Annons:
Fredrik Rodin har inga planer på att flytta till Katrineholm. "Det kommer inte att hända. Min fru har arbete här och vi har stabiliserat oss i Solna."Bild:Elis Hoffman
strålsäkerhetsmyndigheten
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Han tänker inte flytta från Solna

Nästa år ska cirka halva arbetsstyrkan på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna få sina jobb flyttade till Katrineholm. "Arbets­moralen sjönk väl till någonstans på parkettnivå", säger ST-medlemmen Fredrik Rodin om regeringens flyttbesked.
Michael Wallin, ordförande ST inom Strålsäkerhetsmyndigheten.Bild:Elis Hoffman

Fredrik Rodin har jobbat som it-utvecklare på Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna sedan 2012. Nästa år är det förmodligen slut med det.

I slutet av augusti kom beskedet att regeringen flyttar delar av verksam­heten till Katrineholm.

– Arbetsmoralen sjönk väl till någon­stans på parkettnivå. Jag tror att många inte känner sig lika viktiga längre, säger Fredrik Rodin.

Enligt regeringens beslut ska en så stor del som möjligt av myndig­heten ha flyttat i slutet av nästa år. Civil­minister Ardalan Shekarabi, S, nämnde siffran 120 anställda på presskonferensen. Myndigheten har omkring 300 anställda.

Michael Wallin, ordförande för ST inom Strålsäkerhetsmyndigheten, säger att omlokaliseringen kommer att påverka strålsäkerheten i hela Sverige.

Enligt de signaler som han har fått vill flertalet av de anställda varken flytta eller pendla de runt 15 milen till Katrine­holm.

– Det är en smärre katastrof för myndigheten och verksamheten. Vi har svårt att rekrytera som det är redan här, och det kommer inte att bli bättre i Katrine­holm, säger Michael Wallin.

Det är få i Sverige som har rätt kompetens, förklarar han.

Bland platsannonserna på myndighetens hemsida efterfrågas högskole­kompetens till tjänster som radon­fysiker och inspektörer av kärnkraftverk.

– Nyutexaminerade kan säkert lockas att pendla, men risken då är att myndigheten blir en genomkörsport till något annat jobb, säger Michael Wallin.

Ett annat problem, menar han, är att byggnaden i Solna blir för stor efter flytten. Nyligen tecknades ett sexårigt hyreskontrakt.

– Vasakronan har andra tomma loka­ler här som de har svårt att hitta hyresgäster till, så jag har svårt att tänka mig att de bara vill skriva om kontraktet hur som helst, säger han.

It-utvecklaren Fredrik Rodin vill inte flytta till Södermanland.

– Det kommer inte att hända. Min fru har arbete här och vi har stabiliserat oss i Solna. Visst har jag ett jobb om vi flyttar till Katrineholm, men det har inte hon, säger han.

Med barn på låg- och mellanstadiet kan han inte heller tänka sig att pendla. Det blir en ohållbar situation, menar Fredrik Rodin.

Generellt tycker han att regeringen gör fel som omlokaliserar befintliga myndigheter.

– Regeringen borde tänka att all nyetablering och eventuell utbyggnad av myndigheter bör placeras utan­för Stockholm. Som det är nu blir verksamheten lidande. Det kommer att bli svårt att omlokalisera Strålsäkerhetsmyndigheten utan att det påverkar verksamheten, säger Fredrik Rodin.

Sju myndigheter påverkas
  • Myndigheten för kultur­analys: Hela myndigheten med drygt tio anställda flyttas till Göteborg.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Hela myndigheten med knappt 70 anställda flyttas till Växjö.
  • Polarforskningssekretariatet: Myndighetens säte och knappt 20 tjänster flyttas till Luleå.
  • Strålsäkerhetsmyndig­heten: Myndighetens säte och cirka 120 av drygt 300 tjänster flyttas till Katrineholm.
  • Svenska ESF-rådet: Myndighetens säte och 65 av cirka 120 tjänster flyttas till Gävle.
  • Tillväxtverket: 20 av drygt 400 tjänster flyttas till Östersund.
  • Universitets- och högskole­rådet: 15 av knappt 300 tjänster flyttas till Visby.
Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.