Annons:

Hon älskar konst och ungar

Det är häftigt att möta barn som konfronteras med konst, tycker Maria Taube, ST-medlem och pedagogisk intendent på Moderna Museet i Stockholm.

Vad betyder barn för konsten?
– Det är oerhört viktigt att satsa på barnen, se till att de får kontakt med konst av god kvalitet. De är ju framtidens besökare…Barn behöver allt som är viktigt och konst är viktigt, en rättighet. De kommer ofta med skolklasser och fritidshem och de flesta vill komma tillbaka. Det är kul.

…och konsten för barn?
– Som liten är det viktigt att få många språk och barn föds med bland annat ett bildspråk. Men de måste stimuleras och få möta andras bildspråk. Ju bättre man ser bilder desto bättre talar man också, för man vill förmedla de bilder man ser. Under mina visningar och i verkstan träffar jag många barn. En del barn börjar måla när de varit här, rastlösa barn kan bli koncentrerade och formulera sig bra.

– Jag har lärt mig ett förhållningssätt till konst och därför vill jag också arbeta med familjegrupper. Barn får inte stoppas i sitt sätt att utforska och lära sig. Föräldrar måste förstå att barnen gör det när de leker med sylten på frukostbordet. Föräldrarna behöver gå på kurs, inte barnen.

Vad gör man på verkstan?
– Vi har bland annat familjekurser dit föräldrar kan ta med små barn och där vi till exempel målar tillsammans. Innan vi skiljs åt tittar vi på och pratar kring det vi målat. Sedan går vi in på museet och tittar gemensamt på ett konstverk.

– Det finns också kurser för äldre barn och tonåringar och under sportlovet hade vi särskilt sportlovsprogram. Förutom att använda pensel och flytande färg kan vi även använda digital teknik här. Moderna Museet ligger på tredje plats bland museer när det gäller antal besök av barn och ungdom.

Vad får du ut mest av i jobbet?
– Att människor möter konsten och deras samtal om konst.

Samtal?
– När vi till exempel sitter på golvet och tittar på ett konstverk, som nyligen när jag tog med föräldrar och deras små barn till Antoni Tàpies målning med rött motiv. Det var efter några timmar på verkstan. Ett barn sa: ”Det är hål på målningen.” Någon annan såg en dragkedja i den. En pappa tyckte att målningen är underbar och varm, medan en mamma ansåg att den är hemsk och påminner om uteliggare.

– Man får tycka att en målning är hemsk. När någon säger så kan jag se det i målningen men jag kan också se värmen i den. Att de samtalar är spännande, häftigt! Konst har inget med ”fint” och ”vackert” att göra utan med det som berör.

På verkstan tycks småbarn ha lättare än tonårsflickor att prata om det de målat. Vad tror du det beror på?

– De äldre blir bedömda av andra. Här försöker jag komma ifrån det prestationstänkandet, få alla att sluta tänka i bra eller dåligt. Man ska bara göra vad man själv har lust till. De som inte vill prata kring sin målning slipper.

Hur når ni nya grupper?
– Genom till exempel fri entré till museet. Det blir jättekul och samtidigt är det en stor utmaning. Jag arbetar med dem som inte är så kunniga i konst. Med fri entré kommer fler besökare hit som har liten kunskap om konst och då måste vi arbeta med flera ”språk”: lägga upp visningarna på annat sätt – med visare eller att man får informationen i hörlurar – eller fler föreläsningsserier och liknande.

Hur vill du sammanfatta ditt jobb?
– Min huvuduppgift är att arbeta med program kring verkstan. Jag är som spindeln i nätet; organiserar kurserna och ser till att det fungerar med visningar, lärare och handledare. Jag vill också ta del i själva verksamheten och möta grupperna. Alltsedan jag var nyutbildad konsthistoriker har jag arbetat med dagis och skolor och de erfarenheter jag får från verkstan använder jag när jag har studiedag med förskollärare. Viktigast för mig är att göra konst tillgänglig för människor, att få dem att komma hit – och få dem att komma tillbaka.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.