Annons:
planerade transatlantiska handelsavtalet när fack i övriga Europa är starkt kritiska, undrar Jan-Erik Gustafsson. Fackens agerande har inskränkt medlemsdemokratin, anser hanBild:Thinkstock
Handelsavtalet
Debatt
AVJan-Erik Gustafsson0 kommentarerTyck till!

Ge medlemmarna chans att diskutera handelsavtalet

Varför är den svenska fackföreningsrörelsen så positiv till det planerade transatlantiska handelsavtalet när fack i övriga Europaär starkt kritiska, undrar Jan-Erik Gustafsson. Fackens agerande har inskränkt medlemsdemokratin, anser han.

Medan en stor del av fackföreningsrörelsen i Europa är starkt kritiska eller motståndare till det planerade handelsavtalet TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar), så sticker de svenska fackliga centralorganisationerna ut som förespråkare för TTIP-avtalet.

I en panel i Europahuset 9 november fick de ansvariga på centralorganisationerna – Johan Danielsson på LO, Per Hilmersson på TCO och Åsa Ehinger Berling på Saco – frågan vad de ansåg om TTIP-avtalet.  Alla tre var fullständigt eniga. »TTIP är en bra idé. I Sverige lever vi på vår export, så det övergripande är att öka handeln, men regelverket ska bli så bra som möjligt«, sade Ehinger Berling. Detta kunde ha sagts av vilken näringslivs­representant som helst. Johan Danielsson menade dock att på kort sikt kanske inte alla länder blir vinnare med TTIP. 

Alla tre gav beröm och godkänt betyg till den ansvariga EU-kom­missionären Cecilia Malmström. I sin iver att få igenom TTIP-avtalet har hon mildrat avtalets tvist­lösnings­­mekanism, ISDS. Men det är bara ett trick för att få igenom hela avtalet. En dom i storbolagens privata dom­stolsmekanism, som kan döma en regering och en riksdag för att ha infört regler som hindrar den fria konkurrensen, ska kunna överprövas i en icke namngiven officiell domstol. Detta förändrar ingenting i sak, det bara förlänger processen.

Från centralorganisationernas ledningar sägs samma sak. LOs ord­förande Karl-Petter Thorwaldsson var tillsammans med Svenskt Närings­livs vd Carola Lemne i Bryssel för att skynda på ett avtal. »Skynda på! EU och Sverige behöver TTIP« var budskapet från Thorwaldsson och Lemne. På ett TTIP-seminarium i Europa­parlamentet fyllde Thorwalds­son enligt tidningen Ingenjören på med att säga: »Vi är inte överens om allt vad gäller TTIP, men vi är överens om att vi tror att det skulle vara positivt för svensk ekonomi och svenska löntagare och företag.«

Kanske är Thorwaldsson och de fackliga ledarna i TCO och Saco oroade över växande fackliga protester mot TTIP ute i Europa. Tidigare 
i höst demonstrerade uppemot 200 000 personer i Berlin mot TTIP-avtalet. Många av dem var aktivister i det tyska facket Verdi. Redan i ett brev till EUs handelskommissionär 
i juni 2014 förklarade Europafacket att det »fundamentalt motsätter sig införlivandet av ISDS i TTIP« samt uttryckte betänkligheter över att den offentliga sektorn och arbets­rätten inte är fullt skyddad genom TTIP. LOs engelska motsvarighet TUC är emot ISDS och kräver att den offentliga sektorn utesluts från TTIP. TUC säger att särskilt utbildnings- och hälsosektorn kommer att drabbas av TTIP.

Men det mest allvarliga med de fackliga centralorganisationernas agerande och samsyn är att det har inskränkt den fackliga demokratin. Frågan om TTIP anses redan avgjord, varför ingen kritisk debatt på medlems­nivå förs. Det gäller i stort sett alla förbund med Transport­arbetare­förbundet som det mest markerade undantaget. 

Till Publikt sade STs ordförande Britta Lejon i juni i år motsägelsefullt att svenska fack för offentlig­anställda är positiva till frihandel, men samtidigt också: »Hur ska vi veta att offentlig­finansierad verksamhet bedrivs i linje med svenska avtal om det är ett amerikanskt internationellt före­tag som äger det?« 

Det är dags att medlemmar i ST och andra förbund kräver en debatt om TTIP-avtalet.


Jan-Erik Gustafsson, 
Pensionärsmedlem i ST

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.