Annons:

Handla med ansvar

Genom att ställa krav vid inköp av varor och tjänster kan konsumenter, företag och myndigheter driva på för rimliga villkor för dem som producerar dem. Staten borde vara en föregångare i det arbetet.
Med sina inköp kan konsumenten påverka samhället. Det är ingen ny tanke. Hotet om köpbojkott har länge varit ett verktyg i kampen för goda arbetsvillkor och global rättvisa.

Ställda inför ett tydligt val väljer många ett flygbolag som ger kabinpersonalen rimliga löner och arbetsvillkor även om det kostar lite mer. Få vill bära kläder sydda av barn som arbetar under slavliknande förhållanden.

Rättvisemärkning är en smart idé som gör det lättare att välja varor som tillverkats med respekt för mänskliga rättigheter. Konceptet föddes i Holland på 80-talet och vinner långsamt mark i Sverige. I dag går det att hitta rättvisemärkt frukt, kakao, kaffe, te, ris och bomull i affärerna.

Det är en glädjande utveckling. Men även om svenskarnas samlade kundvagnar är en hyfsad plattform för påverkan räcker det inte. Även företag och myndigheter måste ställa krav på vad de köper. Och intresset får inte stanna vid innehållet i kaffeautomaten och fruktkorgarna.

Vi tycks vara på rätt väg. Många företag har börjat titta närmare på sina underleverantörer – om inte annat som ett sätt att minska risken att drabbas av obehagliga avslöjanden.

I bästa fall går det att på detta sätt skapa en motkraft mot den globala marknadens ständiga prispress, ett samvete som ställer besvärliga frågor om jämställdhet, organisationsfrihet och arbetsvillkor.

Den offentliga sektorn borde vara en föregångare i den utvecklingen. Så är det knappast i dag. P1-programmet Kaliber berättade nyligen om hur stora mängder kinesisk sten importeras till Sverige. Bland slutkunderna finns flera svenska kommuner.

Kaliber rapporterar om hur man på de kinesiska stenfabrikerna arbetar utan skyddsutrustning i en miljö av buller och livsfarligt stendamm. Hundratusentals kinesiska arbetare har drabbats av silikos – stendammslunga.

En del debattörer tycker det är fel att lägga sig i de kinesiska arbetarnas villkor. De ser krav på en rimlig arbetsmiljö som förtäckta handelshinder och hävdar att Kinas och många andra länders möjlighet att konkurrera bygger på produktion till absolut lägsta kostnad.

En sådan argumentation är oerhört cynisk. Även om vi knappast kan kräva att hela världen omedelbart ska införa kollektivavtal på svensk nivå måste vi kunna begära att människor inte tvingas offra liv och hälsa för den ekonomiska utvecklingens skull.

Nyligen krävde TCO att svenska myndigheter ska ta fram en uppförandekod för sin upphandling från utlandet. »Stat, kommun och landsting som handskas med skattepengar har ett särskilt ansvar för att utländska arbetare som framställer de inköpta varorna ska ha rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö« skriver centralorganisationen – och det är lätt att instämma.

Facket kan spela en viktig roll som pådrivare och blåslampa inom den offentliga sektorn. Ett första steg är att ställa de kritiska frågorna och på så sätt föra upp ämnet på agendan.

På så sätt kan våra gemensamma skattepengar – på samma sätt som vår personliga matbudget – verka i riktning mot schysstare arbetsvillkor världen över.

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.