Annons:
"Det blir ett sådant engagemang, sådana livliga diskussioner, sådan delaktighet", säger Anne-Margarethe Hjalmarsson på Skatteverket i Malmö om Skatteverkets system för internutbildningar. Bild:Julia Lindemalm
Skatteverket
På jobbet
AVElin Ekselius0 kommentarerTyck till!

Här är medarbetarna lärare åt varandra

Nästan 400 av Skatteverkets drygt 10  000 medarbetare är lärare åt sina kolleger. De flesta av dem lägger mellan 10 och 25 procent av sin arbetstid på att leda utbildningar om allt från presentationsteknik till mervärdesskatt.

Anne-Margarethe Hjalmarsson, ST-medlem och HR-konsult på Skatte­verket, är själv lärare på deltid och väldigt positiv till myndighetens system:

– Det är en fantastisk kunskaps­organisation. Det blir ett sådant engage­mang, sådana livliga diskussioner, sådan delaktighet!

Myndigheten erbjuder en uppsjö av medarbetarledda utbildningar, om till exempel skattebrott, taxering och revi­sion. Anne-Margarethe Hjalmarsson håller i arbetsmiljöutbildningar för chefer, skatteinformatörsutbildningar, kurser i framförandeteknik, utbildningar för den som ska handleda nya medarbetare – och en peda­gogisk utbildning för den som själv ska bli lärare.

– Många av de här ämnena kan jag ju från jobbet. Annat har jag lärt mig tidigare i livet, genom kurser och andra erfarenheter. Dessutom är det väldigt god framförhållning, så man hinner förbereda sig väl. Nu vet jag till exempel redan vilka kurser jag ska hålla nästa år, säger hon.

Det finns olika typer av pedagogiskt stöd för lärarna, men sakkunskapen behöver de själva ha.

Också Ing-Marie Sandin, avgående ordförande för ST-avdelningen på myndigheten, är i princip positiv till lärarsystemet – men konstaterar att lärarna ofta lägger ned en hel del fritid på förberedelser.

– Jag tycker att man ska få betalt för allt arbete man lägger ned, och tidigare har vi haft en del diskussioner om detta. Men de flesta som har sådana här uppdrag nu verkar vara nöjda. Man jobbar ju bra med utvärderingar också, så man vet att lärarna verkligen är bra. 

Johan Arvidsson, som är chef på Skatteverkets sektion för kompetensutveckling, ser flera fördelar med att medarbetare kombinerar rollen som lärare med sitt ordinarie arbete.

– Lärarna fortsätter att vara i kärnverksamheten. Det gör att kompetensutvecklingen inte blir ett eget spår i arbe­tet, och lärarna har lätt att relatera till hur det ser ut i verksam­heten. De kan organisationen och förstår diskussionerna.
Anne-Margarethe Hjalmarsson tycker att hon själv får ut mycket av uppdraget:

– Man brukar säga att man lär så länge man lever, men jag brukar säga att man lär så länge man har elever.

Råd när medarbetare ska bli varandras lärare
  • Planera väl innan ni sjösätter systemet. Gör en ordentlig inventering av era behov och lyssna noga på vad medarbetarna vill ha och behöver. 
  • Förankra förslaget ordentligt i organisationen innan ni startar. 
  • Arbeta med god framförhållning och långsiktighet. Då är det lättare att rekrytera lärare och de får möjlighet att förbereda sig väl. Inventeringen av behoven behöver sträcka sig flera år framåt för att hinna anpassa utbildningarna. 
Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.