Annons:
Ledare
0 kommentarerTyck till!

Gör din röst hörd

Under 2010 väntar både avtalsrörelse och valrörelse. STs medlemmar kan påverka agendan genom att föra ut sina erfarenheter och åsikter i debatten. Men kampen om utrymmet blir hård.

Det blir ett händelserikt år. Under 2010 kommer vi att följa både avtalsrörelsen och valrörelsen med spänning. Båda blir viktiga för dina och andra anställdas villkor – därför gäller det att påverka dagordningen.

Avtalsrörelsen har redan börjat. Och den ser ut att bli het – inte minst därför att så mycket står på spel. Omkring tre fjärdedelar av landets arbetstagare ska få nya avtal. Arbetsgivarna har gått ut hårt och kräver »nollavtal« utan några garantier för löneökningar.

Fackförbundet ST har gett sina medlemmar möjlighet att tycka till om prioriteringarna i möten på arbetsplatserna och via ett rådslag på nätet. Nu ska de slutgiltiga kraven formuleras. Klart är att det blir ett blankt nej till nollavtal. Men avtalsrörelsen handlar inte bara om en procentsiffra. Även frågor om exempelvis trygghet och fortbildning har en viktig plats.

 

En avtalsrörelse bedrivs i stor utsträckning i medierna. Det gäller att vinna allmänhetens stöd för sina krav. Arbetsgivarsidan jobbar redan hårt på att framställa det som att löneökningar hotar jobb i både privat och offentlig sektor – trots att statliga Konjunkturinstitutets beräkningar visar att även alltför låga löneökningar skulle bromsa tillväxten. Arbetsgivarna talar också tyst om det orimliga i att duktiga medarbetare ska behöva acceptera en reallönesänkning för att rädda krisdrabbade företag och nedskärningsdrabbade myndigheter.

Här kan du göra skillnad. Genom att föra fram de fackliga argumenten, i samtal med kolleger, vänner och bekanta, kanske också i en insändare, en blogg eller i sociala medier som Facebook, kan du bidra till att ge facket stöd för rimliga lönekrav.

Om du dessutom värvar dina arbetskamrater som medlemmar i ST gör du en insats som direkt stärker förbundets krav i lokala och centrala förhandlingar.

 

På samma sätt kan du bidra till att föra upp dina och STs frågor på dagordningen i den kommande valrörelsen. Det som är viktigt för dig och alla andra som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag får inte glömmas bort i valkampen. Frågor som sjukförsäkringen, a-kassan, anställningstryggheten och villkoren för offentlig verksamhet och statliga bolag. Oavsett var dina sympatier ligger kan du påverka politiker av alla färger genom att göra din röst hörd.

Just nu har partierna känselspröten ute. De arbetar med att formulera förslag som kan attrahera din och andras röster i ett val som kan väntas bli tufft och jämnt. Därför är det ett sällsynt bra tillfälle att föra fram sin åsikt. Vänd dig både till medierna och direkt till politikerna. Tala om hur Sverige kan bli ett bättre land och staten en bättre arbets­givare. Alla gynnas av att du delar med dig av dina erfarenheter.

 

Din och dina kollegers röster behöver höras i debatten – både i avtalsrörelsen och i valrörelsen. Och det gäller att ni står på er och kämpar för att få ut ert budskap. Annars riskerar det att drunkna i ett nyhetsflöde som bland mycket annat kommer att upptas av rapporteringen om ett kungligt bröllop. Men 2010 måste kunna rymma också berättelsen om din verklighet. Hjälp till att föra fram den.

Alexander Armiento

chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.