Annons:

Höga krav på cheferna

Medarbetare och medborgare har ett intresse av att staten har skickliga chefer. Hur de ska rekryteras är inte självklart. Men att staten måste vara jämställd även i toppen är ett krav.

De högsta cheferna inom staten har ett stort ansvar. De ska genomföra den politik som vi gemensamt, i demokratisk ordning, beslutat om. Till sin hjälp har de stora summor skattepengar och många tusen anställda. Som chefer har de också det yttersta ansvaret för att medarbetarna har rimliga arbetsvillkor och möjlighet att utvecklas i jobbet.

Vi har rätt att ställa mycket höga krav på en myndighetschef. Det innebär också att vi måste vara beredda att ge den som är kan tänka sig att ta det tuffa uppdraget en skälig ersättning. Få skulle nog ta på sig pressen utan att det märktes i lönekuvertet.

Vad som är en rimlig generaldirektörslön kan man självklart ha olika uppfattning om. I dag tjänar den högst betalde myndighetschefen 125 000 kronor i månaden. För många anställda i staten framstår nog en sådan lön som astronomisk. Men en näringslivschef med motsvarande ansvar skulle tjäna mer.

Med största sannolikhet måste staten betala hjälpligt konkurrenskraftiga löner för att ha chans att locka de bästa ledarna. Det bidrar också till att lägga fast en princip som bör gälla alla medarbetare: Skickliga och ansvarstagande personer bör också få en rimlig lön för sin möda.

 

Inte bara myndighetschefernas löner, utan också frågan om hur de ska rekryteras, är föremål för ständig debatt. Regeringen beskylls ofta för att utse alltför många före detta politiker till chefer i staten. Men även om det är lätt att plocka billiga poäng på en sådan linje går det knappast att bortse från att den som arbetat inom politiken ofta har en för jobbet värdefull kunskap om politik, förvaltning och ledarskap. Nej – problemet är snarast att många misstänker att det är politiska lojaliteter snarare än kunskapen i sig som ger jobbet. Det bidrar till att minska förtroendet för myndigheterna på ett olyckligt sätt.

 

I en undersökning beställd av Fackförbundet ST svarade sju av tio att systemet borde ändras så att de högsta chefstjänsterna inom staten tillsätts i ett öppet förfarande. Det går att se fördelar med ett sådant system. I dag saknas insyn i processen och tjänsterna annonseras inte ens ut. Det finns alltså ingen möjlighet för intresserade att söka jobbet, och de som tillsätts kan inte bevisa att de blivit utsedda på grund av sin kompetens.

Å andra sidan kan även en helt öppen tillsättningsprocess göra att man går miste om kvalificerade kandidater. De som kan komma ifråga för topptjänster vill inte alltid skylta med sitt intresse. Få stora börsbolag skulle annonsera efter en vd.

 

Avvägningarna är svåra och bör tas på allvar. Därför är det bra att frågan nu diskuteras av grundlagsutredningen, som gjort en granskning av hur liknande processer går till i andra europeiska länder. Rapporten visar att länderna valt väldigt olika system.

Det finns alltså inga självklara lösningar. Ambitionen måste vara att staten ska kunna rekrytera och behålla de bästa cheferna. Hur det ska gå till bör vara föremål för en ständig debatt.

Men ett krav kan trots allt slås fast: Staten måste med sina chefsutnämningar föregå med gott exempel vad gäller jämställdhet och mångfald. Att så få av de bäst betalda statliga cheferna är kvinnor är därför mycket olyckligt.

 

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.