Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Fortsatta problem på Forum för levande historia

Forum för levande historia har nått goda resultat på flera områden, konstaterar Statskontoret i en myndighetsanalys. Men arbetsmiljöproblemen är fortfarande allvarliga, styrningen av myndigheten är otydlig och förtroendet för ledningen svagt.

Forum för levande historia ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. När Statskontoret nu har analyserat myndighetens arbete konstaterar man att Forum för levande historia ”i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag”. Men problemen på myndigheten är omfattande.

Publikt har tidigare berättat om allvarliga problem med arbetsmiljön och förtroendet för ledningen på myndigheten. I slutet av förra året uppgav nästan nio av tio medarbetare att de var missnöjda med myndighetens överintendent. En enkät som gjorts i år visar att Forum för levande historia fortfarande tycks ha stora problem. 44 procent av medarbetarna anser till exempel att ledningen i mycket liten eller liten grad litar på att medarbetarna gör ett bra jobb.

Statskontorets egna intervjuer med medarbetare bekräftar också bilden: medarbetarna beskriver att förtroendet för ledningen är mycket svagt. ”Det finns stora arbetsmiljöproblem på myndigheten och många medarbetare känner stor ovisshet om myndighetens framtida inriktning”, skriver Statskontoret.

Ingrid Lomfors är överintendent på Forum för levande historia. Hon tror att en av förklaringarna till medarbetarnas missnöje är att myndigheten är mitt i en förändringsprocess.

– Vi ställer om till en ny organisationsmodell och det skapar mycket oro. En sådan förändring kräver långsiktigt arbete, det är inget man gör över en natt.

I analysen pekar Statskontoret också på andra problem, bland annat beskrivs brister i samordningen mellan de olika projekt som Forum för levande historia driver, resurserna används inte på ett effektivt sätt och resultaten från projekten kommer inte hela myndigheten till godo. Samtidigt är roller och ansvar otydliga – och otydligheten ökar.

Ingrid Lomfors säger att hon ser allvarligt på de problem som Statskontoret tar upp, men hon hoppas att flera av dem kommer att lösa sig när förändringsarbetet är färdigt.

– Det är inte som att vi improviserar det här arbetet, utan vi har en plan. Vi sjösatte en ny organisation för sex veckor sedan och den behöver vi följa upp. Vi har bland annat breddat ledningsgruppen för att få mindre team och chefer som ska arbeta nära sina medarbetare.

I backspegeln, säger hon, hade det varit bra att kommunicera och förankra mer under hela processen.

– Ingen är felfri och jag har lärt mig mycket av rapporten. Man kan inte kommunicera för mycket, det är väl en av de slutsatser jag tar med mig inför det fortsatta arbetet.

Sammanfattningsvis konstaterar Statskontoret att Forum för levande historia trots de allvarliga bristerna ofta levererar resultat med hög kvalitet, särskilt när det handlar om pedagogiskt arbete och de turnerande utställningarna. Statskontoret skriver att myndigheten har engagerade medarbetare, vilket har skapat förutsättningar för en fungerande verksamhet trots att otydligheten är stor och den strategiska styrningen är svag.

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.