Annons:
Jämställdhetsmyndigheten
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Från Excel-dokument till en ny myndighet

När en ny myndighet startar sin verksamhet ska en grupp främlingar mötas och snabbt bli ett sammansvetsat arbetslag. Men innan dess krävs beslut om verksamhetsplan och budget, liksom om en mängd praktiska frågor: telefoner, whiteboardtavlor, toaletter och möbel­inköp. Publikt följde bildandet av Jämställdhetsmyndigheten.
Lisa Lindström. Bild:Jerker Andersson
Karl-Johan Nylén.Bild:Jerker Andersson
Ida-Maria Linder.Bild:Jerker Andersson

17 januari 2018

Vi trycker på ringklockan en trappa upp i huset i Göteborgsförorten Ange­red. Det dröjer en stund innan en förbi­passerande handläggare öppnar. Den nystartade Jämställdhetsmyndig­heten har – i alla fall än så länge – ingen recep­tion.

Här är nytt och fräscht i varje kvadrat­meter, med glasväggar, sobert gråa textil­golv och färgklickar i orange och rostrött. Människorna är också helt nya, för varandra och i lokalerna.

– Jag gillar verkligen nybyggar­andan, det här är en lerklump vi ska forma, säger ST-medlemmen Karl-Johan Nylén.

Han började på sitt jobb som kommunikatör för en dryg vecka sedan, och kommer närmast från Havs- och vatten­myndigheten – där han också var med vid starten, 2011. Här har han inget eget hörn att boa in sig i, eftersom kontoret i Angered är en aktivitets­baserad arbetsplats. Fast just nu, tillfälligt, har alla kommunikatörerna placerat sig i ett storrum för att lära känna varandra.

Den första veckan var en »tork­tumlarupplevelse« för kommunikationsavdelningen, säger han. Myndigheten skulle lanseras på webben och i sociala medier, samtidigt som medarbetarna skulle få sina lösenord att fungera och hitta vanligt brevpapper. Dessutom förberedde man den officiella invigningen på fredagen, med besök av jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, och landshövdingen Anders Danielsson.

– Jag fick fixa med snittarna.

Veckan innehöll också speeddating, där medarbetarna fick gå runt och presentera sig för varandra på ett par minuter, liksom föreläsningar om aktivitetsbaserade arbetsplatser, den statliga värde­grunden och offentlighetsprincipen.

Generaldirektören Lena Ag berättar att hon stod i dörren den första dagen för att ta emot var och en.

– Jag ville ha ett väldigt varmt välkomnande!

Hon är nöjd med starten.

– Vi hade lite luft i programmet så att man skulle hinna landa, och tekniken har faktiskt fungerat hyfsat. Speeddatingen var fantastisk, folk ville inte sluta.

Enda smolken i glädjebägaren var ett stopp i toaletten.

Utredaren Lisa Lindström har flyttat ända från Luleå för att vara med om att starta Jämställdhetsmyndigheten. Hon har arbetat på Länsstyrelsen i Norrbottens län, som ansvarig för verksamheten kring bland annat mäns våld mot kvinnor.

– Jag hade en fantastisk tjänst och jag älskar snö, men jag ville inte missa den här unika chansen, säger hon. Det känns historiskt.

Kollegan Ida-Maria Linder tar med sig erfarenheter som kommunal jämställdhetsstrateg och arbete med jämställdhetsintegrering på högskolan in i den nya myndigheten.

– Alla frågor som jag har jobbat med har lett fram till starten av Jämställdhetsmyndigheten, som ju har diskuterats i så många år. Om jag inte hade varit med skulle det kännas som att missa festen.

Att Lisa, Ida-Maria, Lena, Karl-Johan och ett fyrtiotal andra är på plats i Angered för att arbeta för jämställdhet beror förstås i grunden på ett politiskt initiativ från regeringen. Men det har också krävt ett års intensivt arbete av en organisationskommitté. Den leddes av Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genus­studier vid Göteborgs universitet.

Våren 2017

Kerstin Alnebratt, Magnus Hedenskog från Försäkringskassan och Anna Aspegren från riksdagsförvaltningen träffades för första gången 9 januari 2017, i Regeringskansliets kommitté­lokaler i Garnisonen i Stockholm. Rege­ringen hade under hösten beslutat att inrätta Jämställdhets­myndigheten och placera den i Göteborg, och de tre utgjorde organisationskommittén och kärntruppen i förberedelserna.

