Annons:
»De brister som kommer fram handlar mycket om ledningsfrågorna«, säger STs avdelningsordförande vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Tilde Wengelin.Bild:Henrik Rosenqvist

Generaldirektör avgår efter kritik

I en enkät uttrycker medarbetarna på Myndigheten för yrkeshögskolan missnöje med generaldirektören och den interna kommunikationen. I dag, måndag, har generaldirektör Pia Enochsson meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid.
Pia Enochsson. Foto: Catharina-Biesert

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, fick nyligen resultatet av den senaste medarbetarenkäten. På nästan varje område är omdömena sämre än vid den förra undersökningen 2011. Bottennappet får området ”samordning mellan avdelningar”, med omdömet 31 på en skala från 0 till 100. ”Intern kommunikation” får det låga betyget 37.

I en enkäten är förtroendet för generaldirektör Pia Enochsson svagt. Sedan 2011 har hennes betyg fallit från 64 till 51 bland nära 100 medarbetarna.

– Undersökningen visar tydligt på brister i samordningen och den interna kommunikationen. Många upplever att de har svårt att påverka besluten, säger STs avdelningsordförande Tilde Wengelin.

Hon pekar också på utfallet när det gäller mjuka begrepp:

– Arbetsgivaren borde verkligen ta tag i de frågor som handlar om att vara stolt över att arbeta på myndigheten. Vi är en ny organisation dit alla sökt sig de senaste åren och borde ligga högre på de områdena. Det är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla vår personal, menar Tilde Wengelin.

Pia Enochsson har inte velat ge några kommentarer om undersökningens resultat till Publikt, utan hänvisar till kommunikationschefen Christer Bergqvist.

Christer Bergqvist anser att resultatet av medarbetarundersökningen är i nivå med hur det ser ut på andra myndigheter och säger att det ännu inte finns beslut om några konkreta åtgärder.

I dag, måndag 17 juni, offentliggör Pia Enochsson sitt beslut att lämna myndigheten ett år innan hennes förordnande gått ut.

Christer Bergqvist förnekar att det finns ett samband mellan de anställdas missnöje med generaldirektören och hennes beslut att hoppa av i förtid:

– Jag tror inte att medarbetarundersökningen har påverkat beslutet. Hon har haft en lång period med tung arbetsbörda.

Avdelningschef Johan Blom går nu in som ställföreträdande generaldirektör tills regeringen utsett en efterträdare till Pia Enochsson.

Det bristande förtroendet för den avgående generaldirektören förklarar Christer Bergqvist så här:

– Kritiken är starkast där förändringarna varit störst. Det är naturligt att kritiken riktas mot den som upplevs som ansvarig för förändringar.

Christer Bergqvist anser att det finns en inbyggd spänning imom myndigheten, då den sysslar med både beviljande och tillsyn. Det skapar i sig ett avstånd mellan avdelningarna.

Det bristande förtroendet för den avgående generaldirektören förklarar Christer Bergqvist så här:

– Vårt arbete med att förtydliga roller och hur vi ska jobba mer effektivt kan vara en förklaring till att man inte tycker att utbytet mellan avdelningarna är detsamma som när vi började, säger han.

STs avdelningsstyrelse ska granska enkäten ytterligare. Den ska också diskuteras i skyddskommittén, säger Tilde Wengelin.

Pia Enochssons avhopp kom som en total överraskning för Tilde Wengelin:

– De brister som kommer fram handlar mycket om ledningsfrågorna. Vi har jobbat med att lösa samordningsproblemen ända sedan myndigheten bildades. Nu hoppas jag att vi kan lösa dem i samarbete med den nya ledningen.

Inlagt av Thomas mån, 06/17/2013 - 22:06
Att säga att medarbetarundersökningen inte påverkade beslutet är troligen inte sant. Hade inte Publikt o SVT lagt fokus på detta med MAU så hade GD sannolikt inte fattat detta beslut nu Internt är detta tydligt då GD bokat möten o planerat för framtiden inom Myh.
Det är ett klokt beslut av GD att lämna sin plats, det bidrar o besparar fler uppsägninhar/angångnas inom myndigheten. Lite nytt hopp börjar spira.

