Annons:
Sten Heckscher, förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, skriver i en debattartikel i SvD att det kan vara olagligt att ge Ann-Marie Begler sparken från Försäkringskassan. Foto: Anna Hartvig/Södertörns högskola och Försäkringskassan.
Försäkringskassan
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Hanteringen av Ann-Marie Begler får kritik

Regeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.

Sten Heckscher, tidigare rikspolischef, näringsminister, S, och pensionerad ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen är noga med att poängtera att han både varit chef till, och är vän med, Ann-Marie Begler.

Han är dock kritisk till regeringens agerande. I en debattartikel i Svenska Dagbladet för han fram att det kan vara olagligt att ge Ann-Marie Begler sparken från Försäkringskassan. Han hänvisar till lagen om anställningsskydd, loa, där det står att regeringen får flytta en generaldirektör "om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa". Att sparka en myndighetschef för att man vill ha en annan typ av ledarskap är knappast "objektivt godtagbara" skäl, som det står i förarbeten och i uttalanden av KU, skriver Sten Heckscher. Han hänvisar också till skrivningar om att bestämmelsen "bör ses som en undantagsregel som ska tillämpas bara när det uppkommit ohållbara situationer".

Sten Heckscher konstaterar att det knappast kan vara en ohållbar situation för myndigheten när regeringen i form av ansvarig minister, socialminister Annika Strandhäll, S, uttalat sig om att Ann-Marie Begler gjort det hon satts till att göra och att hon verkar vara respekterad av myndighetens anställda.

Om det inte är olagligt att avsätta en myndighetschef på det här sättet så är det åtminstone ett klart olämpligt beslut ”och ett hot mot bland annat andra befintliga och blivande myndighetschefers integritet”. Hur ska de våga tala ”sanning till makten”, skriver Sten Heckscher.

Tidigare har även Försäkringskassans internrevisor Tamas Osvath gått ut i en debattartikel i Svenska dagbladet och kritiserat beslutet att ge Ann-Marie Begler sparken. Han konstaterade att om "beslutet på något plan skulle vara sakligt grundat så synes det föga troligt att internrevisionen helt skulle sakna kunskap om detta.". 

”Regeringens beslut att avskeda Ann-Marie Begler är olyckligt på många olika plan och ytterst undergräver det förtroendet för vår demokrati och tilltron till den svenska statsförvaltningen”, skrev han.

Alliansen har bjudit in socialminister Annika Strandhäll till socialförsäkringsutskottet 29 maj för att ställa frågor om regeringens agerande kring Ann-Marie Begler.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt talar för att Sverige får en ny regering med Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som C och L träffat med regeringspartierna S och MP innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
Miljö- och energidepartementetNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
Offentlighet och sekretessNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.