Annons:
Löner
Nyhet
AVSusanne ErikssonMarika Bergengren0 kommentarerTyck till!

Hon fick största höjningen

Universitets­kansler Harriet Wallberg fick den största procentuella löne­ökningen av statens myndighets­chefer. "Jag tolkar det som att regeringen är nöjd med mina insats", säger hon. Publikt har hela listan över toppchefernas löner.

Denna artikel publicerades 2015 och löneuppgifterna är inte längre aktuella. En artikel med aktuella uppgifter finns högst upp i denna lista.

Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska institutet, blev universitets­kansler 1 juni 2014. Sedan dess har hon fått en löneförhöjning på 8 000 kronor – 6,6 procent. I dag är hennes månadslön 130 000 kronor. 

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, med nittiotalet anställda, har i uppdrag att granska att utbildningen vid universitet och högskolor håller hög kvalitet.

– Min bedömning är att UKÄs uppdrag är prioriterat av regeringen. Men det är min tolkning. Exakt vad som ligger bakom höjningen av min lön vet bara departementet, säger Harriet Wallberg.

Näst högst löneökning, i procent räknat, fick Roland Esaiasson på Myndigheten för tillgängliga medier. Vid den senaste löne­revisionen höjdes hans lön med 5,6 procent, från 80 500 till 85 000 kronor i månaden. 

Inte heller han vet exakt varför han fick en större löneökning än genomsnittet, som var 2,16 procent för alla myndighetschefer. 

– Det är ju inte så att vi har ett lönesamtal där vi får veta varför vi får en viss lön, utan vi blir informerade. Men jag tolkar det som att det är för att vi har gjort ett bra arbete med att integrera Centrum för lättläst i myndigheten, säger Roland Esaiasson.

När regeringen beslutade om nya löner var åtta av de tio myndighets­chefer som fick störst procentuell löne­ökning kvinnor. 

Men enligt Claes Lindgren, chef för enheten för statlig arbetsgivarpolitik på finansdepartementet, gjordes ingen uttalad satsning på kvinnolöner.

– Med det utrymme som fanns var möjligheten för dramatiska prioriteringar begränsat, förklarar han. 

Som Publikt skrev i förra numret leds statens löneliga av rikspolis­chefen Dan Eliasson, som tjänar 153 000 kronor i månaden. Genomsnittslönen för myndighetscheferna är omkring 100 000 kronor. 

Åtta av de tio högst avlönade myndighetscheferna är män som leder stora myndigheter. Att de har högst lön tycker Claes Lindgren inte är konstigt.

– Det handlar om stora och kom­plexa organisationer. Trafikverket har dessutom gigantiska investerings­planer. 

Han anser att utvecklingen för kvinnliga chefer ändå går åt rätt håll. För tio år sedan var 70 procent av myndighetscheferna män, förklarar han.

– Nu är det i princip lika många kvinnor som män. För att chefsstrukturen ska förändras på de allra högsta posterna krävs att det uppstår vakanser. 

Claes Lindgren är övertygad om att den sittande regeringen vill ha fler kvinnor än i dag till de allra tyngsta befattningarna.

– Men det är omöjligt att uttala sig om hur lång tid det tar.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.