Medarbetare har ofta fått höra att ingen är oersättlig, så även i detta fall. Myh kommer att klara sig bra ändå, och på sikt ännu bättre. Nu finns det möjlighet att förändra bristfälliga saker till det bättre.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Förslaget ska närmast godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
DiggFördjupningNär den nya myndigheten Digg ska samordna arbetet med att göra statsförvaltningen digital är det inte de statsanställdas it-arbetsmiljö som har högsta prioritet. Men generaldirektören Anna Eriksson konstaterar att frågan ändå är viktig: »Vi måste bygga system som är ändamålsenliga för att få ut nyttan av dem.«
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.
KonkurrensverketNyhetRiksrevisionen har inlett en granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Syftet är att granska om konkurrens- och upphandlingstillsynen sker effektivt och om myndighetens ingripanden är välgrundade.
PensionsmyndighetenNyhetJustitieombudsmannen, JO, har inlett en granskning av Pensionsmyndighetens ”okända” mejllåda. Samtidigt har JO upptäckt att den egna myndigheten har e-postadresser med 2 400 mejl från sju år som inte besvarats, skriver Dagens Nyheter.
UtrikesförvaltningenNyhetEn lokalanställd vid den svenska ambassaden i Teheran lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om ett asylsökande par i Sverige, uppger SVT. Händelsen har utretts av utrikesdepartementet.
InformationssäkerhetNyhetVarningen för att ha känsliga uppgifter i utlandsägda molntjänster har väckt mycket diskussion på myndigheterna, säger Daniel Melin på Statens inköpscentral. Inom kort ska han presentera en förstudie om säkra och lagliga webbaserade kontorsstöd i offentlig verksamhet.
ArbetsrättNyhetEuropaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har preliminärt enats om ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU. TCO välkomnar överenskommelsen.
FörsäkringskassanNyhetRegeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att tillhandahålla säker it-drift till andra myndigheter. Nu efterlyser Försäkringskassans it-chef tydligare besked om vilka som ska omfattas.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen har varslat om uppsägning av 124 anställda runt om i landet. Varslet är en direkt följd av minskade anslag i 2019 års budget och minskade uppdrag till myndigheten.
MigrationsverketNyhetEn handläggare vid Migrationsverket har anmälts till personalansvarsnämnden sedan hen i ett e-postmeddelande begärt 100 000 kronor i ersättning av en asylsökande. Handläggaren uppger att det var avsett som ett skämt.
Svenska kraftnätNyhetUlla Sandborgh, chef för Svenska kraftnät, avgår efter de missförhållanden som avslöjats vid myndigheten. Regeringen kritiserar henne för brister i säkerheten i myndighetens verksamhet.
BOLAGSVERKETNyhetFör Bolagsverkets anställda kom arbetsgivarens varsel som en överraskning, enligt STs avdelningsordförande Marica Hammarlund. ”Det är förstås jättetråkigt. Just nu är det ändå ganska lugnt, jag tror att informationen inte riktigt har sjunkit in än”, säger hon.
Statens institutionsstyrelseNyhetArbetsmiljöverket kräver snabba åtgärder för att minska riskerna för personalen när tvångsvårdade får ökad tillgång till internet. Annars hotar ett vite på 100 000 kronor. Bakgrunden är att personal trakasseras på sociala medier.
KriminalvårdenNyhetEtt växande underskott är orsaken till att Kriminalvården nu dragit i gång ett stort sparprogram. Myndigheten har inte gett besked om personalneddragningar, men enligt STs avdelningsordförande Per Sunneborn går det inte att spara på annat än personalkostnader.
ArbetsmarknadNyhetTrots att det finns tecken på en inbromsning i konjunkturen har arbetskraftsbristen inom staten ökat under hösten jämfört med våren 2018. Det visar Arbetsgivarverkets nya konjunkturbarometer.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket stoppar utbetalningar till Errin-programmet, som syftar till att stödja asylsökande som frivilligt återvänder till hemlandet. Stoppet omfattar samarbetet med en lokal organisation i Afghanistan.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har inlett en kartläggning av i vilken utsträckning myndigheter som är skyldiga att bedriva internrevision använder ledningssystem för sin ekonomistyrning.
StatsförvaltningNyhetSedan valet har inga nya myndighetschefer tillsatts, eftersom övergångsregeringen avstått från att fylla vakanserna. I dag saknar elva myndigheter en ordinarie högsta chef. På Regeringskansliet vill man inte svara på hur snabbt nya myndighetschefer kan vara på plats.