Annons:
ST kongress
Fördjupning
0 kommentarerTyck till!

Framtidsfrågorna i diskussionsmaterialet

Så här beskrivs framtidsfrågorna i det diskussionsmaterial som ST har framställt:

Läs mer

Röster om STs framtid

Ny lönepolitik
Den enskilde medlemmen ska ha en reallöneskyddad lön som bygger på arbetets svårighetsgrad och det egna arbetsresultatet.
Utifrån de lönekriterier man enas om på arbetsplatsen ska den enskilde medlemmen kunna välja i vilken utsträckning hon/han själv vill komma överens med chefen om sin lön. Lönerna ska vara kända av alla, vara allmänt accepterade och uppfattas som riktiga.
Man ska veta varför man har den lön man har.
När någon lönesätts ska man utgå från arbetsuppgifterna, inte från person. Den enskilde medlemmen ska också

 • ha rätt till samtal med sin chef om bland annat arbete, lön och kompetensutveckling,
 • kunna påverka lönepolitiken på arbetsplatsen,
 • få bästa möjliga stöd om man själv vill diskutera lön med chefen,
 • årligen få veta vad som gäller för lönesättningen på arbetsplatsen.

Den attraktiva arbetsplatsen
STs arbetsplatser ska vara de bästa på arbetsmarknaden. Det innebär:

 • att man har direkt inflytande på sitt arbete,
 • att det finns bra chefer och förutsättningar för bra chefskap,
 • att olikheter och mångfald bejakas,
 • möjlighet att utvecklas i arbetet,
 • lika villkor och möjligheter oavsett kön,
 • att lönerna  uppfattas som ”rättvisa” och är konkurrenskraftiga,
 • att man förblir frisk på jobbet och kan förena arbets- och familjeliv,
 • en arbetsplats där kritik och ifrågasättande tillåts och alla behandlar varandra med respekt och värdighet.

Högre utbildning
Vad krävs för att ST ska vara facket för alla oavsett
utbildningsbakgrund? Hur ser ST på högre utbildning? Här framhålls till exempel:

 • De flesta inom statlig verksamhet kommer i framtiden att ha högskoleutbildning.
 • Vertikalitet och arbetsplatsgemenskap är STs värdegrunder.
 • ST måste driva en facklig politik som attraherar även högutbildade och yngre.
 • För att vara attraktiv att anställa måste man vara beredd att ständigt utvecklas. Det är arbetsgivarens ansvar att kompetensutveckla de anställda.
 • ST måste bland annat driva på möjligheten till studier och studiefinansiering under livslångt lärande och utvecklingen och möjligheten att värdera (validera) redan förvärvad kunskap.

Mer medlemsinflytande
Medlemskap i ST ska ge förutsättningar att ha inflytande både som enskild medlem och tillsammans med andra i ett kollektiv. Den enskildes inflytande är främst knutet till sakfrågor på arbetsplatsen.

 • Arbetsplatsombudet är lokala fackets yttersta företrädare.
 • Fackligt beslutsfattande delegeras så mycket som möjligt.
 • Nya arbetsformer utvecklas, t ex genom ny teknik.
 • Rådslag, öppna ”chatforum” på Internet och opinionsgrupper skapas.
 • Statstjänstemannen och avdelningstidningarna används strategiskt.
 • Motionsrätt året runt till förbundsstyrelsen.
 • Ökad dialog mellan förtroendevalda och medlemmar.
 • ST-distriktens verksamhet utvecklas, till exempel till regionala konferenser.
 • ST ska ha öppen beslutsordning i alla sakfrågor på kongress, ombudsmöten med mera, sluten omröstning enbart i personval.

Kvalitet i medlemskapet
Främst följande områden ska kvalitetssäkras för medlemmarna:

 • Löner och övriga anställningsvillkor.
 • Trygghet i anställningen.
 • Utveckling i anställningen.

Men behoven är olika. STs åtaganden kan därför ändras från en tid till en annan.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.