Annons:
Stefan Lundgren, en av Riksrevisionens nya riksrevisorer. Bild:Casper Hedberg
RIKSREVISIONEN
Fördjupning
AVLinus HellerstedtTyck till!

Hans uppdrag: återupprätta förtroendet

Jävsmisstankar, chefstjänster som lovats bort i förväg och intern kritik mot ledningen. Turerna var många när Dagens Nyheters granskning ledde till att alla tre riksrevisorer avgick. Stefan Lundgren hade planerat att gå i pension, men nu är han en av dem som ska återupprätta förtroendet för Riksrevisionen.

I grå kostym, rutig skjorta och slips tar Stefan Lundgren plats i mitten av det ovala mötesbordet. Kostym är en outfit han egentligen hade tänkt att snart skippa till vardagsklädsel. Men när riksdagens konstitutionsutskott hörde av sig för att be honom plocka upp stafettpinnen på Riksrevisionen fick han ändrade planer. Överraskande, enligt honom själv.

– Det fanns inte på min karta att jag ens skulle överväga ett nytt jobb och än mindre att det här skulle vara aktuellt. Jag fyllde 65 i januari och var helt inställd på att slutföra mitt dåvarande uppdrag och sedan gå i pension. Inte att åta mig ett nytt jobb med en mandatperiod på sju år, säger Stefan Lundgren.

Sju år till. Hur tänker du kring det?

– Ja, då har jag tre år kvar till 75 och det var ju det som Reinfeldt sade… Nej, men jag tycker väl att det är intressant att man överväger att ta tillvara på folks kompetens även efter det att man är 65 eller 67. Det är någonting vi kanske kommer få se mer av fram­över. Folk lever längre i dag än vad man gjorde när pensionsåldern infördes, och jag tror att många både vill och har förmågan att fortsätta jobba några år till.

Sommaren 2016 avslöjade Dagens Nyheter att dåvarande riksrevisorn Ulf Bengtsson hade lagt sig i en granskning av Länsstyrelsen i Skåne län, trots att han inte var ansvarig för den.

Under Ulf Bengtssons tid som generaldirektör för Arbetsgivarverket hade myndigheten gett råd om hur länsstyrelsen skulle agera i det granskade ärendet.

Några dagar senare meddelar riksrevisor Susanne Ackum att hon slutar, strax innan Dagens Nyheter publicerar uppgifter om att hon delat information om Riksrevisionens granskningar med utomstående. Hon har också rekryterat tidigare kolleger på Regeringskansliet till Riksrevisionen, genom att lova bort tjänster innan de utlysts. De nya cheferna fick dessutom betydligt högre lön än sina arbetskamrater.

Flera av dem som anställdes då jobbar fortfarande kvar. Men det utgör inte något problem, enligt Stefan Lundgren.

– De som anställdes är väl skickade och väl kompetenta för sitt jobb. Och det är min uppfattning att den åsikten delas brett här i huset, säger han.

Men finns det inte en uppenbar risk för konflikt i och med att de jobbar kvar?

– Jag har inte riktigt uppfattat att det är person­anknutna konflikter på det sättet. Sedan kan det möjligtvis finnas lite olika åsikter om inriktningen på verksamheten, men jag tror att man ska skilja på sak och person.

Någon månad efter att Susanne Ackum lämnat sin post slutar även Ulf Bengtsson. Kort därpå publiceras uppgifter om att han har lagt sig i ännu en granskning som han inte var ansvarig för, den av Statens servicecenter.

Under hösten meddelar även riksrevisor Marga­reta Åberg att hon slutar så snart ersättarna är rekryterade. I mars avled hon efter en tids sjukdom.

Stefan Lundgren säger att han inte har haft kontakt med någon av sina företrädare, förutom att han träffade Ulf Bengtsson i dörren på tåget till Örebro för en tid sedan.

– Han gratulerade mig väldigt kort och önskade mig lycka till. Man hinner inte prata så mycket när den ene går av och den andre går på tåget, säger han.

Med tanke på hur det gick för dina företrädare, varför vill du ha jobbet egentligen?

– Jag tror att jag med min bakgrund har möjligheter att bidra till en konstruktiv och bra utveckling här på Riksrevisionen.

Du kommer senast från posten som generaldirektör på SCB. Vad tar du med dig från den tiden in i ditt nya uppdrag?

– Att det är viktigt med ordning och reda på en myndighet. Vi hade en del bekymmer med kvaliteten i statistiken och fick ganska skarp kritik av Riksrevisionen i början på 2010 när jag var helt ny på SCB. Så jag har erfarenhet av att jobba med att säkerställa kvalitet. En viktig del i det är att det ska vara ordning i interna dokument och styrande rutiner. Det tror jag är en erfarenhet som jag kan ha nytta av här.

