Annons:
Högskolan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Glöm inte högskolan

Visioner om högskolan vinner inga val i Sverige, skriver Beatrice Högå och Elisabeth Gehrke. De anser att den högre utbildningen förtjänar en mer central plats i debatten.

Det finns i dag i den svenska hög­skolan mer än 300 000 studenter. De läser för att förverkliga sina drömmar, förkovra sig för sin egen skull eller helt enkelt för att de vill ha större chanser att få ett jobb efter avslutad utbildning. Det kan tyckas att den sektor som omsluter närmare 400 000 studenter och anställda och står för en stor del av statens finanser vore intressant att prata om. Det kan också tyckas att de mer än 300 000 studenterna förtjänar att deras utbildning och villkor diskuteras. Det kan tyckas att Sveriges framtida välfärd och konkurrenskraft borde diskuteras mer än vad som sker i dag.

I Sverige vinner inget block val på att lansera sina visioner för högskolan och de satsningar de vill göra för att förbättra den högre utbildningen i Sverige. I Sverige vinner man val på att satsa på vård, skola och omsorg, ett mantra som återkommer vart fjärde år och vars sistnämnda komponent sällan, om inte aldrig, innefattar den högre utbildningen.

Vi tror att det är ett stort misstag. Det är ingen hemlighet att högre utbildning blir alltmer centralt inte bara för Sveriges, utan för alla länders framtid. Detta återkommer flera rapporter till och högre utbildning diskuteras inom EU där man sätter upp mål för att öka utbildningsnivån i medlemsländerna. I Sverige saknas dock debatten om högskolan och visionerna om vart Sverige ska och hur högskolan kan bidra till att ta oss dit. Det vi hör är debatten om skolan och forskningen. Vi ska öka kunskapsnivåerna i skolan och vi ska ha forskning i toppklass som genererar Nobelpris. Lovvärt i allra högsta grad, men en central del ignoreras – den högre utbildningen.

Den svenska högskolan har sedan mitten av nittiotalet fått ökade kostnader som inte kompenserats med utökade resurser för att kunna upprätthålla en hög kvalitet i utbildningen. 

I över 15 år har resurserna urholkats och allt färre kronor kommer studenterna till gagn genom undervisning. Den senaste TCO-rapporten om lärarledd tid visar att andelen studenter som får mindre än sex timmars undervisning per vecka har ökat till hela 35 procent – mer än var tredje student. Det är en utveckling som är högst oroväckande och anmärkningsvärd. Bristen på lärarledd tid är ett växande hot mot utbildningskvaliteten och det riskerar att drabba Sverige under lång tid framöver om inte åtgärder genomförs.

Frågorna kan få mer uppmärksamhet om fler lyfter debatten om kvalitetsbristerna och vikten av högskolan för Sveriges framtid. Just nu utbildas våra framtida lärare, läkare, ingenjörer, sjuksköterskor och handläggare och utredare inom statliga myndigheter. De utbildas i en allt sämre högskola – inte för att lärarna på något sätt är undermåliga, utan för att det saknas resurser att möjliggöra kvalitativa möten mellan lärare och student.

Om vi tror att Sveriges framtida arbetskraft behöver ha en hög kunskapsnivå så måste debatten lyftas och faktiska satsningar göras på den svenska högskolan. Dagens studenter måste få den bästa utbildningen de kan få för att vara rustade inför framtiden.

Vi vill uppmana till er som värnar högre utbildning att lyfta dess vikt i alla sammanhang. Vi måste tillsammans arbeta för att högskolan får de resurser som krävs för att komma på rätt köl igen.

Beatrice Högå, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer.

Elisabeth Gehrke, Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer.

Bli den första att tycka till!
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.