Annons:
»De brister som kommer fram handlar mycket om ledningsfrågorna«, säger STs avdelningsordförande vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Tilde Wengelin.Bild:Henrik Rosenqvist

Generaldirektör avgår efter kritik

I en enkät uttrycker medarbetarna på Myndigheten för yrkeshögskolan missnöje med generaldirektören och den interna kommunikationen. I dag, måndag, har generaldirektör Pia Enochsson meddelat att hon lämnar sitt uppdrag i förtid.
Pia Enochsson. Foto: Catharina-Biesert

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, fick nyligen resultatet av den senaste medarbetarenkäten. På nästan varje område är omdömena sämre än vid den förra undersökningen 2011. Bottennappet får området ”samordning mellan avdelningar”, med omdömet 31 på en skala från 0 till 100. ”Intern kommunikation” får det låga betyget 37.

I en enkäten är förtroendet för generaldirektör Pia Enochsson svagt. Sedan 2011 har hennes betyg fallit från 64 till 51 bland nära 100 medarbetarna.

– Undersökningen visar tydligt på brister i samordningen och den interna kommunikationen. Många upplever att de har svårt att påverka besluten, säger STs avdelningsordförande Tilde Wengelin.

Hon pekar också på utfallet när det gäller mjuka begrepp:

– Arbetsgivaren borde verkligen ta tag i de frågor som handlar om att vara stolt över att arbeta på myndigheten. Vi är en ny organisation dit alla sökt sig de senaste åren och borde ligga högre på de områdena. Det är avgörande för att vi ska kunna rekrytera och behålla vår personal, menar Tilde Wengelin.

Pia Enochsson har inte velat ge några kommentarer om undersökningens resultat till Publikt, utan hänvisar till kommunikationschefen Christer Bergqvist.

Christer Bergqvist anser att resultatet av medarbetarundersökningen är i nivå med hur det ser ut på andra myndigheter och säger att det ännu inte finns beslut om några konkreta åtgärder.

I dag, måndag 17 juni, offentliggör Pia Enochsson sitt beslut att lämna myndigheten ett år innan hennes förordnande gått ut.

Christer Bergqvist förnekar att det finns ett samband mellan de anställdas missnöje med generaldirektören och hennes beslut att hoppa av i förtid:

– Jag tror inte att medarbetarundersökningen har påverkat beslutet. Hon har haft en lång period med tung arbetsbörda.

Avdelningschef Johan Blom går nu in som ställföreträdande generaldirektör tills regeringen utsett en efterträdare till Pia Enochsson.

Det bristande förtroendet för den avgående generaldirektören förklarar Christer Bergqvist så här:

– Kritiken är starkast där förändringarna varit störst. Det är naturligt att kritiken riktas mot den som upplevs som ansvarig för förändringar.

Christer Bergqvist anser att det finns en inbyggd spänning imom myndigheten, då den sysslar med både beviljande och tillsyn. Det skapar i sig ett avstånd mellan avdelningarna.

Det bristande förtroendet för den avgående generaldirektören förklarar Christer Bergqvist så här:

– Vårt arbete med att förtydliga roller och hur vi ska jobba mer effektivt kan vara en förklaring till att man inte tycker att utbytet mellan avdelningarna är detsamma som när vi började, säger han.

STs avdelningsstyrelse ska granska enkäten ytterligare. Den ska också diskuteras i skyddskommittén, säger Tilde Wengelin.

Pia Enochssons avhopp kom som en total överraskning för Tilde Wengelin:

– De brister som kommer fram handlar mycket om ledningsfrågorna. Vi har jobbat med att lösa samordningsproblemen ända sedan myndigheten bildades. Nu hoppas jag att vi kan lösa dem i samarbete med den nya ledningen.

Inlagt av Thomas mån, 06/17/2013 - 22:06
Att säga att medarbetarundersökningen inte påverkade beslutet är troligen inte sant. Hade inte Publikt o SVT lagt fokus på detta med MAU så hade GD sannolikt inte fattat detta beslut nu Internt är detta tydligt då GD bokat möten o planerat för framtiden inom Myh.
Det är ett klokt beslut av GD att lämna sin plats, det bidrar o besparar fler uppsägninhar/angångnas inom myndigheten. Lite nytt hopp börjar spira.

Medarbetare har ofta fått höra att ingen är oersättlig, så även i detta fall. Myh kommer att klara sig bra ändå, och på sikt ännu bättre. Nu finns det möjlighet att förändra bristfälliga saker till det bättre.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.