Annons:
Hälsa
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Hälsotrend infiltrerar kultur och arbetsliv

Årets bokmässa presenterade sig som »mer hälsosam än någonsin« och aktivitets­armband håller koll på såväl hur vi sover som hur vi rör oss. Hand i hand med hälsotrenden går populärkulturen.
Vad jag pratar om när jag pratar om löpningBild:Norstedts
Gunnar EklöfBild:Dagens Nyheter/TT

Den gamla devisen »Musiken räddade mig från idrotten« kunde inte vara mer ute. Nu är träning och popmusik ett. De hälsoideal som genomsyrar samhället i stort ekar även på topplistorna.

Krönikören Isabelle Ståhl skrev nyligen i Svenska Dagbladet att mycket musik som görs i dag snarare verkar anpassad till löpbandet än dans­golvet.

– Jag tänker bland annat på all repe­titiv taktfast housemusik, och alla musik­videor som utspelar sig på gym och erotiserar träning, säger hon.

Hon ger exempel: Nicki Minajs Anaconda, Britney Spears Work bitch och Tiëstos Work hard play hard.

– Musiken handlar tematiskt om att träna och arbeta hårt, men är också formmässigt anpassad för att ge oroliga kroppar en taktfast rytm att röra sig till, säger hon.

Det är inte första gången som populär­kulturen och den träningscentrerade livsstilen ingår symbios. 

I amerikans­ka 1980-talsfilmer som Dirty Dancing, Heavenly Bodies och Staying Alive är aerobics- och dansstudior spelplatser.

I boken Wellnessyndromet, som släpptes lagom till sommaren, skildrar forskarna Carl Cederström och André Spicer pressen att hålla sig i form, inte minst på arbetsmarknaden. Här finns arbetsgivare som Kalmar Vatten, där de anställda riskerar lägre lön om de inte går till gymmet, och Chica­gos skol­distrikt där vägran att avslöja sin vikt straffas med löneavdrag.

– Fascinationen för den sunda kroppen är inget nytt. I Sverige har den länge ingått i folkhemsidén. Det som händer nu är att den möter den entreprenö­riella kultur som har letat sig in på alla ställen, från förskolan till Arbetsförmedlingen, säger Carl Cederström.

Det mötet, menar han, har resulterat i att kroppsdisciplin kommit att bli en förutsättning för framgång. Genom denna »välmåendeideologi« framställs hälsa – som egentligen är avhängigt en rad faktorer, många utom vår kontroll – som resultatet av enbart personliga val. Hur provocerande en ohälsosam livsstil kan vara är något han har egna erfarenheter av, berättar Carl Cederström.

– För ett antal år sedan rökte jag. Det blev mer och mer omöjligt, både personer jag kände och inte kände kommenterade det. Vid ett tillfälle satt jag på en bänk med en hund som jag passade, när det kom fram en tant och började skrika på mig. Jag förstår fortfarande inte varför det skulle vara så fruktansvärt att röka nära en hund, men jag sög ändå åt mig och kände mig som en väldigt dålig person.

De senaste åren har en stark löptrend spridit sig över landet och den har också gjort avtryck i modet. Löpartajts och springskor passerar obemärkt som vardagsklädsel på både skolor och många arbetsplatser. Och träningsbranschen lånar i sin tur attribut från nattklubbar och musikscener. Midnattsloppet – som genomförs efter mörkrets inbrott i flera städer – hyr in dj:ar och ordnar avancerade ljusshower.

Isabelle Ståhl ser, liksom Carl Cederström, uppluckringen av gränsen mellan arbete och fritid som den utlösande faktorn för hälsotrenden.

– Människor nämner i dag ofta fysis­ka prestationer på gymet eller ett mara­ton i sitt cv. Det räcker inte att ge arbets­givaren sitt arbete, man måste också erbjuda sin person och visa att man är psykiskt stark, uthållig och posi­tiv, vilket man anses bli av regelbunden träning, säger hon.

I år presenterade sig årets bokmässa i Göteborg som »mer hälsosam än någonsin« och inrättade en särskild scen just för temat hälsa och livsstil. Många år har uppenbarligen gått sedan arbetar­författaren Ivar Lo Johansson skrev sin pamflett Jag tvivlar på idrotten där »idrottsdåren dör, rättvist, av infekterat skoskav uppkommet genom onödig löpträning«. De svenska författarna Lena Andersson och Ludvig Rasmusson, liksom amerikanska Joyce 
Carol Oates
, är bara några av de kulturpersonligheter som i dag identifierar sig som löpare. Den japanska kultförfattaren Haruki Murakamis bok Vad jag pratar om när jag pratar om löpning har blivit en bestseller.

Gunnar Ekelöf beskrev ruset som något positivt, något kreativt och värdefullt, men jag hör sällan unga skapande personer säga sig längta efter ruset. I dag är tidningarna i stället fulla av reportage om löptränande författare, säger Isabelle Ståhl.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.