Endast Anna Aspegren hade erfaren­het av att starta en myndighet, men Magnus Hedenskog hade arbetat på en nystartad statlig arbetsplats. De började med att ladda ned Ekonomi­styrningsverkets skrift »Myndighet startar – myndighet upphör«. Sedan skapade de ett Exceldokument där de listade alla processer som de kunde överblicka.

– Det var budgetplan, underlag för regleringsbrev, lokal, möbler, personal… en dag i maj var det någon som sa ordet företagshälsovård. Då fick vi lägga in det också, säger Kerstin Alnebratt.

Under de första veckorna skrev kommittén också brev till de myndig­heter som skulle lämna ifrån sig arbetsuppgifter och kanske även personal till den nya myndigheten. Man bad att få kontaktpersoner och om att få till stånd ett möte.

De skickade också brev till de fackliga organisationerna på central nivå.

– Vi började träffa facken långt innan vi hade något att förhandla om, säger Kerstin Alnebratt. De fackliga företrädarna hade varit med om detta förr, så de har varit en stor källa till kunskap för oss.

Den fackliga närvaron har även fått uppväga att Jämställdhetsmyndig­heten ännu inte har några anställda som kan tycka till om exempelvis lokalernas utformning. De fackliga före­trädarna har bland annat haft synpunkter på hur gångstråken skulle placeras och hur väggar och ljud­absorbenter kan bidra till en god arbetsmiljö.

ST-ombudsmannen Marie-Therese Gyllhede var representant för ST och Offentliganställdas förhandlingsråd under processen.

– Vi har nog haft runt 15 träffar med organisationskommittén under året, och en rad kontakter via e-post, säger hon.

Hon är nöjd med hur det fungerade.

– Kommunikationen var öppen, tydlig och lyhörd. Och vi hade – med nöd och näppe – tillräckligt med tid.

Kommittén behövde även etablera kontakt med framtida samarbetspartner för Jämställdhetsmyndigheten, som länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Landsting och frivillig­organisationer. Dessutom skulle kommittén skriva verksamhetsplan och budget »för en verksamhet som vi inte visste så mycket om«.

Lokalfrågan var en stor arbetsuppgift och akut redan från början.

– Ett år är väldigt kort tid för att hitta och ställa i ordning ett kontor, säger Kerstin Alnebratt. Det finns ingen Statens lokalbank att ringa till och rekvirera en lokal, men vi hade lite tur och fick veta att det skulle vara en mässa för lokaler i Göteborg.

De stegade in på mässan, gick fram till utställarna och sade att »vi ska starta en myndighet men har ingen lokal«.

– Det var inte alla som förstod att vi var seriösa. Många frågade efter vårt lokalprogram, men det hade vi ju inte.

Så småningom hörde en fastighetsförvaltare av sig och kunde erbjuda en nedlagd vårdcentral i förorten Angered.

– De ringde en fredag, och jag var där på måndagen och tittade. Lokalen var väldigt nedgången, men det fanns en stor potential och placeringen var bra, berättar Kerstin Alnebratt.

Efter förhandlingar kunde de skriva kontrakt, i början av maj. Ett omfattande ombyggnadsarbete väntade efter sommaren.

17 oktober 2017

Kontoret är fortfarande en byggarbetsplats. De gamla innerväggarna är rivna och nya rum har skapats med hjälp av glasväggar. Ovanpå inlagda heltäckningsmattor ligger dammig skyddsplast, och i ett konferensrum står en toalettstol och väntar på sin rätta placering.

Suzanne Gyllenswärd har bra koll på bygget. Hon är tillfälligt inlånad från Regeringskansliets förvaltningsavdelning, och visar runt medan hon väjer för sladdar som hänger ned från taket.

– Här ska det bli vilrum, där är ett tyst rum, där är fler toaletter och i hörnet blir det lunchrum med runda bord och soffor.

Glasväggarna och de stora fönstren bidrar till känslan av ljus och luftighet i kontoret, som är hästskoformat och inramar en innergård. Fönster­bågarna är ommålade i ursprungskulören engelskt rött.

Suzanne Gyllenswärd säger att arbe­tet med Jämställdhetsmyndighetens lokaler varit väldigt roligt, med många snabba puckar. Men det är mängder av detaljer att hålla reda på. I dag har hon lånat en lasermätare från bygglaget för att mäta utrymmena för de 68 beställda förvaringsskåpen. Jämställdhetsmyndigheten blir en aktivitetsbaserad arbets­plats utan fasta platser, och skåpet blir det enda egna utrymmet för de anställda.

