Annons:
Bild:Getty Images
Terminalglasögon
Fördjupning
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Glasögonen kan avhjälpa många problem

Torra ögon, röda ögon, trötta ögon. De symtom som lätt uppstår framför en skärm kan avhjälpas. Det är arbetsgivarens ansvar att bekosta synundersökning och särskilda terminalglasögon när sådana behövs.

– Det kvittar om du jobbar en timme eller åtta. Du behöver se den stunden, säger Git Grönvall, optiker i Malmö, som bland annat arbetar med att prova ut terminalglasögon.

Det är arbetsgivarens ansvar att bekosta synundersökning, och glas­ögon, för anställda som regelbundet arbetar minst en timme om dagen vid en skärm. Synundersökningen går till som vanligt, med tillägget att man även mäter för terminalavstånd, vanligtvis cirka 60 centimeter.

– Du kan inte använda terminalglasögon till att köra bil eller se på avstånd med dem, säger Git Grönvall.

Det är inte bara ögonen som påverkas när synen sviktar framför skärmen. Besvär i nacke, skuldror och rygg är vanliga problem till följd av kompensatoriska arbetsställningar.

– Har du vanliga progressiva glasögon ser du vid en skärm, men du måste lyfta hakan för att komma rätt i synfältet. Det är detta som gett upphov till uttrycket »gamnacke«. Att spara nacke och axlar är en stor anledning till att ha terminal­glasögon.

Allt sitter dock inte i glasögonen.

Annika Mattus Tufvesson är syn­ergonom och specialist på för ögat skonsamma arbets­platser. Grund­läggande är, förklarar hon, att det finns tillräckligt med ljus, utan bländning och utan reflexer i skärmen.

– Det betyder att ljusets mängd ska kunna varieras efter person och behov. En 40-åring behöver ungefär dubbelt så mycket ljus som en 20-åring och en 60-åring nästan dubbelt så mycket som en 40-åring, säger Annika Mattus Tufvesson.

Tipsen som hjälper dig att spara ögonen
1. Blinka. Det fuktar ögonen.
2. Välj glasögon som filtrerar bort blått ljus. All modern belysning, som led, lysrör och skärmar, har en frekvens som ögonen inte är vana vid och som är onödigt ansträngande.
3. Titta upp på något långt borta då och då. Det ger ögat en välbehövlig paus.
4. Undvik reflexer.
5. Håll rätt avstånd: 60 till 80 centimeter.
6. Zooma in. Arbetsmiljöverket rekommenderar en teckenhöjd på 3,5–4 mm på skärm. Många gånger är tecknen inte mer än 2 mm höga.
7. Vinkla skärmen. Man ska se ned minst 20 grader på skärmen och den ska vinklas mot ögonen. Då sänks ögonlocken och ögat håller sig fuktigare. 
 
Rådgivare: Synsam samt synergonomen Annika Mattus Tufvesson vid A-Ergonomi.
31%

31 procent av de tillfrågade i en undersökning gjord av Specsavers 2016 kände till att arbets­givaren ska bekosta nödvändiga terminal­glasögon.

Närprogressiva glas smidigast på jobbet

Med närprogressiva glasögon slipper den som har flera synfel att ständigt ta av sig eller byta glas­ögon. De är ett dyrare alternativ till enkelslipade terminalglasögon och har oftast bildskärmsslipning i mitten, läsavstånd till papper längst ned och »talavstånd« högst upp, förklarar syn-ergonomen Annika Mattus Tufvesson.

Presbyopi

Presbyopi. Det latinska ordet för ålderssynthet, en förändring av ögat som leder till försämrad förmåga att se närbelägna objekt och som ofta gör sig påmind efter 40. Behovet av terminalglasögon uppstår för många då ålderssyntheten kommer.

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.