Annons:
planerade transatlantiska handelsavtalet när fack i övriga Europa är starkt kritiska, undrar Jan-Erik Gustafsson. Fackens agerande har inskränkt medlemsdemokratin, anser hanBild:Thinkstock
Handelsavtalet
Debatt
AVJan-Erik Gustafsson0 kommentarerTyck till!

Ge medlemmarna chans att diskutera handelsavtalet

Varför är den svenska fackföreningsrörelsen så positiv till det planerade transatlantiska handelsavtalet när fack i övriga Europaär starkt kritiska, undrar Jan-Erik Gustafsson. Fackens agerande har inskränkt medlemsdemokratin, anser han.

Medan en stor del av fackföreningsrörelsen i Europa är starkt kritiska eller motståndare till det planerade handelsavtalet TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar), så sticker de svenska fackliga centralorganisationerna ut som förespråkare för TTIP-avtalet.

I en panel i Europahuset 9 november fick de ansvariga på centralorganisationerna – Johan Danielsson på LO, Per Hilmersson på TCO och Åsa Ehinger Berling på Saco – frågan vad de ansåg om TTIP-avtalet.  Alla tre var fullständigt eniga. »TTIP är en bra idé. I Sverige lever vi på vår export, så det övergripande är att öka handeln, men regelverket ska bli så bra som möjligt«, sade Ehinger Berling. Detta kunde ha sagts av vilken näringslivs­representant som helst. Johan Danielsson menade dock att på kort sikt kanske inte alla länder blir vinnare med TTIP. 

Alla tre gav beröm och godkänt betyg till den ansvariga EU-kom­missionären Cecilia Malmström. I sin iver att få igenom TTIP-avtalet har hon mildrat avtalets tvist­lösnings­­mekanism, ISDS. Men det är bara ett trick för att få igenom hela avtalet. En dom i storbolagens privata dom­stolsmekanism, som kan döma en regering och en riksdag för att ha infört regler som hindrar den fria konkurrensen, ska kunna överprövas i en icke namngiven officiell domstol. Detta förändrar ingenting i sak, det bara förlänger processen.

Från centralorganisationernas ledningar sägs samma sak. LOs ord­förande Karl-Petter Thorwaldsson var tillsammans med Svenskt Närings­livs vd Carola Lemne i Bryssel för att skynda på ett avtal. »Skynda på! EU och Sverige behöver TTIP« var budskapet från Thorwaldsson och Lemne. På ett TTIP-seminarium i Europa­parlamentet fyllde Thorwalds­son enligt tidningen Ingenjören på med att säga: »Vi är inte överens om allt vad gäller TTIP, men vi är överens om att vi tror att det skulle vara positivt för svensk ekonomi och svenska löntagare och företag.«

Kanske är Thorwaldsson och de fackliga ledarna i TCO och Saco oroade över växande fackliga protester mot TTIP ute i Europa. Tidigare 
i höst demonstrerade uppemot 200 000 personer i Berlin mot TTIP-avtalet. Många av dem var aktivister i det tyska facket Verdi. Redan i ett brev till EUs handelskommissionär 
i juni 2014 förklarade Europafacket att det »fundamentalt motsätter sig införlivandet av ISDS i TTIP« samt uttryckte betänkligheter över att den offentliga sektorn och arbets­rätten inte är fullt skyddad genom TTIP. LOs engelska motsvarighet TUC är emot ISDS och kräver att den offentliga sektorn utesluts från TTIP. TUC säger att särskilt utbildnings- och hälsosektorn kommer att drabbas av TTIP.

Men det mest allvarliga med de fackliga centralorganisationernas agerande och samsyn är att det har inskränkt den fackliga demokratin. Frågan om TTIP anses redan avgjord, varför ingen kritisk debatt på medlems­nivå förs. Det gäller i stort sett alla förbund med Transport­arbetare­förbundet som det mest markerade undantaget. 

Till Publikt sade STs ordförande Britta Lejon i juni i år motsägelsefullt att svenska fack för offentlig­anställda är positiva till frihandel, men samtidigt också: »Hur ska vi veta att offentlig­finansierad verksamhet bedrivs i linje med svenska avtal om det är ett amerikanskt internationellt före­tag som äger det?« 

Det är dags att medlemmar i ST och andra förbund kräver en debatt om TTIP-avtalet.


Jan-Erik Gustafsson, 
Pensionärsmedlem i ST

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.