Annons:
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Hård kritik mot Jämställdhetsmyndighetens ledning

Hård arbetsbelastning, brist på struktur i arbetsmiljöarbetet och brister i ledningen är förklaringar till det katastrofala resultatet i Jämställdhetsmyndighetens medarbetarenkät, tror STs avdelningsordförande Lena Bjurving.

Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg startade sin verksamhet i januari i år. Som Publikt rapporterat ger medarbetarna nu en mycket mörk bild av sin arbetsmiljö och arbetssituation i en medarbetarenkät. Bland annat säger hälften att de har sömnproblem och att de löper risk för utmattning/långvariga stressproblem.

STs avdelningsordförande Lena Bjurving säger att de röda siffrorna inte var helt oväntade.

– Man kunde ana det, många säger att de inte mår bra.

Hon gissar att svaren till någon del kan bero på att många handläggare är experter på frågor om jämställdhet och maktutövning, och att de förväntat sig att myndigheten skulle ha strukturer för att hantera arbetsmiljöproblem. Sådana har saknats men håller på att utvecklas.

– Man har inte prioriterat att bygga strukturer, och de två personer som arbetat med HR-frågor slutade före sommaren. Exempelvis hade vi länge bara tre av fem chefer på plats, och bara en i kärnverksamheten.

En tydlig prioritering har i stället varit att Jämställdhetsmyndigheten ska leverera rapporter och underlag.

– Samtidigt har vi varit underbemannade, så arbetsbelastningen har varit väldigt tuff, säger Lena Bjurving.

Även ledningen får negativa omdömen i enkäten. Drygt två av fem svarar att ledarskapet inte är rättvist, och nästan lika många anser att stödet från chefen inte är bra. Kanske än allvarligare är att hälften uppger att de lagt märke till mobbning eller trakasserier. En av fem säger sig ha varit utsatt själv.

– De siffrorna talar ett tydligt språk, säger Lena Bjurving. Det finns helt klart brister i ledningen. Det är allvarligt och bekymmersamt.

Marie Martinsson, pressansvarig och utredare på STs kansli, riktar också kritik mot ledningen.

– Generaldirektören har uppenbarligen inte tagit itu med de problem som myndigheten har.

Generaldirektören Lena Ag menar dock att hon har agerat.

– Jag anade en oro bland medarbetarna i våras och tog därför initiativ till enkäten som genomfördes i augusti. Jag blev ganska chockad över resultaten. Samtidigt får vi också mycket positiv feedback, så det är inte helt lätt att tyda svaren.

Hon håller med om att fokus har legat på kärnverksamheten.

– Vi har ett väldigt digert regleringsbrev, och vi har levererat på det. Det är möjligt att det handlar om mitt ledarskap. Jag kan vara lite för pådrivande, för ivrig, och jag beklagar verkligen om medarbetarna inte har fått tillräckligt utrymme. Jag tar detta på stort allvar.

Hon säger att ledning, skyddskommitté och fackliga företrädare är engagerade i en dialog, som även inkluderar fördjupade diskussioner på avdelningarna med alla medarbetare.

– Vi behöver gå till botten med det här, hitta smärtpunkten. Och det måste få ta sin tid. Jag vill att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet.

STs Lena Bjurving hoppas också att problemanalysen ska ge resultat.

– Den pågår för fullt just nu.

 

 

 

 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.