Där var du ensam generaldirektör. Nu är ni tre myndighetschefer?

– På SCB har jag haft en biträdande general­direktör, men skillnaden är att det i slutänden ändå var jag som bestämde allting. Här får vi ha lite fler gemensamma diskussioner. Jag tror att det kommer att gå bra. Lagstiftningen medger ändå att vi har en betydande självständighet inom våra bestämda ansvarsområden.

Hade du hellre varit själv?

– Nu är det bestämt att det ska vara tre riks­revisorer och jag tycker att det finns en poäng med att ha två kolleger att diskutera och bolla tankar och idéer med. Det är ganska viktigt att man inte är helt ensam i sitt beslutsfattande.

Du är administrativt ansvarig riksrevisor. Betyder det att det egentligen är du som är chefen?

– Nej, det kan man inte tolka det som. Vi är tre riksrevisorer som är utsedda att leda den här myndigheten, men jag har det administrativa ansvaret. Jag köper möbler och block och sådant där, säger Stefan Lundgren.

De tre tidigare riksrevisorerna drog omedelbart i gång en omorganisation när de tillträdde 2015. Publikt har tidigare rapporterat om hur ett nytt arbetssätt, en ny organisation och nya chefer presenterades i en strid ström. Medarbetarna kände sig kritiserade och hela processen ledde till att fler än var tionde anställd slutade.

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, som fick i uppdrag att utreda ledningens agerande, kom fram till att förändringsarbetet drivits för hårt och utan hänsyn till medarbetarna och den befintliga verksamheten. Något som i sin tur ledde till att förtroendet för myndigheten stukades och att flera anställda slutade.

Under intervjun återkommer Stefan Lundgren också flera gånger till att personalomsättningen på Riksrevisionen har varit hög det senaste året. Men han ser ingen anledning till att göra ännu en omorganisation, även om det kan bli aktuellt med vissa förändringar. I så fall handlar det i första hand om att skapa tydlighet genom att uppdatera »interna styrande dokument«, förklarar han.

– Helt enkelt en sådan process som man brukar ha på en myndighet när man genomför organisations­förändringar. Så att folk känner att de åtminstone har ett ord med i laget. Sedan kanske det ändå inte blir som de hade tänkt sig, men vi ska i alla fall inte hamna i ett läge där personalen känner sig överkörd, säger Stefan Lundgren.

Och hur ska du återupprätta allmänhetens för­troende för Riksrevisionen?

– Grunden för att återskapa det förtroendet är att vi har en bra fungerande verksamhet. Sedan ska vi också jobba ordentligt med att säkerställa att vi har en intern förvaltningskultur som är en förebild i statsförvaltningen. Så att vi alltid gör saker på rätt sätt här. Och det jobbet har vi redan satt i gång, säger han och återkommer till de »interna styr­dokumenten«.

Efter ett kliv ut från mötesrummet och två steg rakt över korridoren står Stefan Lundgren i kontoret som tidigare var företrädaren Margareta Åbergs. Den korta sträckan illustrerar den stora skillnaden mellan hans nya och tidigare uppdrag. Riksrevisionen är en betydligt mindre myndighet än SCB.

– Man kanske till och med kan lära sig känna igen alla medarbetare med tiden, säger Stefan Lundgren.

Stefan Lundgren

Född 1952, uppvuxen i Sandared utanför Borås.

Har en doktorsexamen i national­ekonomi och var senast general­direktör för Statistiska centralbyrån, SCB. Innan dess vd för Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS. Har även jobbat sju år på finans­departementet.

Följer hemtraktens lag Elfsborg i fotboll och gillar att läsa. Både skönlitteratur och historia.

Tre nya riks­revisorer
  • Stefan Lundgren, tidigare general­direktör för SCB, är administrativt ansvarig riksrevisor och leder granskningar inom bland annat försvaret och rättsväsendet.
  • Helena Lindberg, tidigare general­direktör på MSB, ansvarar för granskningar inom bland annat kultur-, vård- och utbildningsområdet.
  • Ingvar Mattson, före detta generaldirektör på Statskontoret, har hand om granskningsområden som energi, kommunikationer och bistånd.
Bli den första att tycka till!
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
DelpensionNyhetAvtalet om statlig delpension ska hjälpa fler att stanna kvar längre i arbetslivet. Men myndigheterna tillämpar det väldigt olika. Karin Fast Aronsson på Länsstyrelsen i Värmlands län sökte delpension och fick nej. Då sade hon upp sig.
PolisenNyhetPolisen ska växa med över 10 000 medarbetare. Det innebär att myndigheten kommer att behöva rekrytera många civil­anställda. Nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg säger till Publikt att han tänker jobba mycket med att inkludera både civilanställda och poliser.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.