Annons:
Bild:Lotta Sjöberg
DITT JOBB: vikariat
Ditt jobb
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Håll koll på din rätt när du vikarierar

Ett vikariat kan vara ett bra sätt att komma in på en arbets­plats eller pröva nya uppgifter. Men var noga med vad du och arbetsgivaren kommer överens om. Formule­ringarna i anställningsavtalet har stor betydelse för dina rättigheter.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som ersätter en person som inte är i tjänst för tillfället. Maria Malm arbetar på STs telefonrådgivning ST Direkt. Hon påminner om att det ska vara tydligt att arbetet är just ett vika­riat:

– Man ska ju vara vikarie för någon annan. Så om det inte handlar om ett semestervikariat eller en tjänst som väntar på att bli tillsatt behöver personen som man ersätter vara namngiven. Det ska inte vara någon oklarhet där.

Veera Littmarck, som är förbunds­jurist på ST, säger att det också är viktigt hur själva arbetsperioden formuleras i anställningsbeviset. Om du är vikarie under en speciell tidsperiod är regeln att du verkligen ska vara där då.

– Har du till exempel ett kontrakt där det står att du ska arbeta mellan 1 juni och 31 december så är det inte uppsägningsbart, varken från arbets­givarens eller arbetstagarens håll. Om du verkligen skulle missköta dig kan det förstås finnas sakliga skäl för avsked, men det är ovanligt och då gäller samma regler som för tillsvidareanställda.

Om ni i stället har kommit överens om att du ska vara vikarie »dock längst till och med« ett visst datum, kan anställningen avbrytas i förtid – både av dig och av arbetsgivaren. På statliga myndigheter är uppsägningstiden en
månad om du har arbetat i mindre än ett år. Om du har varit där längre än så är den två månader.

Det kan finnas kontrakt som är formulerade på andra sätt. Maria Malm tycker att man ska vara uppmärksam om det inte specificeras någon tids­period alls och be arbetsgivaren att förtydliga vid tveksamheter. Hon tipsar om att det är bra att kontakta den lokala fackliga representanten för att ta reda på vad som gäller för vikarier i eventuella lokala löneavtal på arbetsplatsen – och för att få löne­statistik inför förhandlingen. Kontaktuppgifter brukar finnas i jobbannonsen.

– Det är särskilt viktigt om man kommer till en ny arbetsplats, för då kan det vara svårt att veta vilken lönenivå som är rimlig.

En vikarie ska inte ha lägre lön än and­ra medarbetare med samma arbets­uppgifter och likvärdig kompetens, även om det är arbets­givaren som beslutar om lönen och lönesättningen är individuell, säger Maria Malm.

– Det är definitivt inte anställningsformen som ska ligga till grund för nivån, utan till exempel erfaren­heter och ansvar. Möjligen kan man argumentera för att vikarier snarare ska ligga på en högre lönenivå, med tanke på att anställningsformen är så osäker.

Eftersom ett vikariat ofta sträcker sig över en ganska begränsad tidsperiod är det vanligt att vikarier inte ingår i den ordinarie lönerevisionen.

– I princip har man rätt att försöka förhandla om sin lön varenda dag om man vill. Men det är rimligt att göra det när man förhandlar om kontraktet. Och självklart om man får förändrade arbetsuppgifter.

Som vikarie har du också rätt till exempelvis subventionerad lunch och andra förmåner som kan finnas i lokala eller centrala kollektivavtal, om inte avtalen säger något annat. Du kan kräva sådan kompetensutveckling som behövs för att du ska klara av jobbet och du har samma rätt till semester som alla andra. Om ditt vikariat är kortare än tre månader kan det där­emot hända att du inte får lediga dagar, utan att semester­ersättningen i stället betalas ut med lönen.

– Det finns en lag som ska säker­ställa att alla på arbetsplatsen har rättvisa villkor. Och det är viktigt att komma ihåg att om du som vikarie blir diskriminerad så spelar det ingen roll om det har varit arbetsgivarens avsikt att diskriminera, säger Maria Malm.

Om du har varit vikarie i mer än ett år har arbetsgivaren också skyldighet att senast en månad innan ditt vikariat löper ut informera dig om ifall det finns något mer jobb som kan vara aktuellt för dig. Efter så lång tid har du också före­trädesrätt till tjänster som dyker upp på arbetsplatsen, om du har tillräckliga kvalifikationer. Den företrädes­rätten gäller i nio månader.

Eftersom detaljerna i din överens­kommelse med arbetsgivaren är viktiga är det bra att ha kontakt med facket innan du skriver under, säger Maria Malm. Hon tycker inte att man ska vara rädd för att bli sedd som be­svärlig.

– Arbetsgivare känner till att vikarier har rätt till samma villkor som övriga medarbetare. Så det är inte kons­tigt att man vill försäkra sig om att man får rätt behandling.

6 saker att tänka på vid vikariat
  • Du ska alltid få ett skriftligt avtal – även om du har en ordinarie tjänst på samma arbetsplats.
  • Ett vikariat ska aldrig inledas med en provanställning.
  • Kontakta det lokala facket och ST Direkt för att få reda på vilken lönenivå och vilka förmåner som är rimliga att komma överens om.
  • Titta noga på de exakta formuleringarna om anställningstid och uppsägningstid i anställningsavtalet.
  • Var inte rädd för att ställa krav. Du har rätt till samma arbetsvillkor som övriga anställda.
  • Om du har ett längre vikariat som gör att du får företrädesrätt till kommande tjänster ska du mot slutet av ditt vikariat aktivt anmäla ditt intresse till arbetsgivaren. Gör det gärna i mejl, så att det finns skriftligt dokumenterat.
Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.