En annan inredningsdetalj är kons­ten. Statens konstråd har varit på besök och ska tänka igenom utsmyckningen. Suzanne Gyllenswärd och hennes kolle­ger i organisationskommittén har dock lämnat en del önskemål.

– Konsten ska gärna kännas lite upplyftande, med tanke på att myndig­heten kommer att arbeta inom tunga områden som våld mot kvinnor och människohandel.

Samtidigt, på kommitténs kontor inne i city, förbereder Kerstin Alnebratt de anställningsintervjuer som hon och Anna Aspegren ska hålla under eftermiddagen. De började med att anställa en HR-specialist till den blivande myndigheten, och under sommaren utlystes chefstjänsterna. Nu har de sorterat bland omkring tusen ansökningar till ett fyrtiotal tjänster som utredare, kommunikatör och administratör.

Rekryteringarna är så pass arbets­krävande att Kerstin Alnebratt har svårt att få tid för en intervju – ett tidi­gare försök fick ställas in på grund av »ett litet panikläge vad gäller möbel­upphandling«. Ett tag övervägde organisationskommittén att ta hjälp av ett rekryteringsföretag.

– Men det är en så viktig uppgift för oss att säkra myndighetens kompetens, så jag ville inte lämna det ifrån mig, säger Kerstin Alnebratt.

Att ansvara för uppbyggnaden av Jämställdhetsmyndigheten har varit det mest udda jobb hon haft under sin karriär, säger hon.

– Jag har inte varit med om ett år där jag lärt mig så mycket: om upphandling, central facklig samverkan, hur Regeringskansliet fungerar inifrån, lagstiftning, it-frågor, grafisk profil och säkerhetsklassning, men också om verksamhetsfrågor som prostitution och människohandel.

Den korta planeringshorisonten har också varit något nytt. Anteckningarna i kalendern sträcker sig bara två–tre veckor framåt. Sedan är det tomt, även om hon vet att det kommer att bli hektiska dagar.

– Man får försöka vara trygg utan att veta exakt hur det kommer att vara. Vi gör regelbundna avstämningar mot vårt Excelark för att säkerställa att vi har koll på alla processer.

Likaså har det känts ovant att ha en så tunn mejlkorg som hon har nu.

– Nu har det börjat rulla in lite, men ingen vill oss något om vi inte vill dem något. Vi måste vara motor i alla processer.

Kommittén har börjat skissa på hur den första tiden för myndigheten ska gestalta sig för personalen. När många människor som inte känner varandra ska arbeta ihop är det nödvändigt att lägga mycket tid på arbetsplats­kultur, spelregler och att lära känna varandra, resonerar Kerstin Alnebratt. Kittet i kulturbygget ska vara statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden, slår hon fast.

Men samtidigt ska medarbetarna inte bara ägna sig åt grupparbete.

– Man ska kunna börja jobba ganska direkt. Och alla vill veta vad de ska göra det närmaste halvåret. Där har vi tankar, och dem måste vi överföra till cheferna när de kommer i december.

26 oktober 2017

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, håller presskonferens i Rosenbad för att presentera Jämställdhetsmyndighetens första generaldirektör. I inbjudan hänvisar ministern till #metoo, som under några veckor lett till tusentals vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp.

Åsa Regnér äntrar scenen tillsammans med den blivande generaldirektören Lena Ag.

– En myndighet i sig löser inte problemet, konstaterar Åsa Regnér. Men Jämställdhetsmyndigheten kommer att vara en oerhört viktig kraft för att hålla samman åtgärder och se till att de leder till mer rättvisa i människors liv.

Kerstin Alnebratt var en av dem som sökte jobbet som generaldirektör. Men hon har inte tappat entusiasmen för den sakens skull, försäkrar hon i tele­fon.

– Jag och Lena Ag har lite olika profil, och det är den här profilen rege­ringen har velat ha.

Nu kan hon i stället rapportera att myndigheten precis har fått ett växelnummer. Därmed är det dags att fråga de redan anställda vilken dator de vill ha, stor eller liten. Rekryteringarna går också vidare och snart är det dags att gruppera personalen i team med olika inriktning.

Samtidigt återstår en hel del praktiskt.

– Möbler, it, ekonomisystem och administrativa system, installation av kopiatorer, ordna larm och lås, ta fram kontoplan, ansluta oss till Statens servicecenter, kommer det rappt från Kerstin Alnebratt.

