Annons:
På Swedavia i Luleå finns rutiner för att ta hand om idéer till förbättringar. ”Det är kanske inget revolutionerande, men det gör skillnad”, säger ST-medlemmen Aron Hansson.Bild:Simon Eliasson
Fördjupning
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Här får idéerna luft under vingarna

Små förbättringar som gör stor skillnad i vardagen. Ett nytt sätt att ta hand om förslag har lett till att idéerna börjat strömma in från de anställda på flygplatsen i Luleå. Nu har arbetssättet spridits vidare i hela Swedavia.

Kablar som dräller på golvet eller kommunikation som inte går fram. Små saker som skaver i vardagen, men som man tidigare kanske mest har suckat över. Nu gör man oftare något åt sådana problem på det statliga bolaget Swedavias flygplatser.

Det nya arbetssättet började införas på Luleås flygplats 2017. Då skapades en webbtjänst där medarbetare enkelt kan lämna förslag. Samtidigt utsågs förbättringsledare i flygplatsens fyra team. De träffas varannan vecka för att gå igenom de idéer som kommit in.

ST-medlemmen Aron Hansson, som jobbar som arbetsplanerare, är en av förbättringsledarna. Han berättar att många av förslagen handlar om relativt enkla saker. Som bildskärmen vid bandet där man röntgar gods, till exempel. Förut stod den på ett stativ på golvet, och det gick inte att köra vagnar ända fram till röntgenmaskinen.

Personalen fick i stället lyfta sakerna, och det fanns en risk att snubbla på datorns sladd som låg rakt över golvet.

Ett par veckor efter att ett förslag till förändring tagits upp i förbättringsgruppen monterades skärmen på en ledad arm på väggen, och kablarna på golvet är borta.

– Det är kanske inget revolutionerande, men det gör skillnad för dem som jobbar där, säger Aron Hansson.

När förbättringsledarna går igenom förslagen i den digitala tjänsten skriver de in vem som är ansvarig och när förslaget ska vara genomfört. På så sätt kan den som lämnat förslaget se vad som händer.

– Om vi inte går vidare med förslaget skriver vi det också, och berättar varför.

Aron Hansson tror att återkopplingen är viktig.

– Då känner man sig delaktig. Får man inte veta vad som händer är det kanske inte så kul att lämna förslag.

Det digitala förslagssystemet används numera inom hela Swedavia. Därmed kan alla anställda läsa allas förslag. Och den centrala ledningen kan se när en idé kommer upp från flera håll.

– Någon här i Luleå hade lämnat in ett förslag om att köpa in en städrobot för att förenkla städningen. Sedan hade andra tydligen kommit med samma förslag. Nu har vi fått veta att vi ska få testa. Faller det väl ut kanske det blir standard i hela företaget, säger Aron Hansson.

Henrik Söderlund, chef för ett av teamen på flygplatsen i Luleå, tycker att det nya sättet att arbeta fungerar över förväntan:

– Det kommer in förslag hela tiden. Förra året genomförde vi 90 förbättringar som kom in från personalen. Året innan var det 67.

STs avdelningsordförande inom Swedavia, Robert Olsson, menar att alla vinner på det nya sättet att samla in idéer från golven runt om i företaget:

– Det är ju de som jobbar därute som ser problemen. De har ofta bra förslag som kan förbättra arbetssituationen för många.

Så kan ni ta vara på förslag om förbättringar

● Utse personer med ansvar för att ta emot och gå igenom alla förslag.

● Sätt tidsgränser för när saker ska vara genomförda.

● Återkoppla till den som lämnat förslaget.

Bli den första att tycka till!
LÖNNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.