
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Forskare kan drabbas vid avtalsändring

Arbetsgivarverket har sagt upp det statliga trygghetsavtalet. ST inom universitets- och högskoleområdet oroas över vad det kan komma att betyda för personal med osäkra anställningar i högskolevärlden.

Trygghetsavtalet ger anställda vid myndigheter möjlighet till stöd när anställningen upphör. Det omfattar de som sägs upp från en tjänst på grund av arbetsbrist, men också tillfälligt anställda som varit anställda en längre tid och vars anställning löper ut.

Arbetsgivarverket sade upp trygg­hetsavtalet i juni 2013 i samband med de centrala förhandlingarna om nytt löneavtal inom staten. Arbetsgivarverket har signalerat att man vill förändra avtalet. Vi i ST inom universitets- och högskoleområdet befarar att det kommer att innebära att vissa grupper – exempelvis vissa grupper av visstidsanställda vars anställning upphör – utesluts från avtalet eller får sämre stöd.

Inom de statliga verksamheterna är universitets- och högskole­området hårt drabbat av systematiska visstidsanställningar. Cirka hälften av våra arbetskamrater är visstidsanställda administratörer, tekniker, lärare, forskare och doktorander.

De förtroendevalda inom universitets- och högskoleområdet vet att nuvarande avtal fungerar bra. Minst åtta av tio av de personer som fick hjälp från Trygghetsstiftelsen 2012 fick ett nytt arbete före uppsägningstidens slut. Under den första delen av 2013 kom sex av tio av de nyanmäl­da med en tidsbegränsad anställning från universitets- och högskoleområdet.

Förhandlingarna om ett nytt trygghetsavtal får inte leda till att visstidsanställda och forskar­studenter som nyligen avlagt doktorsexamen exkluderas från Trygghetsstiftelsens insatser. Dessa grupper står för en stor del av den forskning som genomförs på de svenska universiteten. Det kan handla om cancerforskning, skolforskning eller annan för samhället viktig forskning. Sådan forskning som välfärdsstaten är beroende av för att fatta rätt beslut om vår gemen­samma samhällsinriktning och för att realisera ett hållbart samhälle med bra vård, skola, omsorg och fungerande infrastruktur.

Många av landets universitets­lärare är visstidsanställda, på grund av att vi har ett ryckigt resurstilldelningssystem som är avhängigt antalet antagna studenter och deras studie­resultat. Våra ungdomar utbildas i dag av lärare som arbetar under prekära anställningsvillkor. Vill vi att dessa villkor ska bli ännu sämre, att de inte ska omfattas av samma regler som andra statligt anställda?

ST inom universitets- och högskoleområdet vill att alla med otrygga visstidsanställningar inom staten ska ha samma villkor när anställningen tar slut. En anständig arbetsgivare skulle självklart se till att samtliga statligt anställda omfattas av trygghetsavtalet. Godkänner ST ett förslag som innebär skillnad mellan dina och mina arbetskamrater i dag, öppnar vi för ett systemskifte där Arbetsgivarverket även framöver försämrar för de anställda som har svagast ställning inom staten. Då har arbetsgivarna slagit in en kil mellan oss. Ensamma är vi inte starka.

Att teckna ett kollektivavtal för medlemmarna är det finaste en förtroendevald kan göra, om avtalet gäller alla – oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen.


Annika Aronsson,
ordförande,
ST inom universitets- och högskoleområdet

Evalena Moser,
första vice ordförande

Alejandra P. Carrasco,
andra vice ordförande

  

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.