Hon räknar med att träffa Lena Ag under hösten.

– Vi har sparat ett antal frågor till generaldirektören. Och sedan finns det ju jättemycket kunskapsöver­föring att hantera.

12 december 2017

Riksdagen fattar beslut om drygt 80 miljoner kronor i anslag till den nya myndigheten. Moderaterna, Center­partiet, Kristdemokraterna och Sverige­demokraterna röstar nej. De är motståndare till inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten.

17 januari 2018

Invigningsfesten är avklarad. Bakom entusiasmen och förväntningarna hos ledning och medarbetare anas ett stråk av nervositet inför de högt ställda förväntningar som också rege­ringen har på att Jämställdhets­myndigheten ska börja leverera. Rege­ringens styrdokument, reglerings­brevet för 2018, kräver redovisningar på flera områden redan under våren, och myndigheten ska också förbereda två internationella konferenser.

– Det är ganska tydligt att det finns ett tryck utifrån, säger kommunikatören Karl-Johan Nylén. Då blir det lätt frustration om exempelvis datorerna inte fungerar som de ska. Men förberedelsearbetet verkar vara väldigt välgjort, vi får det mesta serverat på ett fat.

Lisa Lindström, som ska arbeta med sexuella trakasserier och våldsförebyggande insatser, säger att hon vet rätt väl vad hon ska göra den närmaste tiden. Det pågår diskussioner om vilka som ska ingå i grupperingen kring våldsförebyggande arbete.

– I går fick jag en sådan här stor utredning att gå igenom, säger hon och måttar med händerna.

Ida-Maria Linder vet att hon ska arbeta med jämställdhetsintegrering i högskolan, även om förutsättningarna för uppdraget ännu inte är spikade.

– Jag var ledig i jul och är så peppad att komma i gång, både att sätta arbetsgruppen och att ta itu med arbets­uppgifterna.

Lena Ag säger att alla medarbetare snart kommer att veta vad de ska göra de närmaste månaderna.

Känner du dig stressad?

– Det vill jag inte säga, men jag är ganska fokuserad. Det har varit ett väldigt tufft tempo med massor med frågor, högt och lågt. Det är lite så att nu får vi inte ha fler stopp i toa­letterna.

 

Vill att erfarenheterna ska komma till nytta

Kerstin Alnebratt, som ledde organisationskommittén för Jämställdhetsmyndig­heten, anser att man bör ta till vara erfarenheterna från bildandet av Jämställd­hets­myndigheten nästa gång en myndighet ska startas.

Kerstin Alnebratt tyckte att hon hade hygglig koll på vad som skulle göras när hon tackade ja till uppdraget att leda organisationskommittén.

– Men det var svårt att föreställa sig hur operativt det skulle bli. Och det har varit en utmaning att lämna stort utrymme till dem som kommer. Vi måste se till att det finns funktion, men inte slå fast allt, säger hon.

Kerstin Alnebratt tycker att kunskaperna från bildandet av en myndighet skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt inför nästa tillfälle. Samtidigt har hon fascinerats av att så mycket måste börja från början varje gång, trots att Sverige haft en
modern statsapparat sedan 1600-­talet.

– Det som är så spännande är att man tänker sig staten som en koloss, men när en ny myndighet bildas tillsätter man tre personer som ser till att allt kommer på plats, alltifrån papper i kopiatorn till anställningar och flytt av verksamhet. Det har varit som att se staten födas.

Ska ägna sig åt analys och samordning
  • Jämställdhetsmyndigheten är en expertmyndighet som främst ska arbeta med analys utifrån rege­ringens jämställdhetsmål och med samordning mellan aktörer som arbetar med jämställdhets­frågor.
  • Vid starten hade myndigheten cirka 45 anställda.
  • Jämställdhetsmyndigheten har tagit över vissa arbetsuppgifter från Länsstyrelsen i Stockholms län, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län behåller sitt uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, åtminstone till 2020. Det är resultatet av regeringens uppgörelse med Liberalerna, som till skillnad från övriga borgerliga partier stödde bildandet av myndigheten.
Bli den första att tycka till!
STNyhetInför valet i höst kommer ST att driva krav på mer personal på myndigheterna, meddelarskydd för bolagsanställda och en nollvision för hot och våld.
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom polisutbildning vid ytterligare ett lärosäte, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen, rapporterar Ekot. Enkäten hade godkänts i förväg av facken. ”Vi gjorde ett misstag”, säger STs avdelningsordförande Karin Svenning.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.